Khi thực hiện xuất nhập khẩu mặt hàng hóa, trong số những điều khiến cho các doanh nghiệp đặc trưng quan tâm đó là quy định về thanh toán quốc tế. Việc thanh toán giao dịch cũng là mục tiêu sau cùng của những doanh nghiệp khi triển khai thương vụ mua bán. Bởi vì vậy, hiểu rõ các thuật ngữ giờ anh thanh toán giao dịch quốc tế sẽ giúp bạn làm xuất sắc hơn nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Thuật ngữ giao dịch quốc tế

Một số thuật ngữ vào thanh toán quốc tế các bạn cần lưu ý dưới đây:

Payment terms/method: phương thức giao dịch quốc tế

Cash: tiền mặt

Collection: nhờ vào thu

Pre-paid: trả trước

Letter of credit: thư tín dụng chứng chỉ kế toán trưởng của cục tài chính


*

D/P: Documents against payment: nhờ vào thu trả ngay

D/A: Documents agains acceptance: nhờ vào thu trả chậm

Bill of exchange: hối phiếu khóa đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế nâng cao

Telegraphic transfer/Mail transfer (TT): chuyển tiền bằng điện/thư

Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien

Deposit/Advance/Down payment: tiền đặt cọc

Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh) học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu

Exchange rate: tỷ giá

Swift code: mã định hình ngân hàng(trong hệ thống swift)

Endorsement: ký kết hậu

International ngân hàng Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế

First original: bạn dạng gốc đầu tiên hợp đồng thuê đơn vị ở

Second original: phiên bản gốc vật dụng hai

Third original: phiên bản gốc máy ba

Expiry date: ngày quá hạn hiệu lực

Maximum credit amount: giá chỉ trị buổi tối đa của tín dụng

Applicable rules: nguyên tắc áp dụng

Discrepancy: bất đồng chứng từ

Period of presentation: thời hạn xuất trình

Drawee: bị đơn kí phát hối hận phiếu

Drawer: bạn kí phát ân hận phiếu

Latest date of shipment: ngày giao hàng sau cuối lên tàu

Irrevocable L/C: thư tín dụng thanh toán không diệt ngang (revocable: diệt ngang)

Defered LC: thư tín dụng thanh toán trả chậm

Usance LC = Defered LC quá trình đầu tư bệnh khoán

LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng

Bank Identified Code(BIC): mã format ngân hàng

Message Type (MT): mã lệnh

Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng

Available with…: được giao dịch thanh toán tại…

Blank endorsed: cam kết hậu để trống

The balance payment: số tiền sót lại sau cọc

LC notification = advising of credit: thông tin thư tín dụng

Issuing bank: bank phát hành LC

Advising bank: ngân hàng thông báo (của fan thụ hưởng)

Confirming bank: ngân hàng xác thực lại LC

Documentary credit number: số thư tín dụng

Mixed Payment: thanh toán hỗn hợp khóa đào tạo logistics online

Particular average: Tổn thất riêng

Mispelling: lỗi bao gồm tả

Typing errors: lỗi đánh máy

Originals: phiên bản gốc

Duplicate: hai bản gốc như nhau

Triplicate: ba phiên bản gốc như nhau

Quadricate: bốn phiên bản gốc như nhau

Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 phiên bản gốc)

International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành thực tế Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)

Copy: phiên bản sao học xuất nhập khẩu sinh hoạt hà nội

Shipment period: thời hạn giao hàng

Dispatch: nhờ cất hộ hàng

Taking in charge at: nhấn hàng để chở tại…

Comply with: tuân theo

Field: ngôi trường (thông tin)

Transfer: gửi tiền

Bank slip: biên lai đưa tiền

Bank receipt = ngân hàng slip

Signed: kí (tươi) nên học tập kế toán sinh sống đâu

Drawing: bài toán ký phát

Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo

Currency code: mã đồng tiền

Interest rate: lãi suất

Telex: năng lượng điện Telex trong khối hệ thống tín dụng

Domestic L/C: thư tín dụng thanh toán nội địa

Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kiến thức xuất nhập khẩu hy vọng rằng nội dung bài viết thuật ngữ thanh toán giao dịch quốc tế này hữu ích với bạn!

Bạn đang cần tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn cần tìm các add học xuất nhập khẩu, học logistics, học khai báo hải quan ở chỗ nào tốt, … chúng ta có thể bài viết liên quan các bài viết được trình diễn trong trang https://anphukhanganchau.vn/ hoặc nhằm lại comment phía dưới bài xích viết, cửa hàng chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.