Nếu chúng ta đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Chúng ta có thể sử dụng áp dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc call nhỡ và vấn đáp và cuộc điện thoại tư vấn đi. Nếu như bạn đã bật tích thích hợp danh bạ, chúng ta có thể tạo một liên hệ mới từ mục nhập lịch sử cuộc gọi.

Bạn đang xem: Xem lịch sử gg meet


Lưu ý :

Sử dụng cổng web Zoom nhằm xem lịch sử vẻ vang cuộc gọi. Và phiên bản ghi nếu như bạn cần lọc các cuộc call theo ngày hoặc liên hệ.Nếu quản lí trị viên Zoom Phone của khách hàng kích hoạt thu thanh cuộc gọi tự động. Chỉ bạn mới có thể truy cập vào bản ghi cuộc hotline tự động.Lịch sử cuộc điện thoại tư vấn và bản ghi được nhất quán hóa giữa ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom và áp dụng di động. Điều này bao hàm biểu tượng thông tin (biểu tượng vòng tròn color đỏ). Ví dụ: nếu như khách hàng phát bản ghi cuộc gọi new trong vật dụng khách nhằm bàn, nó cũng trở nên xóa biểu tượng thông báo trên ứng dụng di động.

Điều kiện:

Zoom mobile ứng dụng cho tiện ích ios hoặc AndroidZoom Phone license được kích hoạt trên thông tin tài khoản của bạn

Window/ Mac

Thực hiện theo quá trình sau nhằm xem lịch sử cuộc gọi và lưu phiên bản ghi cuộc gọi.

1. Đăng nhập vào thứ khách Zoom.

Xem thêm: Đắp Túi Trà Lipton Lên Mắt Sáng Khỏe, Đắp Túi Trà Lipton Lên Mắt

2. Bấm Phone.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
: Phát phiên bản ghi vào cổng tin tức web.Download: Lưu bản ghi bên dưới dạng tệp MP3.Delete: Xóa ghi âm cuộc hotline đã chọn. Để xóa những mục cùng một lúc, nhấp vào hộp kiểm ở kề bên tên / số liên lạc với nhấp vào Delete.