… và … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him and … (ask) him khổng lồ come in c.My cousin & I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) khổng lồ bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)…

Đang xem: trường đoản cú luận giờ anh là gì

Bạn sẽ xem: tự luận tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: từ bỏ luận giờ đồng hồ anh là gì

Bạn đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: Muôn Cách Làm Bạn Gái Hết Giận Mình, Cách Làm Bạn Gái Hết Giận Nhanh Nhất

… this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…


*

… Huyen walks to lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to lớn school late A goes never B never…


*

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm giờ anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,…

… muối khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) bài 24: Một kim loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 có khối lượng tăng lên 16 gam ví như nhúng kim loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau phản ứng dư Na2SO4 xác minh tên kim nhiều loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối = 23,75 (g) b) A: Na, B: K bài bác 7: Một hỗn hợp X gồm kim loại kiềm A, B nằm trong … điều kiện Đáp án: a) % na = 17,29%, % Al = 40,6%, % fe = 42,11% b) Kim nhiều loại nhóm 2: Mg bài xích 29: A loại hòa hợp kim Ba, Mg, Al dùng các kĩ thuật chân ko + TN1: lấy m gam A (dạng bột) bỏ vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I to concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … bài xích tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canada bài bác tập số 3: At nine o”clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài bác tập số 1:The simple present and the present continuous Put the verbs in brackets into the simple…

… what I am trying lớn say? What does this expression mean? Thì tiếp diễn Cách dùng Thì tiếp tục (The present continuous) quan trọng đặc biệt giờ Anh dùng thường xuyên để diễn đạt : vấn đề xảy thời gian … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don giải pháp dùng Thì đơn (The simple present) đặc biệt quan trọng tiếng Anh dùng liên tục để diễn đạt : kinh nghiệm ngày: They drive to … Argentina? Anh đến Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi suy nghĩ trước coi phim Has he ever talked to lớn you about the problem? Anh tất cả nói với anh sự việc chưa? I”ve never met Jim and Sally… Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng chế tạo ra cv xin câu hỏi cunghocvui tìm kiếm giao thương nhà đất giỏi tin học tập Documento Dokument tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *