Tương tự giờ Việt, ngữ pháp giờ đồng hồ anh cũng đều có các nhiều loại từ cơ bản để kiến thiết câu. Trong nội dung bài viết này, anphukhanganchau.vn sẽ chia sẻ 9 từ một số loại trong giờ đồng hồ anh cùng giải pháp sử dụng, vị trí và dấu hiệu nhận ra để áp dụng chuẩn chỉnh cho các loại bài bác tập, trường hợp liên quan.

Bạn đang xem: Từ loại trong tiếng anh và cách dùng


*

Từ loại là một trong nhóm các từ vựng có điểm sáng giống nhau, thường được nhận thấy qua cấu trúc của từ bỏ vựng đó. Hiện nay, số đông các giáo trình giờ anh đều trình làng có 8 các loại từ, tuy vậy trong nội dung bài viết này, anphukhanganchau.vn sẽ bổ sung cập nhật thêm 1 một số loại từ cũng có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc hình thành câu: từ bỏ hạn định.

Cụ thể từ nhiều loại trong giờ đồng hồ anh có 9 team với 5 đội chính: Danh trường đoản cú - Động từ - Tính tự - Trạng tự - Giới từ cùng 4 team phụ có Đại từ bỏ - Mạo tự - Liên tự - Thán từ. Dưới đó là bảng bắt tắt công dụng của những loại từ bỏ này.


CÁC LOẠI TỪ

CHỨC NĂNG - VÍ DỤ

Danh từ bỏ (Noun) - N

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

VD: cowboy, theatre, box, thought, tree, kindness, arrival

Động từ bỏ (Verb) - V

Mô tả 1 hành vi (làm điều gì đó) hoặc 1 trạng thái (là một cái gì đó).

VD: walk, talk, think, believe, live, like, want

Tính từ bỏ (Adjective) - Adj

Mô tả 1 danh từ. Nó cho chính mình biết điều nào đó về danh tự như sệt điểm, tính chất,...

VD: big, yellow, thin, amazing, beautiful, quick, important

Trạng trường đoản cú (Adverb) - Adv

Miêu tả 1 hễ từ với ý nghĩa sâu sắc cho biết 1 sự việc, hành động được thực hiện như vậy nào, xảy ra ở chỗ nào hoặc khi nào.

VD: slowly, intelligently, well, yesterday, tomorrow, here, everywhere

Giới trường đoản cú (Preposition) - Pre

Thường đứng trước danh từ, đại từ hoặc 1 cụm danh trường đoản cú với vai trò kết nối cùng các thành phần khác trong câu.

VD: on, in, by, with, under, through, at

Đại từ bỏ (Pronoun) - P

Được sử dụng thay thế cho danh từ, thay bởi vì nhắc lại danh từ kia ở câu sau.

VD: I, you, he, she, it, we, they

Từ hạn định (Determine)

Giới hạn hoặc khẳng định 1 danh từ.

VD: a, an, the, some, any, this, that

Liên từ (Conjunction)

Nối các mệnh đề tình dục hoặc những câu từ.

VD: but, so, and, because, or

Thán từ bỏ (Interjection)

Loại từ hay đứng 1 mình, dùng để thể hiện cảm hứng hoặc sự ngạc nhiên và bọn chúng thường được theo sau do dấu chấm than.

VD: Ouch!, Hello!, Hurray!, Oh no!, Ha!


Danh từ bỏ (N) - Noun

*

Khái niệm: Danh từ bỏ trong giờ đồng hồ anh là Noun, viết tắt là N và là đội từ vựng chỉ người, sự vật, địa điểm, địa điểm chốn.

Phân loại:


Cách phân loại

Loại danh từ

Ví dụ

Số lượng từ

Danh từ đếm được tất cả danh tự số ít và số nhiều. Đây là các từ chỉ người, sự vật, động vật hoang dã hoặc hiện nay tượng rất có thể thể hiện tại bằng con số cụ thể.

3 cats (3 con mèo), 4 chairs (4 chiếc ghế).

Danh từ ko đếm được là số đông từ chỉ sự vật, bé vật, hiện tại tượng, khái niệm không thể mô tả bằng con số chính xác.

tea (trà), water (nước), air (không khí).

Đặc điểm danh từ

Danh từ chung chỉ tên 1 vật, 1 nhỏ vật, sự việc chung chung

cat, dog, table, food, telephone.

Danh từ riêng rẽ chỉ người (tên riêng), địa điểm.

John, Mary, New York, London.

Danh từ trừu tượng chỉ hầu hết thứ tất yêu thấy bằng mắt nhưng rất có thể cảm nhận.

happiness, friend, relationship.

Danh tự tập thích hợp chỉ tên 1 nhóm cá thể khác nhau.

class, group, club

Danh từ ghép được chế tạo ra nên bằng cách ghép những danh tự khác.

bathroom, grandparent, football.


Vị trí:

Danh từ thường xuyên đứng sinh sống 5 vị trí dưới đây:

Đứng đầu câu quản lý ngữ (S), sau trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn (nếu có).

VD: thủ đô new york is the capital of America.

Sau tính từ thường cùng tính trường đoản cú sở hữu.

VD: My son is a strong child.

Đóng phương châm tân ngữ, đứng sau bổ nghĩa đến động từ.

VD: I drink tea.

Đứng sau mạo từ, những đại từ chỉ định hay những từ chỉ định và hướng dẫn lượng

VD: I have a cat & a dog.

Sau Enough trong kết cấu “Enough + N + to vày something”

VD: He has enough health to bởi vì heavy work.

Cách nhấn biết:

Nhận biết danh từ trải qua các hậu tố thông dụng:

-tion/ sion: action, information, tradition, television, question.

-age: age, language, stage.

-ment: environment, comment, government

-ce: independence, fence.

-ness: happiness, business, illness.

-y/ -ity/ -ty: quantity, quality, city.

-er/ -or: teacher, actor, investor.

-ship: friendship, scholarship, ship.

Động tự (V) - Verb

Khái niệm: Động trường đoản cú trong tiếng anh là Verb, viết tắt là (v) được dùng để mô tả 1 hành động (làm điều gì đó) hoặc 1 tâm trạng (là một chiếc gì đó) nhằm truyền tải thông tin chính của câu.

Phân loại:


Cách phân loại

Loại động từ

Ví dụ

Hành động

Động từ bỏ thể chất

play, dance, run

Động từ bỏ chỉ trạng thái

feel, recognize

Động trường đoản cú chỉ nhấn thức

know, imagine, think

Nội hàm nghĩa

Nội động từ (transitive)

awake, become, collapse

Ngoại cồn từ (intransitive)

write, spend, break

Trợ hễ từ (auxiliary verb)

Động từ bỏ khuyết thiếu thốn (modal verb)

have, can, need,...

Vị trí:

Đứng sau chủ ngữ

VD: Mary has breakfast at 7 a.m.

Đứng sau trạng trường đoản cú chỉ tần suất.

VD: He often goes khổng lồ school by bus.

Đứng sau trợ cồn từ/ rượu cồn từ khuyết thiếu.

VD: I can speak English.

I am doing my homework.

Cách dấn biết:

Động trường đoản cú thường đi kèm theo các hậu tố:

-ate: compensate, hate.

-ise/ -ize: organize, surprise, resize, recognise.

-ain: contain, maintain

-flect/ -flict: conflict,

-scribe: describe

-ceive: receive

-fy: clarify, identify

-ide: devide

-erve: serve, reserve.

-erse: converse.

Tính từ bỏ (Adj) - Adjective

Khái niệm: Tính tự trong tiếng anh là Adjective, viết tắt là Adj và được sử dụng để biểu đạt đặc điểm, đặc thù của một sự vật, hiện tượng.

Phân loại:


Cách phân loại

Loại tính từ

Ví dụ

Khả năng xếp hạng

Tính từ so sánh hơn

faster, older, smaller

Tính từ so sánh nhất

biggest, largest

Ý nghĩa và chức năng

Tính từ tế bào tả

age, size, opinion

Tính từ chỉ định

Tính trường đoản cú chỉ lượng, khoảng cách

one, two, first, many

Tính tự sở hữu


Vị trí:

Tính từ thường xuyên đứng trước danh từ.

VD: She is a beautiful girl.

Đứng sau những động từ link như tobe/ look/ seem/ so…

VD: Candy is so sweet.

Sử dụng trong các câu cảm thán, lép vế từ để hỏi.

VD: What a xinh đẹp cat!

Cách nhận biết:

*

al: cultural, national,…

ful: useful, beautiful,…

ive: attractive, active…

able: comfortable…

ous: famous, dangerous…

cult: difficult…

ish: childish…

ed: interested…

y: danh từ bỏ + Y thành tính từ: healthy, friendly…

less: childless…

ing: interesting, boring,…

ish: selfish, childish,…

ed: bored, interested,…

Trạng từ (Adv) - Adverb

Khái niệm: Trạng tự trong tiếng anh là Adverb, viết tắt là (Adv) với đóng vai trò diễn đạt trạng thái giỏi tình trạng của một sự vật, sự việc. Trạng từ bỏ được dùng để bổ nghĩa mang đến động từ, tính từ, trạng từ không giống hoặc cả câu. Trạng tự còn 1 tên gọi khác là Phó từ.

*

Phân loại

Trạng tự chỉ tần suất: always, often, usually.

Trạng từ bỏ chỉ thời gian: now, ago, at present.

Trạng tự chỉ vị trí chốn: there, here,...

Trạng từ bỏ chỉ nấc độ: rather,...

Trạng tự chỉ thái độ: carefully,...

Vị trí:

Trạng từ rất có thể xuất hiện ở 6 địa điểm sau:

Đứng trước đụng từ hay (đối với trạng tự chỉ tần suất)

VD: I alway go to lớn school on time.

Đứng sau “too” vào cấu trúc: S + V thường xuyên + too + adv

VD: She runs too fast.

Đứng giữa trợ động từ và hễ từ thiết yếu trong câu giờ anh

VD: I often go to bed at 11 p.m.

Đứng trước “enough” vào cấu trúc: S + V hay + adv + enough (for sb) + to bởi sth

VD: He speaks slowly enough for children to understand.

Sử dụng trong cấu trúc: V thường + adv + that + S + V

VD: A runs so fast that she is tired.

Đứng nghỉ ngơi cuối câu.

VD: My mom told me to do homework immediately.

Cách dìm biết:

Các trạng từ đều xong bằng hậu tố “-ly”. Một số trong những trường hợp nhất là well, best, fast.

Giới trường đoản cú (Pre) - Preposition

Khái niệm: Giới tự trong tiếng anh là Preposition, viết tắt là Pre. Nó hoàn toàn có thể là 1 trường đoản cú hoặc 1 cụm từ dùng để chỉ phương phía (vị trí), thời gian, địa điểm, các mối quan lại hệ không gian hoặc ra mắt 1 đối tượng.

*

Phân loại:

Giới tự chỉ phương hướng: to, in, into, on, onto.

Giới từ chỉ thời gian: in, at, on, since, for, by, during, from…to, from…until, with, within.

Giới trường đoản cú chỉ khu vực chốn: in, at, on, over, above, below, beneath, under, underneath, by, near, next to, between, among, opposite.

Giới tự chỉ địa điểm: in, at, on.

Giới trường đoản cú chỉ quan hệ trong không khí (giữa những sự vật, giữa nhiều người, giữa người và vật): above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, off, out of, through, toward, under, within.

Vị trí

Đứng trước danh, nhiều danh từ cùng sau hễ từ tobe.

VD: The cát is on the chair.

Đứng sau hễ từ thường

VD: Hey! Pick up my pencil, please!

Đứng sau tính từ

My dad worries about mom because she is ill.

Từ hạn định (Determiner)

Khái niệm: trường đoản cú hạn định là các từ như “the, an, this, some, either, my hoặc whose”. Đặc điểm chung của không ít từ này là:

Đứng trước nhiều danh từ, sau tính từ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chăm Sóc Hoa Hồng Tỉ Muội Nở Rộ Quanh Năm

Xác định giới hạn hoặc xác định 1 các danh từ, danh từ chỉ người, vật,... Nào đó.

Nếu trong câu có khá nhiều hơn 1 tự hạn định, bọn chúng thường tuân theo 1 sản phẩm tự duy nhất định.

Không lúc nào đứng một mình mà không tồn tại các thành phần khác kèm theo.

*

Phân loại

Mạo từ: a, an, the

Từ hạn định chỉ định: this, that, these, those.

Từ hạn định sở hữu: my, his, her, our, their, its.

Từ hạn định nghi vấn: whose, which, what, how, when.

Từ hạn định chỉ số lượng: all, few, little, any, some.

Từ hạn định là số từ: one, two, three,...

Vị trí:

Các từ hạn định hay đứng trước 1 danh từ bỏ hoặc 1 nhiều danh từ.

VD: I have two yellow cats.

I want khổng lồ have breakfast in my house.

Đại từ bỏ (P) - Pronoun

Khái niệm: Đại tự được thực hiện để sửa chữa cho danh từ nhằm mục đích tránh sự tái diễn của danh từ, các danh từ đó.

*

Phân loại:

Đại từ nhân xưng (Personal Pronoun): I, you, we, they, he, she, it.

Đại từ thiết lập (Possessive Pronoun): her, mine, theirs, yours,…

Đại từ bội phản thân (Reflexive Pronoun): myself, yourself, herself,…

Đại từ nhấn mạnh (Intensive Pronoun): dùng làm nhấn dạn dĩ đại từ bỏ hoặc danh từ, tương tự với đại từ phản nghịch thân nhưng mà khác chức năng.

Đại từ cô động (Indefinite Pronoun):

Đại từ hướng đẫn (Demonstrative Pronoun):

Lưu ý:

Đại tự nhân xưng bao gồm thể quản lý ngữ của rượu cồn từ.

“Me, him, her, them, us” rất có thể làm tân ngữ trực tiếp của rượu cồn từ.

Đại từ bỏ nhân xưng có thể làm tân ngữ con gián tiếp của động từ tuyệt tân ngữ của giới từ.

Liên từ - Conjunction

Khái niệm: Liên trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh vào vai trò liên kết những cụm từ, mệnh đề, câu với đoạn văn.

*

Phân nhiều loại liên từ

Liên trường đoản cú kết hợp: and, so, yet, nor, but, for, or

Liên trường đoản cú tương quan (luôn đi thành cặp):

not only…. But also…: không những…mà còn (diễn tả sự tuyển lựa kép)

either…. Or…: điều này hoặc mẫu kia (sự lựa chọn 1 trong 2)

neither…. Nor…: không cái này cũng không mẫu kia (phủ định kép)

both…and: cả cái này và loại kia

such…that/ so…that: quá cho nỗi mà… (quan hệ nhân quả)

Liên tự phụ thuộc hay đứng trước mệnh đề phụ thuộc, kết nối mệnh đề nhờ vào với mệnh đề chủ yếu trong câu như: after, before, although, as, as long as,…

after/ before: sau khi, trước khi - miêu tả thời gian 1 sự việc xảy ra trước hoặc sau 1 sự việc khác.

although/ though/ even though: mặc dù - biểu lộ 2 hành động trái ngược nhau.

as: khi - diễn tả 2 hành động cùng xảy ra; chính vì - nguyên nhân.

as long as: chừng như thế nào mà, miễn là, ngay lúc - mô tả điều kiện, quan hệ giới tính thời gian.

because/ since/ because of/ due to: vì chưng vì, vì chưng cái gì - biểu đạt nguyên nhân, lý do.

Thán trường đoản cú - Interjection

Khái niệm: Thán trường đoản cú là nhóm từ sử dụng để biểu đạt cảm xúc của bạn nói. Các loại từ này thường được áp dụng trong văn nói và luôn luôn đứng 1 mình kèm dấu “!”.

*

Phân loại:

Thán từ bộc bạch sự bất ngờ: ah!, oh!, hey!

Thán tự bày tỏ ảm đạm bã, nhức đớn: Ah well!, Ouch!, Oh dear!

Thán từ bày tỏ sự vị dự, đồng ý, không đồng ý: Ah!, Hmm!, Uh!

Thán từ biểu thị lời xin chào hỏi: hi!, hello!...

Vị trí:

Thán từ thường mở màn câu để biểu lộ cảm xúc trước khi nói điều gì đó.

3 cách biến hóa từ loại trong giờ anh

Khi học tập từ vựng tiếng anh, bạn có thể tự không ngừng mở rộng vốn từ bằng cách chuyển thay đổi từ loại phụ thuộc dấu hiệu thừa nhận biết. Dưới đó là 3 cách đổi khác phổ biến nhất:

*

Chuyển đổi Danh từ bỏ (n) thành Động từ (v)

Trong một số ít trường hợp, 1 từ vựng hoàn toàn có thể vừa làm cho danh trường đoản cú vừa là hễ từ.

VD: access - to access, closet - khổng lồ closet, e-mail - lớn email.

Các trường hòa hợp còn lại, bạn chỉ cần đổi hậu tố của danh từ bỏ thành hậu tố của hễ từ.

VD: dedication - dedicate, conversation - conversate, …

Chuyển đổi Tính từ bỏ (adj) thành Trạng từ bỏ (adv)

Để chuyển đổi từ tính từ sang trạng từ, bạn chỉ việc thêm hậu tố “-ly”.

VD: quick - quicky, slow - slowly.

Nếu tính từ ngừng bằng “-y”, bạn phải đổi “-y” thành “-i” sau đó thêm “-ly” như bình thường.

VD: easy - easily, happy - happily

Nếu tính từ xong xuôi bằng -able, -ible, tốt -le, hãy thay thế sửa chữa -e thành –y.

VD: probable - probably, terrible - terribly, gentle - gently.

Nếu tính từ ngừng bằng –ic, hãy chuyển thành từ một số loại trạng từ bằng cách thêm –ally.

VD: basic - basically, economic - economically.

Một số trường hợp quan trọng không thêm “-ly”, bạn phải học nằm trong như: fast - fast, good - well.

Chuyển thay đổi Tính trường đoản cú (adj) thành Danh từ bỏ (n)

Khi thay đổi từ tính từ sang danh từ, bạn không cần tuân theo quy tắc tốt nhất định. Trường vừa lòng tính từ bỏ chỉ color sắc, trạng thái, tính chất, bạn phải thêm hậu tố “-ness” hoặc “-ty” để đổi thành danh từ. Thế thể:

VD: happy - happiness, full - fulless, safe - safety, cruel - cruelty

Tính từ ngừng bằng –Ful hoặc –Ly, các bạn sẽ chuyển nên danh từ bằng cách thêm “-ness”.

VD: lazy - laziness, careful - carefulness

Để chuyển hầu như tính từ ngừng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure, các bạn sẽ thêm “–ity”.

VD: equal - equality, cordial - cordiality

Để chuyển tính từ chấm dứt bằng -Ant giỏi Ent, bạn chỉ việc thay “–t” bởi “–ce”.

VD: different - difference, intelligent - intelligence

Bài tập từ các loại trong giờ anh

*

Bài 1: khẳng định loại từ được in đậm vào câu

1. I bought a beautiful dress at the mall.

A. Preposition

B. Adjective

C. Noun

2. What did she ask you lớn do?

A. Conjunction

B. Preposition

C. Pronoun

3. I left my shoes under the kitchen table.

A. Adjective

B. Preposition

C. Pronoun

4. If we finish our work quickly we can go to the movies.

A. Adverb

B. Conjunction

C. Verb

5. On Saturdays I work from nine to five.

A. Verb

B. Preposition

C. Adverb

6. I want lớn go to a university in the United States.

A. Adjective

B. Preposition

C. Noun

7. I"m sure I"ve met your girlfriend before.

A. Verb

B. Preposition

C. Interjection

8. Well, I don"t think I"ll be trang chủ before 6.

A. Interjection

B. Preposition

C. Pronoun

9. Andy knocked on the door but nobody answered.

A. Adverb

B. Adjective

C. Conjunction

10. After lunch let"s go out for a coffee.

A. Pronoun

B. Preposition

C. Verb

Bài 2: Chọn lời giải đúng nhất

1. Today was a very ___ day.

A. Coldly B. Cold C. Colder

2. We"ll have lớn ___ if we want khổng lồ catch that bus.

A. Ran B. Run C. Running

3. It"s OK to use that phone, it"s ___.

A. My B. I C. Mine D. Me

4. ___ was that man you were talking to?

A. Who B. When C. What D. Why

5. I forgot my umbrella ___ I got wet.

A. So B. Although C. Because

6. The resort opens ___ spring.

A. At B. In C. On

7. ___ is a global problem.

A. Poverty B. Poor C. Poorly

8. You speak English very ___.

A. Beautiful B. Well C. Good

9. When was the last time you ___?

A. Cried B. Crying C. Cry

10. She ___ made her presentation to the class.

A. Confidently B. Confidence C. Confident

11. Ask ___ what she thinks.

A. She B. Hers C. Her

12. I ___ go lớn the pub on Friday night.

A. Quick B. Had C. Often D. Am

13. We should take a taxi ___ it"s more expensive.

A. Even if B. Whereas C. After D. And

Bài 3: xác định loại từ được ấn đậm vào câu

1. She was wearing really beautiful earrings.

A. Adjective

B. Adverb

C. Noun

2. Wow, you have got a great score.

A. Conjunction

B. Interjection

C. Pronoun

3. The baby crawled under the bed.

A. Preposition

B. Conjunction

C. Adverb

4. She quickly packed her bag & left.

A. Noun

B. Adjective

C. Adverb

5. This is a depressing time khổng lồ be living in London as people are arguing over the election.

A. Interjection

B. Adjective

C. Adverb

6. Take your first left then go over the bridge.

A. Noun

B. Preposition

C. Verb

7. There is a tiệc nhỏ next week though I don’t think I can go.

A. Preposition

B. Conjunction

C. Adverb

8. He thinks we will arrive at roughly 5pm.

A. Pronoun

B. Preposition

C. Conjunction

9. The music is very loud.

A. Adjective

B. Interjection

C. Noun

10. He goes khổng lồ Spain often not only for the sun but also for the food.

A. Conjunction

B. Adverb

C. Preposition

Bài 4: Chọn lời giải đúng để chấm dứt câu

1. He lives in a world of ……………

A. Fantastic

B. Fantastical

C. Fantasy

2. At last, a …………. Gentleman came lớn her rescue.

A. Chivalrous

B. Chivalry

3. She was ……….. Enough lớn get a good job at the age of twenty.

A. Fortune

B. Fortunate

C. Fortunately

4. If you ……....….. The dog, it will attack you.

A. Provoke

B. Provocative

C. Provocatively

5. When I met my friend, he smiled ………….

A. Amicable

B. Amicably

6. Scientists are engaged in the …………... Of the Antarctic.

A. Explore

B. Exploration

C. Exploring

7. I saw the …………. In the papers.

A. Announce

B. Announcing

C. Announcement

8. The student asked the teacher to lớn …….....…… the question.

A. Simple

B. Simplify

C. Simplification

9. Some of our neighboring countries are ……....……. Towards our country.

A. Hostile

B. Hostility

10. Her dance ………… was superb.

A. Perform

B. Performing

C. Performance

11. We go khổng lồ the beach ……………

A. Occasion

B. Occasional

C. Occasionally

12. Mr. Ravi pretends to be every one’s friend. But there is no …………… in what he says.