Cổ phiếu quĩ (tiếng Anh: Treasury shares) là cp được thâu tóm về bởi doanh nghiệp phát hành bằng nguồn vốn hợp pháp và sẽ tiến hành tái vạc hành quay trở về trong khoảng thời gian theo qui định của luật pháp về hội chứng khoán.

Bạn đã xem: Treasury stock là gì

Cổ phiếu quĩ (Treasury shares/Treasury stock)

Cổ phiếu quĩ trong giờ đồng hồ Anh là Treasury shares hoặc Treasury stock.

Bạn đang xem: Treasury stock là gì

 Cổ phiếu quĩ là cổ phiếu do công ty phát hành cùng được thâu tóm về bởi chính công ty phát hành bằng nguồn ngân sách hợp pháp, mà lại nó không trở nên huỷ quăng quật và sẽ tiến hành tái phân phát hành trở lại trong khoảng thời hạn theo lý lẽ của lao lý về chứng khoán.

Điểm khác biệt của cổ phiếu quĩ với cổ phiếu phổ thông:

- những cổ phiếu quĩ do doanh nghiệp giữ không được nhận cổ tức, không có quyền biểu quyết và quyền mua cổ phiếu mới hay tham gia chia phần gia tài khi công ty giải thể

- Tổng số cp quĩ ko được phép vượt quá tỉ lệ vốn hóa mà điều khoản qui định

- Khi phân tách cổ tức cho những cổ phần, cp quĩ đang vị công ty sở hữu được xem là cổ phiếu chưa bán

- Việc doanh nghiệp mua cp đang lưu giữ hành sẽ có tác dụng giảm nguồn chi phí chủ mua hay giá trị sổ sách của khách hàng một lượng bởi giá trị cổ phiếu công ty đã sở hữu vào

- khi công ty xuất kho số cổ phiếu quĩ đó, cực hiếm sổ sách của công ty sẽ tăng thêm một lượng bằng giá trị cổ phiếu doanh nghiệp bán ra. Chênh lệch giữa hai khoản đó được ghi vào thặng dư vốn cp của công ty

 Nguyên tắc kế toán

- Trị giá cp quĩ được phản chiếu theo giá thực tế bao hàm giá thâu tóm về và các giá thành liên quan tiền trực tiếp nối việc cài đặt lại

- TK 419 không phản chiếu trị giá cổ phiếu mà doanh nghiệp mua của những công ty cổ phần khác vì mục đích đầu tư

 - trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của mình phát hành nhằm mục đích muc đích tịch thu cổ phiếu nhằm hủy bỏ vĩnh viễn ngay trong lúc mua vào thì giá chỉ trị cp mua vào ko được ghi vào TK 419 mà bắt buộc ghi giảm vốn góp

- Trị giá bán của cổ phiếu quĩ khi tái thi công hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng… được xem theo phương thức bình quân gia quyền

- Khi lập BCTC, trị giá thực tế của cổ phiếu quĩ được ghi bớt nguồn vốn kinh doanh trên bảng bằng vận kế toán bằng cách ghi số âm

Tài khoản thực hiện TK 419 – cổ phiếu quĩ

Bên nợ: Trị giá thực tiễn cổ phiếu quĩ khi mua vào

Bên Có: Trị giá thực tế cổ phiếu quĩ được lại tái phát hành, chia cổ tức hoặc huỷ bỏ

Số dư mặt Nợ: Trị giá thực tế cổ phiếu quĩ hiện nay đang do công ty nắm giữ

Sơ thứ hạch toán theo thông tứ 200/2014/TT-BTC

Ví dụ

Năm 2019, công ty A có những nghiệp vụ tương quan đến cp quĩ như sau:1. Doanh nghiệp A mua lại 10.000 cp do chính công ty phát hành cùng với giá thâu tóm về là 120.000 đồng/cổ phần, đã thanh toán giao dịch bằng gửi khoản.

Xem thêm: Bé Mấy Tháng Ăn Được Váng Sữa, Trẻ Mấy Tháng Ăn Được Váng Sữa

Chi tiêu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu là 10.000.000 đồng đã giao dịch bằng chi phí mặt.

2. Công ty A tái kiến thiết 10.000 cổ phiếu quĩ với giá tái thi công là 130.000 đồng/cổ phần, vẫn thu tiền bởi chuyển khoản. Biết giá mua lại số cp trên là 120.000 đồng/cổ phần. (Tái phân phát hành cp quĩ ra thị trường với giá thành cao hơn giá thực tế mua về)

3. Hủy quăng quật 10.000 cổ phiếu quĩ cùng với mệnh giá bán 100.000 đồng/cổ phần, giá mua lại số cp trên là 120.000 đồng/cổ phần (Hủy quăng quật sau ngày mua)