*

1. “The best is yet khổng lồ come” nghĩa là gì?

“The best is yet to come” nghĩa là hãy luôn nỗ lực và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến.

Bạn đang xem: The best is yet to come là gì

Đây là 1 trong câu thành ngữ gồm từ rất rất lâu rồi. The best is yet khổng lồ come được sử dụng khi bạn có nhu cầu khích lệ lòng tin 1 bạn nào kia giúp họ tìm hiểu một tương lai giỏi đẹp đang hóng ở phía trước. Một trong những tình huống mà người nói đang ở trong rất có thể không mấy tốt nhưng chúng ta vẫn hướng về những điều xuất sắc đẹp sẽ đến. Dịch nghĩa câu trên rất có thể là “điều tốt đẹp tuyệt vời nhất vẫn còn đang đợi ở phía trước hoặc điều xuất sắc đẹp vẫn chưa đến đó thôi.”.

Example :

+ Bono’s abstract sketch of the ageless pop wonder came complete with the promise that “the best is yet lớn come” & a signature that incorporated a raised glass of bubbly.

bản phác thảo trừu tượng của Bono về kỳ quan tiền nhạc pop ko tuổi đã kết thúc với lời hứa hẹn rằng “điều tốt nhất có thể vẫn đang đợi phía trước” và một chữ ký phối hợp một ly rượu.

+ We’re confident và we think the best is yet to come.

cửa hàng chúng tôi tự tin và cửa hàng chúng tôi nghĩ rằng điều cực tốt sẽ tới.

2. Bí quyết dùng của Yet trong tiếng Anh


chúng ta thường sử dụng yet trong thì hiện tại hoàn thành, hay được dùng yet một trong những câu phủ định với trong các câu hỏi .Yet cho thấy người nói đang mong chờ 1 hành vi nào đó sẽ xẩy ra và Yet thường đang đứng sinh sống cuối câu.

Ex: 

She’s hungry. Is dinner ready yet?

Cô ây đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa?

It’s 10 o’clock & Mary hasn’t got up yet.

Đã 10 giờ mà lại Mary vẫn không dậy.

“Yet” là trạng từ

- Đặt tự “yet” vào thời điểm cuối câu để mô tả một sự việc chưa xảy ra. Từ này hay được dùng trong câu phủ định với các từ đậy định như “have not” hoặc “has not”.

Xem thêm: Trẻ Mấy Tháng Biết Nói Của Trẻ Sơ Sinh, Những Dấu Hiệu Trẻ Chậm Nói

Ví dụ, bạn có thể nói là: “I haven’t completed my homework yet” (Mình không làm kết thúc bài tập về nhà) hoặc “I haven’t eaten breakfast yet” (Tôi vẫn chưa ăn uống sáng).

chúng ta có thể nói: “She hasn’t watched the episode yet” (Cô ấy không xem bộ phim truyện đó), hoặc “He hasn’t phoned me back yet” (Anh ấy chưa hotline lại mang lại tôi).

 - áp dụng từ “yet” chính giữa câu để nói về một điều chưa được nghe biết hoặc chưa rõ ràng. Cách này thường xuyên được dùng một trong những cuộc điều đình hoặc nói chuyện trọng thể hơn. “Yet” thường được để sau “have”, “are”, hoặc “has”.

Ví dụ, bạn cũng có thể nói là: “We have yet lớn determine if she is on board” (Chúng tôi chưa xác minh được liệu cô ta sẽ lên tàu chưa) hoặc “Our guests are yet lớn arrive” (Các vị khách của bọn họ vẫn không tới).

bạn có thể nói: “The price has yet to lớn be announced” (Giá cả vẫn chưa được thông báo).

 - trường đoản cú “yet” được để trong câu cho ta biết một tình huống hoặc một sự kiện đã tiếp diễn. Bạn sử dụng từ “Yet” trong câu nếu như muốn cho tất cả những người khác biết chúng ta vẫn vẫn thực hiện các bước và sẽ thường xuyên trong tương lai gần. Bạn có thể dùng từ bỏ “yet” trong câu xác định ở thì lúc này để thông báo một tình huống hoặc một sự kiện vẫn chưa dứt trong hiện nay tại.

Ví dụ, bạn có thể nói: “I have a lot more work yet” (Tôi còn rất nhiều việc đề nghị làm) khiến cho mọi bạn biết là công việc của bạn chưa hoàn thành.

chúng ta cũng có thể nói là: “There is a lot more time yet” (Vẫn còn nhiều thời gian đấy) để thông tin vẫn còn thời gian để hoàn thành quá trình hoặc nhiệm vụ.

“Yet” để ngã nghĩa hoặc dìm mạnh

Đặt từ “yet” trong câu để dìm mạnh. Giống như các từ “even” (thậm chí), “still” (tuy vậy), tuyệt “more” (hơn nữa), chúng ta cũng có thể dùng từ bỏ “yet” để nhấn mạnh vấn đề một ý kiến hoặc tạo ra một hình ảnh sống đụng hơn. Bọn chúng thường mở ra trước các từ như “another” (khác) hoặc “again” (lần nữa).

Ví dụ, bạn cũng có thể nói là: “My mother served her yet another piece of pie” (Mẹ tôi mời cô ấy ăn uống thêm miếng bánh nữa) hoặc “The coffee machine broke down yet again” (Chiếc thiết bị pha coffe lại bị lỗi lần nữa).