Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

→ Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp – Thông tư 200

*

Bên Nợ gồm:

Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho vày mua ngoài, tự chế, thuê không tính gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ những nguồn khác;Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện lúc kiểm kê;Kết chuyển trị giá bán thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bạn đang xem: Tài khoản 152 là gì

Bên có gồm:

Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, khiếp doanh, để bán, mướn ngoài tối ưu chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người cung cấp hoặc được giảm giá bán hàng mua;Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu lúc mua được hưởng;Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất đuối phát hiện lúc kiểm kê;Kết chuyển trị giá bán thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Xem thêm: Khám Phá Top 10 Địa Chỉ Sửa Máy Ảnh Nikon Ở Tphcm Uy Tín Nhất

Đồng thời Thông tư 200 còn quy định số dư mặt Nợ gồm:

Trị giá bán thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu không tài năng khoản cấp 2

Mọi chi tiết xin vui miệng liên hệ :

🗺️Địa chỉ : Tòa công ty Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.