Quá khứ xong tiếp diễn (Past perfect continuous) là 1 trong những trong 12 thì cơ phiên bản dùng để nói đến 1 hành động xảy ra và ban đầu trước 1 hành động khác trong vượt khứ. Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

Bạn đang xem: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn cách dùng

Ví dụ về thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn


Hãy tham gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn chi phí cùng cô và các bạn để được đáp án mọi vướng mắc khi luyện thi TOEIC nhé!


 

Tất cả đa số điều bạn nên biết về thì này:

#1: Định nghĩa

#2: cấu tạo thì quá khứ ngừng tiếp diễn

#3: sử dụng thì này như thế nào?

#4: dấu hiệu nhận biết

#5: bài tập thực hành

#6: Đáp án

#1. Định nghĩa

Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous) được cần sử dụng để diễn đạt quá trình xảy ra 1 hành động bước đầu trước một hành động khác trong thừa khứ.

#2. Cấu trúc thì quá khứ ngừng tiếp diễn

*

Câu khẳng định

Câu che định

Câu nghi vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.

– They hadn’t been talking to each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor me when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went lớn eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#3. Sử dụng thì này như thế nào?

➣ Diễn đạt một hành động đang xẩy ra trước một hành động trong thừa khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

- I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước lúc bạn đề cập tới.

I had been thinking about that before you mentioned it.

➣ Diễn đạt hành vi là lý do của một điều nào đấy trong quá khứ.

Ví dụ: 

- Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì chưng cô ấy đã ăn quá nhiều.

- Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài xích kiểm tra cuối kì vị cô ấy không gia nhập lớp học.

Sam gained weight because she had been overeating

> Tổng hợp 12 thì trong tiếng anh

➣ Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dài liên tục trước một hành vi khác trong vượt khứ.

Ví dụ: 

- The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ ck đã gượng nhẹ nhau suốt một giờ trước khi đứa đàn bà về nhà.

- The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.Cậu học viên đã ngóng gần một giờ trong phòng họp trước lúc chịu phạt.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.

➣ Diễn tả hành vi xảy ra để chuẩn bị cho một hành vi khác.

Ví dụ: 

- I had been practicing for five months và was ready for the championship.Tôi đã luyện tập suốt 5 tháng và chuẩn bị cho giải vô địch.

- Willis had been studying hard & felt good about the Spanish test he was about to take. Willis đã học tập rất chuyên cần và cảm xúc rất tốt về bài thi tiếng Tây Ban Nha cơ mà anh ấy sẽ làm.

- Anna & Mark had been falling in love for 5 years và prepared for a wedding.Anna với Mark đã yêu thương nhau được 5 năm với đã sẵn sàng cho một đám cưới.

Xem thêm: Hình Ảnh Que Thử Thai Có Thai, Hình Ảnh Que Thử Thai Như Thế Nào Là Đã Có Thai

had been practicing for five months and was ready for the championship.

➣ Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: 

- She had been walking for 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã quốc bộ 2 tiếng đồng hồ thời trang tính đến 9 giờ tối qua.

- My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi đã khóc suốt một giờ trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

➣ Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong thừa khứ.

Ví dụ: 

- Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.Sáng hôm qua, anh ấy đã kiệt sức vì chưng trước đó đã làm report cả đêm.

=> vấn đề “kiệt sức” đã xảy ra trong thừa khứ với là công dụng của việc “làm báo cáo cả đêm” đang được diễn ra trước kia nên ở chỗ này ta áp dụng thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn nhằm diễn đạt.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.

✎ LƯU Ý: Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn hoàn toàn có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả điều kiện không có thực trong thừa khứ.

Ví dụ:

- If we had been working effectively together, we would have been successful.(Nếu công ty chúng tôi còn làm việc bên nhau một phương pháp hiệu quả, chúng tôi đã thành công rồi.)

- She would have been more confident if she had been preparing better.(Cô ấy đã rất có thể sẽ tự tin hơn nếu cô ấy sẵn sàng tốt hơn.)

*

#4. Dấu hiệu nhận biết

Các câu ở trong thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn thường chứa những từ phân biệt như:

Until thenBy the timePrior to lớn that timeBefore, after.

#5. Bài xích tập thực hành

Bài 1. Phân tách động từ bỏ vào địa điểm trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football và they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: ngừng câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to lớn rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to lớn meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After trăng tròn minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: phân tách động từ bỏ và kết thúc câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table và talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

#6. Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for đôi mươi minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

> Thì tương lai đơn giản (Simple Future)

Qua các nội dung con kiến thức về thì quá khứ xong tiếp diễn (Past perfect continuous) và bài bác tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm vững cách sử dụng thì bên trên trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói tầm thường và khi làm cho bài TOEIC Reading nói riêng.