Bồ Tát Phổ hiền là Phật phiên bản mệnh của tín đồ tuổiThìn cùng tuổi Tỵ, tên tiếng Phạn là Samantabhadra hay là Vishvabhadra, phát âm là Tam Mạn Đà người tình Tát, còn được dịch là đổi mới Cát.

Bạn đang xem: Phổ hiền bồ tát - tuổi thìn

*

*
Bồ Tát Phổ nhân hậu cưỡi voi white cùng người thương Tát Văn Thù cưỡi sư tử thị đưa Phật phù hợp Ca Mâu Ni

Ý nghĩa tên gọi Bồ Tát Phổ Hiền

“Phổ” có nghĩa là tất thảy, ở khắp nơi, “Hiền” có nghĩa là tối diệu thiện. Phổ hiền khô nghĩa là nguyện hạnh bởi vì tâm bồ đề khởi lên được phổ chiếu mọi nơi, thuần nhất, diệu thiện. Điều đó ngụ ý rằng: Đem diệu nghĩa thuần thiện thông dụng đến vớ thảy các nơi, đó là tâm nguyện và chức trách của Phổ Hiền.


*

Còn vào quyển 1 củaĐại Nhật ghê Sơ có đề cập đến như sau: “Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ tức thị trải khắp phần nhiều nơi, hiền hậu là diệu thiện nhất. Ý nói nhân tình Tát Phổ hiền khô dựa hạnh nguyện phân phát ra trường đoản cú tâm tình nhân Đề và sự cân bằng của thân, khẩu, ý phổ khắp đầy đủ nơi, diệu thiện thuần nhất, tất cả đủ các đức, vì vậy gọi là Phổ Hiền”.

Địa vị của người thương Tát Phổ hiền khô

Ngài được xem như là một trong tứ đại nhân tình Tát của Phật giáo (tứ đại người tình Tát là nhân tình Tát Quán rứa Âm, người thương Tát Văn Thù, người thương Tát Địa Tạng và ý trung nhân Tát Phổ Hiền). Ngài và bồ Tát Văn Thù là thị giả của Phật say đắm Ca Mâu Ni. Người thương Tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị mang ở phía trái và ý trung nhân Tát Phổ thánh thiện cưỡi voi trắng đứng thị đưa ở mặt phải.

Bồ Tát Văn Thù đại biểu đến trí, tuệ, chứng, sở hữu trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Người tình Tát Phổ nhân từ đại biểu mang đến lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Những ngài cũng diễn giải sự trả bị thỏa mãn của lý trí, định tuệ cùng hạnh hội chứng của Như Lai. Cả nhì vị phiên bản tôn cùng rất Phật Tỳ Lô giá chỉ Na được hotline là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng ý trung nhân Tát Phổ hiền khô là Thiện Nhiếp Kim Cương, Chân Như Kim Cương, Như Ý Kim Cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim cương Tát Đỏa.

Hình tượng người yêu Tát Phổ Hiền

Trong Phật giáo Tạng truyền, sản xuất tượng đơn chiếc của người thương Tát Phổ Hiền thường xuyên được mô tả như sau: Ngài cưỡi bên trên voi trắng bao gồm sáu ngà, tay trái để liền kề hông hoặc thế chuông, tay buộc phải cầm chùy kim cương, đầu nhóm mũ Ngũ Phật, thân khoác áo màu, hình tượng giống hệt như đồng tử 16 tuổi. Đặc trưng tạo thành tượng của ngài là sức mạnh và sự vững chãi, cho nên thường được tưởng tượng với sự tu hành gan dạ mà nhu hòa của người thương Tát. Hơn nữa, tượng thường có màu trắng, đại diện cho trung tâm tính thanh tịnh, biểu hiện ý nghĩa bồ Tát mang Lục độ nhằm thâu nhiếp vạn hạnh, mang sự sắc và nhọn của ngà voi quý hiếm để phá hủy chướng ngại, ko sợ oán thù địch.

Sự tích người yêu tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ hiền lành vốn là thái tử thứ bốn của vua Vô Chánh Niệm, tên thật là Năng Đà Nô. Vua Vô kiêng Niệm sản phẩm nguyên khuyên bảo phải Thái tử Năng Đà Nô bắt đầu phát trung tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sinh trong veo 3 tháng liền. Lúc đó, bao gồm quan đại thần trong triều thương hiệu là Bảo Hải, thấy vậy bắt đầu khuyên ngài rằng: “nay Điện Hạ đã gồm lòng, làm được không ít công đức như thế, xin hãy thực tình hồi nhắm tới đạo Vô Thượng tình nhân Đề mà cầu được thành Phật, chứ rộng là cầu đều phước báu bình thường trên cõi nhân gian, bởi vì cõi ấy vẫn còn trong vòng luân hồi phục tử”.

Thái tử Năng Đà Nô nghe vậy, bèn cho tới thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Thưa Bạch Đức cố kỉnh Tôn, tôi đã cúng dường Ngài và chúng sinh vào 3 tháng, ni tôi xin thực tâm hồi hướng tới đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phạt tâm người thương Đề, tu hạnh ý trung nhân Tát mà lại giáo hóa bọn chúng sinh được thành Phật đạo, cùng cũng nguyện được cõi Phật khôn cùng thanh tịnh trang nghiêm, từng nào những điều tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sinh đông đảo y như trái đất của Đức Phổ nhân từ Như Lai vậy”.

Xem thêm: Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em, Xem Phim Xin Con Mai Yeu Em Vietsub + Thuyết Minh

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe hoàng thái tử Năng Đà Nô tâm nguyện như vậy, tức tốc thọ ký rằng: “hay thay, tín đồ phát thệ nguyện khủng lao, mong muốn độ toàn bộ chúng sinh gần như thành Phật đạo. Trong những lúc tu đạo người thương Tát, sử dụng trí kim cang nhưng đập tan các núi phiền não của bọn chúng sinh, vậy đề xuất ta đặt hiệu cho tất cả những người là Kim Cang Trí Huệ quang quẻ Minh Công Đức, trải hằng sa kiếp làm nhiều các bước Phật sự khôn xiết lớn, rồi đến nhân loại Bất Huyền sinh hoạt phương Đông nhưng mà thành Phật, hiệu là Phổ nhân từ Như Lai, chừng đó đông đảo điều tốt đẹp nghiêm trang của tín đồ đã ước nguyện, vớ thảy hồ hết như ý”.

Khi đức Bảo Tạng Như Lai đã thọ ký kết cho thái tử rồi, tình cờ giữa lỗi không lộ diện nhiều Thiên Tử ở các cõi trời sở hữu theo đủ loại hoa thơm đẹp cho mà cúng dường với đồng thanh khen ngợi.

Thái tử Năng Đà Nô thưa với đức phật rằng: “Bạch Đức thay Tôn, nếu hầu hết lời nguyện của tôi sau này được như lời fan thọ ký, nay tôi kính lễ Ngài và Chư Phật nhưng mà xin làm thế nào khắp cõi trần thế có đủ đồ vật hương thơm, mang lại mùi hương phủ rộng trong khắp cõi, và hồ hết chúng sinh trên khắp cõi trần thế đang phạm phải nghiệp báo gì, nếu fan được mùi mừi hương ấy, thì hầu như được thoát khổ với lại hưởng sự an vui”.

Thái tử Năng Đà Nô thưa xong, còn sẽ cúi đầu lễ Phật, thì trên trần thế có mùi hương thơm lan tỏa mọi nơi, ập vào các cõi. Cơ hội đó, những chúng sinh ngửi được mùi thơm ấy, chợt chốc lặng vui, những phiền não hết thảy như được tiêu trừ. Thái tử nhờ Phật thọ ký kết như vậy, thân tâm vui mừng, bèn để lễ Phật rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết pháp.

Thái tử nhờ công đức vô cùng to đùng đó mà sau khoản thời gian mạng chung, sinh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhớ lời thề nguyện nhưng mà dốc sức có tác dụng Phật sự với hóa độ bọn chúng sinh, để cầu cho viên mãn những gì Ngài đã phát nguyện.

Bởi vì chưng ngài có lòng tu hành như vậy bắt buộc đã thành Phật sinh sống cõi Bất huyền và nay hóa thân vô số làm việc trong trần thế mà giáo hóa chúng sinh.

10 hạnh nguyện của người tình Tát Phổ Hiền

Phật bản mệnh của bạn tuổi Thìn với tuổi Tỵ là người thương Tát Phổ Hiền có 10 đại nguyện, nói một cách khác là Phổ thánh thiện nguyện hải, chỉ nguyện vọng của ngài như đại dương lớn. Vào đại hội Hoa Nghiêm được ngài diễn thuyết là:

Lễ kính chư Phật.Khen ngợi Như Lai.Tu hành cùng cúng dàng rộng lớn rãi.Sám hối hận nghiệp chướng.Tùy hỷ công đức.Thỉnh đưa pháp luân.Thỉnh Phật trụ thế.Thường tu học Phật.Thuận theo bọn chúng sinh.Hồi phía phổ độ.

Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, người tình Tát Phổ hiền khô là Phật bạn dạng mệnh của tín đồ tuổi Thìn với tuổi Tỵ.