Tìm hiểu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong tiếng Anh

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc với viết tư phép toán cơ phiên bản trong tiếng Anh, kia là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu tốt chương này, các bạn cần tìm hiểu thêm các chương trước về kiểu cách đọc viết các số trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Phép chia tiếng anh là gì

A. Phép tính trong giờ đồng hồ Anh

Phép cộng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép cộng:

Để trình diễn cho dấu cùng (+), bạn cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói không giống nhau cho vấn đề 7 + 4 = 11:– Seven và four is eleven. – Seven and four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn ngữ Toán học).

Xem thêm: Đã Xem Tin Nhắn Mà Không Trả Lời, Đã Xem Và Không Thèm Trả Lời

*

B Phép trừ (Subtraction) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép trừ:Để màn trình diễn cho vết trừ (-), chúng ta có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng giới từ bỏ from với giải pháp nói ngược lại.Để trình diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng cồn từ lớn be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói khác nhau cho câu hỏi 11 – 7 = 4:– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngữ điệu Toán học)


C Phép nhân (Multiplication) trong giờ Anh

Với phép nhân:Để màn trình diễn cho vệt nhân (x), chúng ta có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta có thể nói nhì số nhân liên tục nhau, trong đó số nhân trang bị hai màn biểu diễn ở dạng số nhiều.Để biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng hễ từ lớn be hoặc equal

Dưới đó là các giải pháp nói khác nhau cho câu hỏi 5 x 6 = 30:– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn tả theo ngữ điệu Toán học)

D Phép phân tách (Division) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép chia:Để trình diễn cho dấu chia (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng into theo phong cách nói ngược lại như trong phép trừ.Để biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng đụng từ khổng lồ be, equal hoặc thực hiện go.

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài bác toán trăng tròn ÷ 5 = 4:– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học)Ghi chú: Nếu câu hỏi có các số hạng hoặc hiệu quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách hiểu viết những số trong số chương trước.Ví dụ vấn đề với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta có thể nói:Five divided by five is/equals two point five.


Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giờ AnhA. Phép tính trong tiếng AnhB Phép trừ (Subtraction) trong giờ AnhC Phép nhân (Multiplication) trong tiếng AnhD Phép phân tách (Division) trong giờ đồng hồ Anh