Cách học bài gia tài dài hạn hữu hình vào môn học FA/F3 ACCA

Trong doanh nghiệp, gia sản dài hạn (non-current assets) là những gia tài có vốn chi tiêu lớn, thời gian sử dụng lâu dài.Bạn sẽ xem: Non-current assets là gì

Tài sản lâu năm hạn gồm những: tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, tài sản cố định và thắt chặt vô hình và các tài sản lâu năm khác.Bạn đang xem: Non current asset là gì


*

Trong bài học này, chúng ta sẽ triệu tập vào tài sản Đất đai, bên xưởng, Thiết bị; giải pháp hạch toán khấu hao, review lại cùng thanh lý tài sản dài hạn vào doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Non-current assets là gì

I. Mục tiêu

Chuẩn mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, đơn vị xưởng, Thiết bị.Hạch toán khấu hao gia sản dài hạnĐánh giá lại tài sản dài hạnThanh lý gia tài dài hạn

II. Nội dung

1. Chi tiêu vốn hóa (Capital Expenditure) và chi tiêu hoạt cồn (Operating Expenditure)


*

*

3. Chuẩn mực IAS 16: Đất đai, nhà máy và lắp thêm (PPE - Property, Plant, Equipment)

Trong những tài sản dài hạn hữu hình (Tangible non-current assets) của công ty sản xuất, PPE chiếm phần một tỷ trọng phệ về mặt giá bán trị. Vì thế, chúng ta sẽ ưu tiên kể đến PPE khi nói đến gia sản dài hạn hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, công xưởng và thiết bị là gia tài hữu hình (tangible assets) đáp ứng đầy đủ 2 tiêu chuẩn:

Được sở hữu bởi vì doanh nghiệp, ship hàng cho sản xuất, hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, làm cho thuê hoặc ship hàng cho quá trình quản lýƯớc tính thời gian sử dụng nhiều hơn thế 1 kỳ kế toán


*

Lưu ý: PPE không bao hàm bất hễ sản cho mướn và bất động sản nhà đất nắm giữ chờ tăng giá

PPE rất có thể được hình thành từ việc mua từ người bán, sản xuất nội bộ hoặc qua trao đổi. PPE còn được gọi là tài sản cố định và thắt chặt (fixed assets) trong doanh nghiệp, cùng được trình diễn trong mục tài sản dài hạn trên Bảng bằng vận kế toán.

b. Các thuật ngữ liên quan


*

c. Tiêu chuẩn chỉnh ghi dấn PPE

Kế toán ghi dấn PPE nếu gia sản đó thỏa mãn:

Có thể thu được công dụng kinh tếChi phí của tài sản có thể xác định một cách đáng tin cậy

Ngoài ra, gia sản cũng phải thỏa mãn các yêu cầu rõ ràng về mức ngân sách trị vì doanh nghiệp quy định.

Ghi nhận ban đầu (Initial Measurement)

Nguyên giá của PPE được ghi nhận bao gồm tât cả đưa ra phí quan trọng để đưa gia sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các giá thành cần thiết bao gồm các khoản bên dưới đây:

Giá tải trên hóa đối chọi (sau khi trừ đi chiếu khấu thương mại và những khoản sút giá)Chi phí chuẩn bị địa điểmChi mức giá vận chuyểnChi phí tổn lắp đặtChi tầm giá thuê chăm giaChi phí chạy thử sau thời điểm trừ chi phí thu được từ các việc bán thành phầm tạo ra khi chạy thửChi phí nhân viên cấp dưới phát sinh trực tiếpChi phí ước tính cho vấn đề tháo dỡ tài sản và phục hồi địa điểm về nguyên trạng

Nguyên giá chỉ của PPE ko bao gồm:

Hao hụt thừa định nút (hỏng hóc, mất…) trong quá trình hình thành và tăng cấp tài sảnChi phí làm chủ và túi tiền sản xuất chungChi phí lắp ráp và ngân sách trước vận hànhChi mức giá vận hành lúc đầu trước khi tài sản đạt mức hiệu suất yêu thương cầuChi phí đào tạo và giảng dạy nhân viên áp dụng tài sảnHợp đồng bảo trì đã trả mang đến tài sản

Ghi nhận tiếp theo sau (Subsequently Measurement)

Trong những kỳ kế toán tiếp theo, quý hiếm trên sổ sách (CV) của PPE được đo lường theo 2 phương pháp:

Phương pháp nguyên giá chỉ (Cost model):Phương pháp nhận xét lại quý hiếm (Revaluation model):

Bút toán ghi thừa nhận ban đầu:

Nợ PPE tại nguyên giá

Tiền/Nợ đề nghị trả

dự phòng cho câu hỏi tháo dỡ gia sản và ngân sách chi tiêu phục hồi địa điểm

4. Kế toán khấu hao gia sản (Depreciation Accounting)

a. Các khái niệm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân bổ giá trị hao mòn của gia sản trong thời gian sử dụng hữu ích.

Thời gian thực hiện hữu ích (Useful life) là thời gian mà tài sản dài hạn phát huy được tính năng cho sản xuất, khiếp doanh.

Giá trị còn lại (Residual value) là giá trị chênh lệch nhưng mà doanh nghiệp mong rằng thu được từ một tài sản vào cuối thời gian sử dụng hữu ích, sau khi trừ đi các chi tiêu kỳ vọng của việc thanh lý gia tài đó.

b. Biện pháp ghi nhấn khấu hao tài sản dài hạn

Khấu hao của gia sản trong kỳ được tính vào lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán một phương pháp trực tiếp hoặn loại gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Chi phí khấu hao (Depreciation Expense)

Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự phòng khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. Các cách thức tính khấu hao

Phương pháp khấu hao đường thẳng (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng kỳ kế toán không rứa đổi trong suốt thời hạn khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao sản phẩm năm được xem bằng:

Phương pháp khấu hao theo số dư bớt dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao cơ mà mức khấu hao sản phẩm năm được xem theo phần trăm phần trăm thắt chặt và cố định của giá trị trên sổ sách của tài sản

Giá trị khấu hao hằng năm được tính bằng:

Trong đó:

n: Số năm sử dụng hữu ích

r: cực hiếm còn lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng các chữ số (Sums of digits)

Giá trị khấu hao sản phẩm năm được tính bằng:

Trong đó:

y: Số năm sử dụng hữu ích còn lại

d: Tổng các chữ số của những năm thực hiện =

5. Đánh giá lại quý hiếm PPE (PPE Revaluation)

Theo cách thức đánh giá bán lại quý giá (Revaluatuon model), việc reviews lại gia sản phải được thực hiện thường xuyên, nhằm mục đích để giá trị ghi sổ (carrying amount) của một tài sản không biệt lập một biện pháp trọng yếu ớt so với mức giá trị phù hợp (fair value) bên trên Bảng phẳng phiu kế toán.

Xem thêm: Thai 13 Tuần Biết Trai Hay Gái Chưa ? Thai Nhi 13 Tuần Tuổi Đã Biết Trai Hay Gái Chưa

Nguyên tắc chung:

Khi một tài sản được reviews lại giá chỉ trị, các tài sản cùng các loại trong PPE cũng yêu cầu được đánh giá lạiViệc review lại gia tài phải được dựa vào giá trị phải chăng – dựa trên giá trị sửa chữa hoặc chỉ số định giá chuyên nghiệpKhi có một gia sản được review lại, phải thường xuyên cập nhật việc reviews lại này để bảo đảm an toàn rằng quý hiếm trên sổ sách (carrying value) xê dịch giá trị phù hợp (fair value) trên ngày lập báo cáo Tài chính.

Có nhị trường hợp khi doanh nghiệp reviews lại PPE: Đánh giá bán lại tăng giá trị và đánh giá lại giảm ngay trị.

Đánh giá chỉ lại làm tăng giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

Điều chỉnh giá trị hợp lí cũ thành giá chỉ trị hợp lý và phải chăng mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập hầu hết khoản lỗ (nếu có) phát sinh từ các khoản review lại giảm ngay trị trước đóGhi dấn khoản chênh lệch đội giá trị gia tài vào tài khoản Thặng dư review lại tài sản (Revaluation Surplus)

Đánh giá chỉ lại làm giảm ngay trị gia tài (Downward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

Điều chỉnh giá trị hợp lý và phải chăng cũ thành giá chỉ trị hợp lí mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập đều khoản nhận được (nếu có) gây ra từ các khoản nhận xét lại đội giá trị trước đóGhi dấn khoản chênh lệch áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị gia tài lên báo cáo Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý gia sản dài hạn (Non-current assets disposal)

Trong doanh nghiệp, gia tài dài hạn được thanh lý khi hết thời gian sử dụng hữu ích, hoặc rất cần phải được thay thế sửa chữa để mua gia sản mới có kết quả cao hơn. Khi thanh lý, công ty sẽ gây ra khoản lãi hoặc lỗ tùy thuộc vào giá bán trị thu hồi được và quý giá trên sổ sách của tài sản đó:

Giá trị tịch thu được > cực hiếm trên sổ sách (NBV): Doanh nghiệp gồm lãiGiá trị thu hồi được

Lợi nhuận thu được từ các việc thanh lý gia tài dài hạn được trình bày trên báo cáo Thu nhập (Income Statement) vào phần Thu nhập khác.

Lỗ từ những việc thanh lý gia sản dài hạn được trình bày trong phần Chi phí trên report Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi nhấn đồng thời 3 cây bút toán lúc thanh lý:

Xóa sổ tài sản

Nợ Thanh lý gia tài dài hạn (Disposal of non-current asset)

gia tài dài hạn trên nguyên giá chỉ (Non-current asset at cost)

Xóa sổ Hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế (Accumulated depreciation)

Thanh lý gia tài dài hạn tại quý giá của khấu hao trên ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

Ghi dìm tiền nhận được từ thanh lý

Nợ đề xuất thu khách hàng/Tiền

Thanh lý gia sản dài hạn tại giá thành (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản lâu dài (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 yêu thương cầu đối chiếu giữa quý hiếm ghi sổ thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ của gia sản dài hạn trước lúc được trình diễn trên report tài chính.

Việc đối chiếu cần phải trình bày sự di chuyển của số dư của tài sản dài hạn, bao gồm những khoản:

Thêm tài sảnThanh lý tài sảnTăng/Giảm quý giá từ việc reviews lại tài sảnGiảm quý giá ghi sổ tài sảnKhấu hao tài sảnCác khoản đổi khác giá trị khác

Báo cáo tài chủ yếu phải trình bày:

Một diễn giải chế độ kế toán trình bày cơ sở đo lường và tính toán để khẳng định giá trị mà gia tài được khấu hao, cùng với các chính sách kế toán khácVới mỗi các loại Đất đai, nhà xưởng và thiết bị:

Phương pháp khấu hao được sử dụngThời gian áp dụng hữu ích và xác suất khấu hao được sử dụngTổng khấu hao được phân bổ từng kỳKhấu hao lũy kế vào đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với tài sản được review lại:

Cơ sở đánh giá lại tài sảnNgày có hiệu lực thực thi hiện hành của việc reviews lạiNgười định vị (nếu không độc lập với công ty)Giá trị ghi sổ của mỗi các loại đất đai, nhà xưởng và thiết bị sẽ được bao gồm trong báo cáo tài chính

Sự thay đổi thặng dư review lại tài sản trong kỳ và mọi hạn chế trong bài toán phân phối số dư tới nhà sở hữu8. Bảng danh mục Tài sản thắt chặt và cố định (The fixed assets register)

Bảng hạng mục tài sản cố định được thực hiện để ghi chép toàn cục tài sản vắt định. Bảng hạng mục tài sản thắt chặt và cố định phục vụ mang đến việc kiểm soát nội bộ dựa vào tính đúng đắn của sổ cái.

The business adopts a date of 31 December as its year end. The car was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase & non in the year of sale.

What was the profit và loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1: Tính giá trị còn sót lại tại năm trang bị 3 từng năm sử dụng của tài sản

B2: Tính lợi nhuận/lỗ lúc thanh lý

Lãi/Lỗ khi thanh lý = giá chỉ trị rất có thể thu hồi được – quý giá ghi sổ năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25