Hôm ni là ngày … toàn bộ đệ tử chúng nhỏ thành trọng tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng khiếp Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán cầm Âm, kính cẩn bậc thầy cha cõi, chí tâm, chí thành ước xin sám hối, tất cả tội lỗi cố gắng ý tốt vô tình đã tạo thành trong thừa khứ cũng giống như hiện tại, hết thảy mọi được tiêu trừ.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh hàng ngày


Cúi ước ao Tam Bảo hay ở mười phương quang quẻ giáng đạo tràng minh chứng cho lòng thành của bọn chúng con, khiến cho chúng bé oan khiên hoàn thành sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.
Nguyện mang đến chánh pháp được viral khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, tín đồ người từ vứt tham, giận, si mê, tưới tẩm tự bi, hạnh phúc, yêu dấu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm cho lành lánh dữ, cố gắng giới xong xuôi nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.
Tất cả môn đồ chúng bé thành trọng điểm quỳ trước Phật đài đồng sám hối hận cầu siêu, hồi hướng cho những hương linh, anh linh những oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các hero nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát trung tâm tỉnh giác, lìa khổ về tối tăm, khởi niệm từ bỏ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, bạn còn phúc lạc, bọn chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi tín đồ đều hội chứng ngộ Phật thừa.
Tôi nghe như vầy. 1 thời đức Phật ở miếu Kỳ Viên vì chưng Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng hôm nọ, ông cấp Cô Độc cùng rất năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương tiện, thuyết pháp khai tâm cho những cư sĩ, đem đến niềm vui với sự khát ngưỡng so với Tam bảo cùng sự thực tập con phố chuyển hóa.O
Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, an trú bao gồm niệm. Nạm Tôn nhiệt tình dạy bảo mọi fan những điều mấu chốt mà người tại gia bắt buộc siêng thực hành, và để được an vui.
Này các đệ tử, cư sĩ tại nhà sống đời thanh cao, giữ lại gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập không thiếu bốn trung ương cao thượng, hoàn toàn có thể đạt được một cách dễ ợt phước và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết có lẽ rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ với loài động vật hoang dã trong kiếp tương lai. Đồng thời, fan ấy đang được chắc chắn là dự vào trong dòng thánh sống quả thiết bị nhất.O
Đạo đức vật dụng nhất: Phật tử tại gia quyết chổ chính giữa xa lìa phần nhiều sự giết hại, buông bỏ vũ khí, dứt bạo động, tu tập từ bỏ bi, yêu mến xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sinh sống hổ thẹn, lương trung ương trong sáng. Dựa vào thực tập đúng, Phật tử ngay tại nhà nhổ tận căn cơ tâm niệm giết mổ hại, sống trong niềm hạnh phúc và sự an vui.O
Đạo đức đồ vật hai: Phật tử tại nhà quyết vai trung phong xa lìa số đông sự trộm cắp, tôn trọng cài đặt hợp pháp của người, phần đa gì quán triệt thì không được lấy; vui thích bố thí, cứu bạn giúp đời vượt qua nghèo khổ; lúc cha thí thì không ước đền đáp. Nhờ vào thực tập này, Phật tử trên gia không trở nên tâm lý tham lam, bỏn sẻn, bủn xỉn che lấp, sống trong liêm khiết, nhiều lòng vị tha.O
Đạo đức thứ ba: Phật tử ngay tại nhà quyết trung tâm xa lìa thông gian ngoại tình, sống hạnh tầm thường thủy, bảo đảm hạnh phúc toàn bộ mọi tín đồ trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc cả thân phụ mẹ, hoặc các bạn em, hoặc bên sui gia, hoặc tín đồ đồng tính, hoặc vợ chồng con của bản thân và người, cả kẻ cuồng dâm, đấm đá bạo lực gia đình, hoặc kẻ chào bán phấn. Nhờ thực tập này, Phật tử trên gia không xẩy ra tâm lý hưởng thụ thấp kém làm mất đi hạnh phúc.O
Đạo đức đồ vật tư: Phật tử tại nhà quyết trọng tâm xa lìa các lời dối gạt, xong nói láo lếu - tuyên ba sự thật, ko nói phân tách rẽ - nói lời xây dựng, không nói tục tằn - nói lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói lời lợi lạc. Nhờ vào thực tập này, đệ tử áo trắng an trú thiết yếu niệm, xứng danh tin cậy, đáng tin tưởng tăng trưởng.O
Đạo đức vật dụng năm: Phật tử tại nhà quyết trọng tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất khiến say; xong thói quen thưởng thức độc tố; ko tham gia tài xuất, mua sắm các chất độc này. Nhờ thực tập này, môn đồ áo trắng duy trì gìn sức khỏe và sống niềm hạnh phúc với người thân trong gia đình thương.O
Này những đệ tử, làm bạn áo trắng, sống đời tại gia, hãy nỗ lực giữ năm điều đạo đức vừa mới được tuyên thuyết, nhằm sống hạnh phúc với nhiều phước báo trong lúc này và mai sau.
Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn tâm hùng vĩ trong bây giờ này, một cách thuận lợi với những giá trị.
Tâm cao thượng một: Phật tử trên gia quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không hề dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, bậc trần thế Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, ráng Tôn. Nhờ cửa hàng niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy phần đông tiêu diệt; không còn yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ, lo âu hình ảnh hưởng, bỏ ra phối. Nhờ quán tưởng Phật, trung khu được lắng trong, đạt an vui lớn.O
Tâm cao thượng hai: Phật tử trên gia tiệm niệm chính pháp được Phật đào tạo và huấn luyện tài tình dễ dàng hiểu, có công dụng lớn mang đến giải thoát phần nhiều sự thống khổ và các phiền não; trung ương được thư thái, không bị nóng bức, an vui thọ dài.O
Tâm cao thượng ba: Phật tử trên gia tiệm niệm Tăng đoàn của đức Như Lai, đi bên trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, phía theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sống đúng giáo pháp. Bao gồm vị đã triệu chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, trái Tư-đà-hàm, quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang trên đường đạt những quả ấy. Tăng đoàn tất cả đủ tư đôi, tám bậc, thành quả đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát cũng giống như tri loài kiến giải thoát. Thánh chúng như thế đáng được tôn kính, phụng sự, bái dường, là ruộng phước xuất sắc cho đời gieo trồng.O
Tâm hùng vĩ bốn: Phật tử tại gia cửa hàng niệm giới qui định được Phật giảng dạy không tồn tại khuyết điểm, không trở nên tỳ vết, ko bị nhơ bẩn uế, có tác dụng lớn bảo lãnh đạo đức, giúp fan giữ giới an trú vững chãi vào cảnh giới Phật. Giới này thanh cao vốn được hiền lành trí khen ngợi, tiếp nhận, thực tập, truyền bá.O
Này các đệ tử, yêu cầu ghi lưu giữ rằng khi thực tập được bốn tâm hùng vĩ một cách trọn vẹn là đã kết thúc các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ cùng loài súc sanh, hướng đến chứng đắc trái Tu-đà-hoàn, ngay lập tức trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo giác, đưa hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm; qua lại tối đa bảy lần sống chết trong cõi trời fan là có thể đạt giác ngộ, giải thoát, không còn khổ đau.

Xem thêm: Điện Trở Tiếng Anh Là Gì - Điện Trở In English Translation


Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức, tư tâm cao thượng, nuốm Tôn đon đả trùng tuyên nắm tắt bằng một bài bác kệ dễ nắm bắt sau đây:
Nghe Phật dạy dỗ xong, ngài Xá-lợi-phất, cấp cho Cô Độc với năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan, vạc nguyện làm theo những điều Phật dạy, đôi khi phát nguyện lan tỏa lời Phật, đem về lợi lạc mang đến khắp đều người.OOO
Là người đệ tử Phật, ngày đêm yêu cầu chí thành, nhớ nghĩ về và bốn duy, về tám điều giác ngộ, của những bậc Bồ-tát.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: trần thế vốn vô thường, cõi nước rất ao ước manh, tư đại lại khổ không, năm nóng là vô ngã, luôn sinh diệt biến hóa đổi, đưa dối không tồn tại chủ, trung ương là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, ví như quán gần kề như thế, dần dần hồi lìa tử sinh.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham ao ước nhiều là khổ, bao sống chết nhọc nhằn, đông đảo từ tham dục khởi, ví như ít mong biết đủ, thân chổ chính giữa được an lành.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo bài toán tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay tiệm xét, thường mong ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, đem trí tuệ làm cho đầu.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng nên sa đọa, đề xuất thường hành tinh tấn, nhằm phá trừ phiền não, nhiếp phục tứ chúng ma, xa lìa chốn về tối tăm.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: lẩn thẩn si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho gần như người.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: nghèo khổ hay oán thù giận, hay gieo các tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với đa số người, không nhớ đến quá khứ, không chán ghét một ai.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham hy vọng rất tai hại, mặc dù thân ở nạm gian, tuy nhiên không lây nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ bố y, bình chén và pháp khí, chí nguyện tín đồ tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, trường đoản cú bi với muôn loài.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não hết sức tận, phải phát chổ chính giữa Bồ-đề, tu hành ước giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện sửa chữa thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn chủng loại vật, đều bình an hạnh phúc.O
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự bản thân giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa nỗ lực gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho các người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát bao gồm đạo. Này tứ chúng đệ tử, bốn duy tám điều này, sẽ thuận lợi tỉnh giác, khử được vô lượng tội, trực tiếp tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường xuyên an nhiên thanh nhàn.O
Quy y Phật, chúng bé nguyện suốt cả quảng đời tôn trọng kính cúng tu theo đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác tỉnh sáng suốt của bọn chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, tuy nhiên vẫn tôn trọng bởi tình tín đồ trong cuộc sống.
Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và chia sẻ và tu theo lời dạy dỗ của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo nước ngoài đạo tà giáo, tuy vậy vẫn tôn trọng bởi tình tín đồ trong cuộc sống.
Quy y Tăng, chúng bé nguyện suốt cả quảng đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ giải đáp đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng nhỏ không đắm say mê làm cho thân với team dữ chúng ta ác, tuy thế vẫn tôn trọng bởi tình bạn trong cuộc sống.
Đất nước việt nam trên tứ ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy ý thức đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ tự do về tởm tế, thiết yếu trị và văn hóa đạo đức chổ chính giữa linh. Nhì triều đại Lý-Trần là đường nét son tiến thưởng sáng chói, đã mở ra trang sử new nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi tín đồ sống trong cơm no áo ấm, phấn khởi sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình bạn trong cuộc sống với trái tim yêu thương với hiểu biết.
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN mang ĐẠO VÀO ĐỜI, vì chưng HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.
Ngày từ bây giờ đất nước ta liên tục phát huy truyền thống cuội nguồn “tốt đạo đẹp nhất đời” mà ông thân phụ ngày xưa đang dày công nuôi dưỡng, khuyên răn nhủ mọi tín đồ biết tin sâu nhân quả, giữ giàng năm điều đạo đức với tu mười điều thiện lành xuất sắc đẹp, nhằm dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.
Chúng nhỏ Phật tử miếu Linh Xứng xin thật tình phát nguyện, ngưỡng mong muốn chư Phật, chư Bồ-tát, chư nhân hậu Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để đến chúng nhỏ tu học mang đến ngày thành quả viên mãn bắt đầu thôi.OOO
*
bình luận (0 đang gửi)
*

*
Nghi Thức Tụng ghê Bồ-Tát Quán rứa Âm (Kinh Phật cho người Tại Gia)

*
Nghi thức tụng kinh từng ngày - Kinh fan Phật tử ngay tại nhà (dành mang đến giới trẻ)

*
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC

*
BỐ THÍ THIÊNG LIÊNG VÀ BỐ THÍ PHÀM TỤC vào Phật giáo Theravada (Don sacré et don profane dans le Theravada) Parawahera Chandaratana

ăn chay bố thí chanh niem chùa giác ngộ covid-19 giác ngộ hạnh phúc khanh hoa khóa tu ngày an nhàn nhân trái phật giáo phù hợp nhật tự thiền định từ bỏ bi từ thiện tuổi trẻ phía Phật vô thường vu lan xuống tóc gieo duyên
Xin hãy nhập tên truy cập và thư điện tử mà chúng ta đã dùng để đăng ký. Ví như tên truy cập và email tồn trên trong cơ sở dữ liệu của bọn chúng tôi, các bạn sẽ nhận được tin tức để đặt lại mật khẩu của bạn.
home | di động site | tủ sách Đạo Phật thời nay | Sách của thầy thích hợp Nhật từ bỏ | câu hỏi Pháp âm | Phiên bản cũ | Archive
gmail.com