Để giúp quý khách tiện lợi trong vấn đề xem ngày tốttháng 1 năm 2023 tương tự như thuận tiện trong việc so sánh các ngày vào thời điểm tháng 1/2023 với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng hợp tất một ngày dài đẹp trong thời điểm tháng 12023 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không buộc phải xem ngày tốt tháng một năm 2023 xuất xắc xem ngày rất đẹp tháng 1 năm 2023 cũng chính vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong mon 1, quý bạn sung sướng tìm mang lại ngày tương xứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn khí cụ Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày gắng thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 1 năm 2023

Xem ngày tốt tháng 2 năm 2023


Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2023


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2023


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Tý, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa & Khôi Phục Tài Khoản Google Đã Xóa Vĩnh Viễn

Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày liền kề Tuất, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng cạnh bên Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng sát Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng tiếp giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày liền kề Thân, tháng gần cạnh Dần, năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng gần cạnh Dần, năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng gần kề Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng vừa lòng ngày tốt tháng một năm 2023 mà shop chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cố nên, khi nắm bắt được ngày xuất sắc xấu trong tháng 1/2023 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày tốt theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ coi ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ coi ngày cài xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ xem ngày gửi nhà năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc treo bảng hiệu

♦ xem ngày tốt khai trương mở shop năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc mua điện thoại cảm ứng thông minh

Bài viết liên quan