*

Lục địa nào bao gồm diện tích nhỏ dại nhất trong các lục địa:

A. Châu lục Phi

B. Lục địa Nam cực

C. Châu lục Ô-xtrây-li-a

D. Châu lục Bắc Mỹ


*

Trên Trái Đất có sáu lục địa: lục địa Á – Âu (50,7 triệu km2); lục địa Phi (29,2 triệu km2). Châu lục Bắc Mĩ (20,3 triệu km2). Lục địa Nam Mĩ (18,1 triệu km2). Lục địa Nam rất (13,9 triệu km2). Châu lục Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km2). Châu lục lớn nhất là lục địa Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km2).

Bạn đang xem: Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất

Chọn: C.


*

Câu 35. lục địa nào tiếp sau đây trên Trái Đất gồm diện tích nhỏ dại nhất?

 

A. Châu lục Phi.

 

B. Châu lục Nam Cực.

 

C. Châu lục Ô-xtrây-li-a.

 

D. Lục địa Bắc Mỹ.

Câu 36. lục địa nào dưới đây trên Trái Đất có diện tích lớn nhất?

 

A. Lục địa Nam Mĩ.

Xem thêm: 99+ Mẫu Cắm Hoa Đẹp Nhất 2022, 50+ Mẫu Cắm Hoa Nghệ Thuật Tuyệt Đẹp

 

B. Lục địa Phi.

 

C. Lục địa Bắc Mĩ.

 

D. Châu lục Á - Âu.

 


Câu 36. lục địa nào sau đây trên Trái Đất có diện tích lớn nhất?

 

A. Châu lục Nam Mĩ.

 

B. Châu lục Phi.

 

C. Lục địa Bắc Mĩ.

 

D. Lục địa Á - Âu.

 


Quan sát bạn dạng đồ từ nhiên trái đất hoặc quả Địa mong và bảng số liệu trang 34 rồi mang lại biết:

- trên Trái Đất bao gồm những lục địa nào?

- lục địa nào có diện tích s lớn nhất? lục địa đó nằm ở nửa ước nào?

- châu lục nào có diện tích lớn nhất? lục địa đó nằm tại nửa ước nào?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa ước Nam?

- Các lục địa nào nằm trọn vẹn ở nửa ước Bắc?


Câu 17: Trên Trái Đất, lục đại như thế nào nằm hoàn toàn ở nửa mong Nam?

A. Lục địa Nam Mỹ

B. Lục địa Phi

C. Lục địa Á – Âu

D. Châu lục Ô-xtrây-li-a

Câu 18: Một bạn dạng đồ được call là trả chỉnh, đầy đủ?

A. Có màu sắc và kí hiệu

B. Tất cả bảng chú giải

C. Bao gồm đủ kí hiệu về thông tin, tỉ lệ xích, bảng chú giải

D. Cần có bản tỉ lệ xích và kí hiệu bản đồ

Câu 19: Ngọn núi bao gồm độ cao tương đối là 1000m, bạn ta đo địa điểm thấp nhất của đôi bàn chân núi đếnmực nước biển cả trung bình là 150m. Vậy độ cao tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ngọn núi này là:

A. 1100m

B. 1150m

C. 950m

D. 1200m

Câu 20: Cho biết trạng thái lớp vỏ Trái Đất:

A. Lỏng

B. Tự lỏng tới đặc dẻo

C. Rắn chắc

D. Lỏng ngoài, rắn trong

Câu 21: Vào ngày làm sao trong năm ở hai nửa cầu đa số nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?