Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo (GDĐT) tin tức đến các cơ quan lại thông tấn, báo chí, cơ sở giáo dục, những bậc phụ huynh, học viên trong thành phố về tin tức hai Kỳ thi như sau:

1. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học thêm năm học 2022-2023

1.1. Tiêu chí tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2022-2023 toàn thành phố là 28.213 học sinh, được biên chế vào 636 lớp học, chũm thể:

. Trường chuyên Trần Phú: 705 học tập sinh, tương xứng với 19 lớp.

Bạn đang xem: Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 2023

. Trường thpt công lập: 20.631 học tập sinh, khớp ứng với 463 lớp.

. Trường thpt ngoài công lập: 6.877 học sinh, tương xứng với 154 lớp.

. Tổng: 28.213 học tập sinh, tương ứng 636 lớp.

1.2. Bài bản kỳ thi

. Số thí sinh tham gia dự thi đại trà: 24.102; Số lượt thí sinh tham dự cuộc thi chuyên 2.786 (có thí sinh tham gia dự thi 02 môn chuyên);

. Số Hội đồng coi thi đại trà: 46;

. Số Hội đồng coi thi vào Trường trung học phổ thông chuyên è Phú: 03;

. Dự kiến số phòng thi: 1.004 (đại trà) + 96 (chuyên);

. Dự con kiến điều động số cán cỗ quản lý, giáo viên, nhân viên: khoảng tầm 3.500 tín đồ tham gia vào các Hội đồng coi thi.

. Sở GDĐT tổ chức 01 Hội đồng chấm thi để tại Trường trung học phổ thông Thái Phiên (số 258 mặt đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) nhằm chấm các bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt chuyên è cổ Phú.

1.3. Lịch thi

1.4. Một số trong những điểm bắt đầu của kỳ thi

(1) Lớp không siêng tự nhiên: 02 lớp toàn bô 90 học sinh, trong các số ấy xét điểm từ bỏ cao xuống thấp lấy con số từ các môn chuyên như sau:

+ 45 học tập sinh đem từ cao mang đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển chọn môn Toán (chỉ xét với các thí sinh không đỗ siêng Toán, Tin);

+ 15 học sinh mang từ cao cho thấp những học viên có điểm xét tuyển chọn môn đồ gia dụng lý;

+ 15 học tập sinh lấy từ cao đến thấp những học viên có điểm xét tuyển chọn môn Hóa học;

+ 15 học tập sinh mang từ cao mang đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển chọn môn Sinh học;

(2) Lớp không siêng Xã hội: 01 lớp sĩ số 45 học sinh, xét điểm tự cao xuống phải chăng lấy số lượng từ các môn chuyên như sau:

+ 25 học sinh lấy từ cao cho thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Ngữ văn;

+ 10 học tập sinh lấy từ cao cho thấp những học sinh có điểm xét tuyển chọn môn Địa lí;

+ 10 học tập sinh rước từ cao mang đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn định kỳ sử;

* lưu giữ ý.

+ Nếu học sinh có 02 điểm xét tuyển chọn lớp không chuyên tự nhiên (xã hội) theo các môn chuyên khớp ứng đủ đk đỗ thì rước điểm trúng tuyển ko chuyên tự nhiên và thoải mái (xã hội) theo môn chuyên có điểm cao hơn.

+ Nếu học viên có 02 điểm xét tuyển lớp ko chuyên tự nhiên (xã hội) theo những môn chuyên đều bằng nhau đủ đk đỗ thì điểm trúng tuyển sẽ địa thế căn cứ vào độ lệch giữa điểm xét tuyển cùng điểm chuẩn xét tuyển chọn của môn chuyên tương ứng (Điểm xét tuyển ko chuyên tự nhiên và thoải mái (xã hội) của thí sinh Điểm chuẩn xét tuyển không chuyên môn chuyên tương ứng), đem độ lệch cao hơn để xét trúng tuyển vào không chuyên thoải mái và tự nhiên (xã hội) có môn siêng tham gia vào thành phần tính điểm xét tuyển chọn của thí sinh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Bao Cao Su Đúng Cách Dùng Bao Cao Su Nữ Người Thật

1.5. Một trong những mốc thời hạn quan trọng

2. Kỳ thi xuất sắc nghiệp Trung học phổ biến năm 2022

2.1. Quy mô kỳ thi

a) tin tức về học tập sinh

b) thông tin về Điểm thi

. Sổ điểm thi: 46 (dự kiến); sổ điểm thi dự trữ: 06 (dự kiến);

. Số chống thi: 1.100 (dự kiến); số phòng thi dự trữ: 100;

. Số CBQL dự con kiến điều động làm cho Điểm trưởng, Phó Điểm trưởng, Thư ký: 176 người; số GV dự kiến điều động làm CBCT, Giám sát, trật tự viên: 3.000 người; số nhân viên dự kiến điều động: 400 người.

. Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi tại Trường thpt Ngô Quyền (số 2 phố Mê Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

2.2. định kỳ thi

2.3. Một sổ điểm new của kỳ thi

(2) Đăng ký kết dự thi:

+ Đăng ký tham gia dự thi trực con đường với sỹ tử lớp 12 thông qua tài khoản là số Căn cước công dân/Chứng minh thư dân chúng hoặc mã định danh;

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh không bao gồm đăng cam kết xét tuyển Đại học cùng Cao đẳng;

+ địa điểm thường trú cố kỉnh cho Hộ khẩu thường trú.

(3) tổ chức triển khai thu sản phẩm công nghệ thu, phát thông tin của các người đang triển khai nhiệm vụ và lưu giữ, bảo quản các vật dụng này nhìn trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp đảm bảo an ninh, bình yên của công an.

(4) công tác in sao, di chuyển và chuyển giao đề thi: vòng 2 – Vòng bảo đảm trong: chỉ gồm gồm 01 công an với 01 cán cỗ giám sát.

(5) công tác làm việc coi thi

. Sắp xếp trật từ bỏ viên, nhân viên giao hàng là nhân viên hoặc là bạn được ký kết hợp đồng của trường điểm đặt Điểm thi hoặc nhân viên của những cơ sở giáo dục và đào tạo khác bởi Sở GDĐT điều động.

. Trưởng Điểm thi phải sắp xếp địa điểm đảm bảo an toàn an toàn, cách trở phòng thi buổi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá thể và những tài liệu cùng vật dụng bị cấm.

(6) Trưởng Điểm thi quy định một trong những cách đặt số báo danh trong chống thi cho từng buổi thi trên Điểm thi và tổ chức cho Cán cỗ coi thi thiết bị hai bắt thăm cách đánh số báo danh bên cạnh đó với bắt thăm chống thi trước buổi thi.

2.4. Một trong những mốc thời gian quan trọng