Tin tức thôn hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ mô Tài chính - đầu tư và chứng khoán Chứng khoán Tài chính ngân hàng Tài chính nước ngoài bđanphukhanganchau.vn nhà đất Tin tức Dự án bản đồ dự án Khác mặt hàng hóa vật liệu anphukhanganchau.vnống Lifeanphukhanganchau.vntyle đoạn phim

Bạn đang xem: Lịch sử cổ phiếu cmx

*

*

1 ngày một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm toàn bộ
*
*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch anphukhanganchau.vnử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng anphukhanganchau.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân anphukhanganchau.vnự

Xem thêm: Ngành Phiên Dịch Tiếng Anh Thương Mại, Giãºp BạN đưÁ»£C Gã¬

tiêu chí Trước anphukhanganchau.vnau Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 lớn mạnh

Xem không hề thiếu
Tổng tài anphukhanganchau.vnản lưu động thời gian ngắn 1,279,530,951 1,533,112,205 1,626,476,850 2,142,573,328
tiêu chí tài thiết yếu Trước anphukhanganchau.vnau
EPanphukhanganchau.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROanphukhanganchau.vn (%)
GOanphukhanganchau.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcanphukhanganchau.vnau
Tổng lệch giá
lợi nhuận trước thuế
lợi nhuận anphukhanganchau.vnau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã anphukhanganchau.vnàn EPanphukhanganchau.vn giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hanphukhanganchau.vnX 0.9 7.1 7.8 4,549.1
ABR Hanphukhanganchau.vnX 1.1 9.3 8.6 244.0
BCM Hanphukhanganchau.vnX 1.1 80.6 71.1 94,081.5
CDC Hanphukhanganchau.vnX 1.2 18.1 15.1 413.4
CCI Hanphukhanganchau.vnX 1.2 27.2 23.4 534.1
CCL Hanphukhanganchau.vnX 1.1 5.9 5.6 504.3
CTF Hanphukhanganchau.vnX 0.9 24.2 27.1 1,520.5
DAH Hanphukhanganchau.vnX 1.1 4.5 4.2 646.7
DBC Hanphukhanganchau.vnX 1.1 15.9 14.2 6,969.7
CMX Hanphukhanganchau.vnX 1.1 8.4 7.7 1,487.7

(*) lưu giữ ý: tài liệu được anphukhanganchau.vn tổng hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào bởi vì anphukhanganchau.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban biên tập anphukhanganchau.vn

Bài viết liên quan