Bạn đang xem: Làm quen với tiếng anh là gì
Xem thêm: 5 Nguyên Tắc Nắm Bắt Tâm Lý Của Con Gái Khi Yêu &Ndash; Yêu Là Đủ Shop

*

Cấu trúc be used to..., used to..., get used to... Trong giờ Anh

1. Kết cấu BE USED to trong giờ đồng hồ Anh (Đã quen với)

Cấu trúc Be used to trong giờ đồng hồ Anh - cấu trúc To be + V-ing/ Noun Be used to lớn + các danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ với to là một giới từ) kết cấu Be used lớn trong tiếng Anh - giải pháp dùng You are used to vày something, tức thị bạn đã từng làm việc nào đó rất các lần hoặc sẽ có tay nghề với vấn đề đó rồi, vị vậy nó không thể lạ lẫm, mớ lạ và độc đáo hay khó khăn gì với các bạn nữa. Kết cấu Be used khổng lồ trong tiếng Anh - lấy ví dụ Ví dụ: - I am used to lớn getting up early in the morning. (Tôi đang quen với vấn đề dậy mau chóng vào buổi sáng). - He didn"t complain about the noise nextdoor. He was used lớn it. (Anh ta không kêu than về tiếng ồn ào bên nhà hàng quán ăn xóm nữa. Anh ta đã quen cùng với nó rồi). Nghĩa ngược lại của be used to la be NOT used to: xa lạ với, không quen với Ví dụ: I am not used to lớn the new system in the factory yet. (Tôi vẫn chưa quen với khối hệ thống mới ở nhà máy).


*

2. Cấu trúc USED lớn trong giờ Anh (Đã từng, từng)

Cấu trúc Used lớn + Verb

Cách cần sử dụng Used to + verb có một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra trong thừa khứ và bây chừ không còn nữa. Nó thường chỉ được áp dụng ở vượt khứ đơn. - When David was young, he used to swim once a day - I used to smoke a lot. A) thói quen trong vượt khứ: You used to vày something, nghĩa là chúng ta đã làm việc đó trong một khoảng thời gian ở thừa khứ, nhưng bạn không còn giúp việc đó nữa. Ex: - We used lớn live there when I as a child. (Chúng tôi đã từng có lần sống ở đó khi tôi còn là một trong những đứa trẻ.) - I used to walk khổng lồ work when I was younger. (Tôi từng hay đi dạo đến doanh nghiệp khi tôi còn trẻ.)

Để kĩ năng tiếng Anh trở nên toàn vẹn bạn bắt buộc tham khảo bài viết chuyên sâuvềtrọng âm trong giờ Anh:Click here

b) tình trạng / tâm trạng trong quá khứ: Used lớn còn biểu thị tình trạng trong quá khứ nhưng không hề tồn tại nữa được thể hiện bằng những rượu cồn từ biểu thị trạng thái sau: have, believe, know và like. Ex: - I used to lượt thích The Beatles but now I never listen lớn them. (Tôi đã có lần thích nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không hề nghe nhạc của họ nữa.) - He used lớn have long hair but nowadays this hair is very short. (Anh ta đã có lần để tóc dài nhưng dạo này anh ấy để tóc hết sức ngắn.) Dạng thắc mắc của Used to: Did(n"t) + subject + use to Ex: Did he use to lớn work in the office very late at night? (Anh ta tất cả thường hay thao tác làm việc trong văn phòng và công sở rất trễ vào buổi tối không?)

Cấu trúc Used to lớn trong giờ đồng hồ Anh - Dạng bao phủ định


Cấu trúc: Subject + didn"t + used to Ví dụ Ex: - We didn"t use to be vegestarians. (Chúng tôi ko từng những người ăn chay.) - We didn"t use lớn get up early when we were children. (Chúng tôi không từng dậy sớm lúc còn là phần lớn đứa trẻ.)

Tham khảo: Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh online miễn phí

3. Cấu trúc to GET USED lớn trong giờ Anh (Dần thân quen với)

Cấu trúc khổng lồ get used to lớn + V-ing/ noun

Cách sử dụng He got used to lớn American food : I got used to getting up early in the morning. Tôi đã dần dần quen với bài toán thức dậy nhanh chóng vào buổi sáng He is used to lớn swimming every day : Anh ấy vẫn quen với việc đi bơi lội mỗi ngày.

Cấu trúc lớn get used to trong giờ đồng hồ Anh - Ví dụ - I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to lớn it. ( Lần đầu tiên chuyển cho đây, tôi đã không hiểu nhiều được giọng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi đã hối hả quen dần dần với nó) - She has started working nights và is still getting used khổng lồ sleeping during the day. ( Cô ấy bước đầu làm việc vào đêm tối và dần dần quen với bài toán ngủ suốt ngày) - I have always lived in the country but now I"m beginning to get used to living in the city. ( Tôi luôn sống làm việc miền quê nhưng bây giờ tôi bước đầu dần quen thuộc với việc sống sinh hoạt thành phố)

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used to, Used lớn V, Get used to lớn trong tiếng Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu tạo used to lớn + + a suitable verb để hoàn thành các câu bên dưới đây. 1. Diane don"t travel much now. She used to lớn travel a lot, but she prefersto stay at trang chủ these days. 2. Liz .... A motorbike,but last year she sold it and bought a car. 3. We came to live in London a few years ago. We .... In Leeds. 4. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child. 5. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer. 6. It only takes me about 40 minutes to get lớn work now that the new roadis open. It .... More than an hour. 7. There .... A hotel near the airport, but it closed a long time ago. 8. When you lived in New York, .... To the theatre very often? Đáp án 2. Used to lớn have 3. Used to live 4. Used to lớn eat 5. Used to lớn be 6. Used lớn take 7. Used to be 8. Used lớn use khổng lồ go

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu tạo "used to", "be used to" or "get used to" để dứt các câu sau 1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain. 2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory. 3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi vì things round here. 4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings. 5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too. 6. I can"t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare. 7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all! 8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it. 9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now. When Max went to lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person. Đáp án Question 1: get used lớn driving. Question 2: used lớn go. Question 3: am still not used to. Question 4: used lớn live. Question 5: am used lớn finishing. Question 6: never get used to. Question 7: used to smoke. Question 8: never used to go. Question 9: am used lớn driving. Question 10: got used khổng lồ living. Trên đấy là những kỹ năng cơ phiên bản nhất về cấu tạo Be used to, Used to V, Get used lớn trong giờ Anh. Hi vọng bài viết này sẽ có lợi cho bạn.

Bài viết liên quan