kiên trì- Keep firmly (to), hold (stand, keep) one"s ground, stick tọ=Kiên trì công ty trương+To stick to one"s decisio
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa từ "kiên trì", trong bộ từ điển giờ anphukhanganchau.vnệt - tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ kiên trì, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ kiên định trong bộ từ điển tiếng anphukhanganchau.vnệt - tiếng Anh

1. Kiên Trì trong Đức Tin

Enduring in Faith

2. Mà lại cần một chút kiên trì.

Bạn đang xem: Kiên trì tiếng anh là gì

But it takes some persistence.

3. Cần quyết trung ương và kiên trì

Determination & Persistence Needed

4. Chúng ta chỉ rất cần được kiên trì. "

We just have lớn persevere. "

5. MINH HỌA VỀ BÀ GÓA KIÊN TRÌ

ILLUSTRATION OF THE PERSISTENT WIDOW

6. Chủ yếu kiên trì về điều gì?

What vì chưng they usually endure?

7. Lòng kiên trì mang lại vui mừng

Perseverance Brings Joy

8. Một chàng trai trẻ với kiên trì...

A very persistent young man here.

9. Trang bị năm, kiên trì cho đến cùng.

Fifth, enduring to lớn the end.

10. Sứ mệnh của đức tính kiên trì

The Role of Patience

11. KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN LÀ ĐIỀU THIẾT YẾU

PERSISTENCE IN PRAYER IS anphukhanganchau.vnTAL

12. Ông bít chở, chu cấp cho và kiên trì

He Protected, He Proanphukhanganchau.vnded, He Persevered

13. Sự ân hận Cải Đòi Hỏi Lòng Kiên Trì

Repentance Requires Persistence

14. Hãy kiên trì, bền lòng, cùng trung tín.

Stay steadfast, constant, và true.

15. Kiên trì thừa qua bất kể chướng ngại nào...

Determination khổng lồ overcome any obstacle.

16. Không, chúng tôi kiên trì trong vấn đề gây giống.

No, we're both dead keen on breeding.

17. Kinh Thánh khuyến khích bọn họ hãy kiên trì.

The Bible encourages a long-range anphukhanganchau.vnew.

18. Bởi nếu anh kiên trì, Tessa sẽ vẫn còn sống.

'Cause if you'd stuck to it, Tessa would still be alive.

19. Sẽ không còn vậy nếu ta kiên trì theo kế hoạch.

Wouldn't be if westuck khổng lồ the schedule.

20. Ông che chở, chu cung cấp và kiên trì —GIÔ-SÉP

He Protected, He Proanphukhanganchau.vnded, He Persevered —JOSEPH

21. Nguyên nhân Chúa Giê-su kiên trì vào thánh chức?

Why did Jesus persist in the ministry?

22. 3 chúng ta cũng kiên trì vì chưng yêu thương tín đồ lân cận.

3 We also persevere because we love our neighbor.

23. Hãy kiên trì cùng với công anphukhanganchau.vnệc; đừng tuyệt vọng và chán nản hay đầu hàng”.

& stick khổng lồ the work; vị not get tired or give out.”

* See also Chasten, Chastening; Endure; Persecute, Persecution; Tempt, Temptation

25. Sau Khi bọn họ Đã Trung Tín cùng Kiên Trì mang đến Cùng

After We Have Been Faithful and Endured to the End

26. Như cào cào, tín vật dụng Đấng Christ biểu đạt tính kiên trì

lượt thích locusts, Christian ministers show perseverance

27. Một vài người sẽ vứt cuộc thay bởi kiên trì cho cùng.

A few will give up instead of holding out khổng lồ the end.

28. Kiên trì làm anphukhanganchau.vnệc lành gặt hái được đều phần thưởng lớn.

The rewards of persistence in doing what is right are great.

29. Tôi nghĩ công ty reanphukhanganchau.vnew cao sự kiên trì của tôi.

I think the company values my consistency.

30. ông chồng chị là anh Paul đồng ý: “Mình rất cần phải kiên trì”.

* “You need persistence,” agrees Paul, her husband.

Xem thêm: Chè Vằng Lợi Sữa Có Đúng Hay Không? Cách Dùng Như Thế Nào? Thần Dược: Chè Vằng Giúp Mẹ Lợi Sữa Sau Sinh

31. Bọn họ thể hiện tin tưởng như vậy qua vấn đề kiên trì.

We show such faith by our persistence.

32. Dĩ nhiên, chủ bế tắc khi thấy fan làm thuê thiếu hụt kiên trì.

Of course, the laborer’s master is disappointed by the worker’s lack of perseverance.

33. Kiên trì nguyện cầu là điều rất cần thiết để thường xuyên thức canh.

4:7) Persevering in prayer is essential to keeping on the watch.

34. Hiểu vấn đề này sẽ giúp họ kiên trì trong công anphukhanganchau.vnệc mình.

Understanding this will help us to lớn persevere in our work.

35. Bền chí có tức là vững chắc, kiên trì, cùng đáng tin cậy.

khổng lồ be consistent is to be steady, constant, and dependable.

36. Những người dân trẻ quý trọng sự kiên trì của các tín đồ bự tuổi

Younger ones appreciate the perseverance of elderly Christians

37. Những lời hứa dành cho tất cả những người Nào Kiên Trì Một giải pháp Trung Tín

Promises for Those Who Faithfully Endure

38. Kiên trì tấn công trận giỏi cho đức tin không phải là chuyện dễ dàng dàng.

It is not easy to lớn put up a hard fight for the faith.

39. Ông kiên trì theo xua đuổi sự công bình bất chấp hậu quả ra sao.

He stood firm for righteousness regardless of the consequences.

40. Làm nuốm nào họ kiên trì đến cùng một cách thành công xuất sắc như vậy?

How did they successfully endure lớn the end?

41. Các Nhân chứng địa phương là gương chủng loại tuyệt diệu về anphukhanganchau.vnệc kiên trì.

The local Witnesses are a marvelous example of perseverance.

42. Tía tín hiệu chính là tin tưởng, vâng lời, và kiên trì chịu đựng.

Those three signals are believe, obey, and endure.

43. Do không vun trồng ý chí kiên trì bắt buộc họ tiện lợi bỏ cuộc.

Never haanphukhanganchau.vnng developed the will lớn persevere, they give up easily.

44. 47 Kẻ nào atrung thành và kiên trì sẽ khắc chế và kìm hãm được nắm gian.

47 He that is afaithful và bendureth shall overcome the world.

45. ước ao tìm thấy nó thì ta buộc phải đào, kiên trì search kiếm trong Kinh-thánh.

Finding it requires digging, persistent searching of the Scriptures.

46. Trẻ em có đầy đủ sức chịu đựng đựng cùng kiên trì hơn họ nghĩ đấy .

Babies are far more resilient than we give them credit for . "

47. □ hàng chục ngàn tín trang bị kiên trì của đấng Christ đã nhận được phần thưởng nào?

□ What reward have thousands of steadfast Christians received?

48. Nhưng mặc kệ điều đó, chúng ta kiên trì và quả đât đã tán thưởng họ.

Yet they emerged winners và the world was amazed.

49. Khi khó khăn nảy sinh, họ cần quyết tâm và kiên trì vươn lên.

When obstacles arise, we need to lớn stretch forward with determination & persistence.