Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

flow
*

Flow (Econ) Dòng, luồng, giữ lượng.+ Lượng của một biến kinh tế được giám sát trong một khoảng chừng thời gian.
flow dòng, sự chảy, lưu lượng
diabatic f.

Bạn đang xem: Flow là gì

Mẫu đoạn nhiệt
back f. Dòng ngược channel f. Mẫu chảy trong circular f. Dòng hình tròn conical f. Dòng hình nón divergent f. Loại phân kỳ energy f. Loại năng lượng fliud f. Dòng chất lỏng không lấy phí f. Chiếc tự do gas f. Chiếc khí geodesic f. (giải tích) loại trắc địa hypersonic f. Dòng siêu âm gadually varied f. Dòng thay đổi dần isentropic f. Mẫu đẳng entropi jet f. Mẫu tia laminar f. Loại thành lớp logarithmic spiral f. Chiếc xoắn ốc lôga mass f. Loại khối lượng non-steady f. Loại không ổn định định ordinarry f. Cái thông thường parallel f. Dòng tuy nhiên song plastic f.

Xem thêm: Top 15 Dấu Hiệu Khi Chàng Thích Bạn Qua Tin Nhắn, Top 15 Dấu Hiệu Cho Thấy Anh Ấy Thích Bạn

Loại dẻo
potential f. (cơ học) cái thế pressure f. Mẫu áp rapid f. Chiếc nhanh rapidly varied f. Dòng trở thành nhanh secondary f. Mẫu thứ cấp shearing f. Chiếc sát, cái trượt, dòng cắt spiral f. Dòng xoắn ốc steady f. Cái ổn định suberitical f. Chiếc trước tới hạn subsonic f. Dòng dưới âm tốc superciritical f. Dòng siêu tới hạn, cái (mạnh) xiết traffic f. Dòng vận tải tranqiul f. Dòng yên lặng turbulent f. Loại xoáy uniform f. Dòng đều unsteady f. Dòng không ổn định variable f. Dòng vươn lên là thiên vortex f. (hình học) loại rôtabám sátcon nước lênđi theodòngflow process: cách thức dòng của sản xuấtflow rate: tốc độ dònghuman capital flow: loại vốn vốn nhân lựcmonetary flow: dòng tiền tệrate of heat flow: vận tốc dòng nhiệtluồngcapital flow: luồng vốncash flow: luồng tiền phương diện thu vàocash flow: luồng tiền mặtcash flow exposure: khủng hoảng luồng tiềncircular flow of income: luồng vận chuyển thu nhậpcircular flow of national income model: mô hình luồng chu chuyển thu nhập cá nhân quốc giacost flow: luồng giá thành tổncost flow assumptions: những giả định về luồng chi phícurrency flow: luồng tiền tệdiscounted cash flow method: phương pháp luồng tiền chiết tínhflow chart: biểu đồ gia dụng luồngflow of capital: luồng vốnflow of costs: luồng giá tiền tổnflow of financial resource: luồng vốnflow of funds: luồng tiềnflow of funds: luồng vốnflow of funds accounts: báo cáo kế toán các luồng tiềnflow of funds analysis: sự đối chiếu luồng vốn di chuyểnflow of funds analysis: so với luồng vốn di chuyểnflow of money: luồng chi phí tệflow statement: report luồng tài chínhflow through basis: căn cứ vào luồng tiềnfund flow statement: report luồng vốnfunds flow: luồng tiền quỹfunds flow: luồng vốnfunds flow analysis: so với luồng vốnfunds flow statement: tía cáo luồng vốngoods flow: luồng hànggross cash flow: tổng luồng tiền mặthuman capital flow: luồng vốn kỹ nănghuman capital flow: luồng vốn nhân lựcimputed capital flow: luồng vốn mong tínhincremental cash flow: luồng tiền lượng giainformation flow: luồng thông tinmonetary flow: luồng tiền tệ tuôn vàomoney out flow: luồng tiền chảy ra nước ngoàinegative cash flow: luồng chi phí âmnegative cash flow: luồng tiền mặt âmnet cash flow: luồng tiền khía cạnh ròngneutralizing monetary flow: trung hòa luồng tiền chạy vàopositive cash flow: luồng tiền mặt dươngreverse flow: luồng vốn chảy ngượcspecie flow mechanism: hiệ tượng tự kiểm soát và điều chỉnh bằng luồng vàngunilateral flow: luồng tiền một chiềuluồng dònglưu lượngcapital flow: lưu giữ lượng vốncash flow: lưu giữ lượng chi phí mặt. Discounted cash flow: chiết khấu lưu lượng chi phí mặtdiscounted cash flow: lưu lượng tiền phương diện thực hóadistribution flow: giữ lượng phân phốiexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuflow of investment funds: lưu giữ lượng vốn đầu tưgoods flow: giữ lượng sản phẩm hóagross cash flow: tổng lưu lượng chi phí mặtnegative cash flow: lưu giữ lượng tiền mặttrade flow: lưu lại lượng mậu dịchnguồn cung ứngnước triều lênaudience flowkhán-thính trả tiếp nốicash flowlượng lưu cồn tiền mặtcash flowlượng thu chi phí mặtcommodity flow analysisphân tích lưu cồn hàng hóacurrency flowlưu hễ tiền tệdiscounted cash flowgiá trị thực tại ròngflow come-upthời gian chảyflow metercái đo độ tiêu tốnflow of capitallưu động bốn bảnflow of cashlưu giao dịch chuyển tiền mặtflow of costslưu gửi danh từ o dòng, luồng, dòng chảy, lưu lượng; sự chảy động từ o chảy ra, tràn ra, xịt ra § flow a well hard : khai thác một giếng với công suất tối đa § flow away : tự chảy, tự phun trào § flow back : chảy ngược, nghịch lưu § flow by heads : phun gián đoạn § back flow : dòng ngược § cash flow : lợi thuận thực tế thu được, thu nhập bao gồm thể tất cả được § cold flow : chiếc lạnh § continous flow : chiếc chảy liên tục § cocurrent flow : mẫu cùng chiều § counter flow : dòng ngược § counter current flow : loại ngược chiều § critical flow : cái tới hạn § cross flow : cái ngang § current flow : lưu lượng dòng § daily flow : lưu lượng ngày § down flow : dòng chảy xuống; sự chảy xuống § earth flow : sự trượt đất § flood flow of a river : chiếc nước sông dưng § gravitational flow : mẫu trọng lực § gravity flow : loại trọng lực, loại tự chảy § hourly flow : lưu lượng giờ § induced flow : lưu lượng (được) mồi dẫn (lưu lượng được tạo ra nhờ các biện phát thu hồi thứ cấp) § initial flow : lưu lượng ban đầu § intermittent flow : lưu lượng biện pháp đoạn, lưu lượng theo chu kỳ § lamellar flow : chiếc chảy thành lớp § laminar flow : mẫu chảy thành lớp § lava flow : loại dung nham § mass flow : lưu lượng khối § mud flow : cái bùn § multiple phase flow : loại chảy đã trộn § natural flow : cái tự nhiên § parallel flow : loại chảy tuy vậy song § pattern flow : dòng chảy phức hợp (trong hệ thống bơm nhiều giếng) § plug flow : chiếc chảy cả khối (của bùn khoan) § pressure flow : cái áp lực § pseudo steady state flow : sự chảy chuẩn ổn định § radial flow : cái tỏa tia § radial gravity flow : dòng trọng lực tỏa tia § radial steady state flow : dòng chảy hướng trung ương ổn định § reverse flow : loại chảy ngược, luồng ngược § salt water flow : lưu lượng nước muối, sự ngập nước mặn (của giếng) § single flow (alitubes in series) : lưu trình đơn, lưu trình thống nhất (tất cả ống thông thường một hệ) § soil flow : chiếc đất chảy § steady flow : dòng ổn định § strong salt water flow : sự ngập nước mặn mạnh (của giếng) § steady fluid flow : sự chảy ổn định § straightflowthrough flow : loại chảy thẳng, loại chảy trực tiếp § transient fluid flow : loại chảy chuyển tiếp của chất lỏng § turbulent flow : loại chảy rối § two coil flow : lưu trình hai ống xoắn ruột già § underground flow : mẫu nước ngầm, loại dưới đất § undirectional flow : chiếc chảy ko định hướng § unsteady flow : mẫu chảy ko đều, loại chảy không ổn định § unsteady state flow : lưu lượng ko ổn định, cái chảy không ổn định § viscous flow : loại nhớt § volcanic flow : chiếc núi lửa § flow of gas : lưu lượng khí § flow of rock : dòng đá § flow a well hard : chảy tự do; để giếng chảy theo khả năng § flow back : chảy trở lại § flow bean : chỗ thắt cái § flow by heads : loại chảy con gián đoạn § flow chart : sơ đồ dòng chảy § flow kiểm tra : sự ngừng chảy § flow coupling : sự ghép loại § flow cross : khớp nối chữ T § flow efficiency : hiệu suất mẫu chảy § flow fitting : ống chữ T § flow fold : nếp uốn chảy § flow line : đường ống dẫn § flow meter : lưu tốc kế § flow nipple : vòi đậy § flow nozzle : vòi mẫu chảy; một loại dụng cụ đo dùng để đo tốc độ chất lỏng § flow point : điểm chảy § flow recorder : thiết bị đo ghi cái chảy § flow regime : chế độ chảy § flow schedule : thời biểu dòng chảy § flow station : trung vai trung phong xử lý § flow stream samples : mẫu luồng chảy Mẫu chất lỏng lấy từ đầu giếng để tiến hành xét nghiệm về thành phần chất lỏng. § flow string : ống khai quật § flow tank : thùng chứa đầu giếng § flow treater : thiết bị xử lý cái chảy § flow unit : đới chảy Một đới vào vỉa chứa gồm độ rỗng cùng độ thấm không cụ đổi. Những chất lỏng sẽ chảy tương đối đều. § flow-after-flow test : thử nghiệm chảy nối tiếp Thử nghiệm dùng để xác định tiềm năng loại mở của một giếng khí để đo tốc độ của những mẫu chảy với áp suất ở đáy tương ứng.