Chương 330: Hạ Tịch cửa hàng Ngoại Tình Hạ Nghiên Nghiên mỉm cười: “rô trưởng Triệu, lúc này anh đi lấy số của Lục Tử Tiễn đi, chuyện tiếp theo em vẫn lo liệu.” Triệu Lập Anh lập tức sôi sục ý chí chiến đâu: “Được, anh đi ngay!” Triệu Lập Anh rời đi, Hạ Nghiên Nghiên nhanh lẹ lấy điện thoại cảm ứng thông minh ra, cô ta điện thoại tư vấn điện cho những phóng viên truyền thông media ở Hải Thành. Trong điện thoại cảm ứng thông minh mọi người vừa nghe thấy giọng cô ta liền ước ao cúp máy, mấy bạn này giây trước còn cung nghênh ca tụng cô ta, hiện giờ lại phỉ nhỏ tuổi cô ta: “Hạ Nghiên Nghiên, sao cô vẫn còn đấy mặt mũi để gọi điện, cô thật sự điện thoại tư vấn lừa chúng tôi thảm hại, hiện nay cô thủ phận chờ hậu quả mình bị xử lý đi, shop chúng tôi phải cách xa cô một chút, kiêng lại bị cô chơi đùa nữa!” Hạ Nghiên Nghiên cắm móng tay vào lòng bàn tay nhưng không còn cảm thấy nhức đớn, cô ta cười cợt lạnh: “Vậy thật xứng đáng tiếc, tôi vốn còn mang lại tung anh một cú

Bạn đang xem: Cô vợ nhỏ trời ban hạ tịch quán

K7myfm3ZFF+vNHHp5eoPxdnUEhbxj9LHLa4V9u4i5+TQXijY/XQGGAJABqryuKcojTcxr5rp0o6CMNygFxJZpkoDmrg40hmw3GQOonMD2TM4LS6ZT66Ad8NWudGxcnJqePGBYde9zSmaZcvE9NWhcjypHbRrj4wrJi97nZs7PQNpCPwpBjWOOusc3v2hx4XE9WEalM2HSjc71xeBzqE8DZlNtRjQuym7mnQiTJkvKQq8ZU1+lTtgHMCqye67osTcVFwPA8W7G/2u6XZqOhM0n/DbMwclq3Vw/+d3rRzzjAcXi2+zw40Ud5ZXHNdbnxycKNTx25Wg6fPE2j11USTs4aSHKhjJXG4ODc8eQdLNtfRDgd7G3Mx7kQNCMLwlirvfl5LbcWHeWirsgSD/AHi4n3qCdSRlDa2E7OjrjtdmY8e4OXSQTfAnAulu51q9QMNBze7JuhELOcjIi5dW2sBNr3vKqJkIHkwLgHM6lSXg8hgpftAXurHma1LE180XYQM1bhWyf7a8RBH0UrIUJzLJ+X+evPRdeQKZT3muM/k9O70sCodrs+W+Dt/sWogP8Akd+9ixGzr251/iXfUK9belkZihnvSe7nXbSYQFKUTDz2jXTQT9fbsBpyTsG7Kp2Lyzs/xCCunaSZtPadLVkTkRGEeeHnoOdn9A8F5w8fUFLFGG7uq1oFjQXg6ibFscxtQylXB9O/kuIYvPSbRsuuf3dA5Zv7vAf58lDXXG6utLmgd1CPFNJEsXgIQahVZj1iqOjLOHlKF7ar0IdK/9fJcMMkApCqCo+1bSXlmR2TF1hc8QtYOxT4+GFPw2dOijho1dlNhwMnYqUGdYDZFToYuRh/qeubwh4RV9AAAeAmASxs9flGadAbCZUQgg1NeUesajZva4NGRNCEcd1cBSbLcRXgVw7gOXv+JUk/wP9F0VoouFwu2nBczH7pJm7bu132wAdYv3UiWHxQMGj5pLy4pSN8wvxwjO6cPS9/u3qANVvMnmfDzOm1U9p5AdOx0RhiK5ArbvuA0QWak18Uo+C6UPROVswDyRg9V3Kod8kA4T5I233ZxePpHAqLdJ0vxOXzmwevAs9YM2iUACTW+JKdKwDEBg3PQBYcDbY5E4pU46NTL61ZCeH4jFVR786oRbagVYnBO+gpBnq5qvs+SnKiQ4jWJ61aMdWM1TNFksN2SBwge6tHpNGGTQjKmj5FHqKgAhi/fWAJ4NfieYBeS6HyL52/zEVETGR80VO2ZmvaaFs4GnrNNQFgJ0B2ZPO8JKSM2WzQvrgq/32/iZrf5OaMFW+roJxY7OCG7my44KPfR4OI57K25Obc1c8QSlQAU2OPjxlhYfhV0JjPHM9bSJCNbB6oPS5zaUvuxoChWkajRkZ3DgyjIIgE4apu0K5ra2Sp6TApjJjgKkaMABkveZV7C+RfSV1XiQiB+VY8g2g/f5963AIvfEVjY8xf/3fbgwINchVT9V1oQbtRaadQexrRBFFdnJyJSIxXcV/CzEAjXCgBOvny4ZrUWZjM/KNo9j65/xza27+OyoMh184O12RqjCqkadFSQpGhhDjIaPLmLuBIn4R/d7MpQXdGJBoVcp2ExzGjXnth+FUjgcpSwNE0aqFhbKfvh1qvLU6WPF

Xem thêm: Phải Mất Bao Lâu Để Tìm Lại Được Vòng Eo Sau Sinh? Giảm Mỡ Bụng Sau Sinh Mổ Tại Nhà Chỉ Sau 3 Tháng

eTxgnW3GgZ1YP2Dr/OO+FtmaXYMlcMgxjLdB7bqMMv+X89ecv2+xwAANUv8EeD6oMDx+tpZPAdefYMxh3/AVrEbCA1IZtzidf/yf8CwExWhjfyzxHaGeJALMJNHlOrPw/aiBKRYmRGfdZZ+MF0++sJwUAfY5gJIrOm0pkoUndE4ECLBmR3HHdKwB3LHgndzG9TZT0JnPVzUon1bYge9wRNcItxiY/mD80iA/TowhP0v5aFV6lHZhEcWv1redLRETETIbAtYdnPX7y30iJKCzmL3UPANm9W0pphDlrRvpDoCKw99WcF0OLMvFiAAJhoRD59K/ztwKHasXUpB4Hiqr7fCEKEOSDiCu1o1KbF0DO6BlFRwo0cw6uRnv/btrjDkKWaDINjkS0aKkjyHnpr660vpVmnBnQ2MAcaa5wyrsMYW+ZCW2y2ro4R32YLOsB90whE8a+w8DkrhchxHMA1jWWXop2GYGHub9Iqhjx9oioPOGN8wNCzesA90ZHoSiOz/TLRBRj7ZR2R2mHk+Vb3B/Ryg05siweQIQmzM0/nGrvKJ5CIuqZJVtj9UPk46rYgS5b4ytBjr22xyvCXbCf/2laWsyClM5XveBa1dEZ0TFbeL0gJ4x8iBcQ8c4TxN5maJyRT4AQqptiFqWLQZWiNrfUN5RWrmLZpya99jrG1iIeSUWIIIo1FfQfBU9eobFE5os2I+zJ74wq3thylCJMzwxJkAL80ZSLd00Sqq4zGTQy/+fmHMwGAUEyAZislg8VeMG07P3F2jxN9WhDa6zCLIneo8vQtG+/V7SGR0bClmvjIhcIFHxnSCGswUUexy/iR7IBYxsJHZqAMTpvUTdOkaaZDgRInIupRsiocYRTCjPHh4ZilCdALTNJaTY1NeMesaZb3oj9yzs9oZi3WDGaXbGGNH/7ksGbI3EGibFuln2eoyMlq8RuxNda4A44uinULCnetm7r6XVwFFdUFWy2slSN8wjjl5fO48RcPZUckRNvcnnXjvOMaO1PUOzsgdZK+m/SzSXi0BE1dE/pBBwqn1OWr0lQ/Uv0/msrFp6n0FGOVVm0snVX7YNBjdEjL0N7OVxrjuGZiSHEBobgTptwPCnnw4ocrnUkJSVfyJpP4qXoX94rbjXXAq9TUf8zaZApRlMD4cby+TO8att56aEcNm53yBrkuiyhQxU15GjrKHGbv8QPmKMZ3QzQq8HaBpGeHf1grzWqMxWp6KD5i8iiIn5cGiIU82cehRbc2z1KDXRrydEYlcx/urkqB5fMd5F21kxmUb+nu331lPLNyFIp0eX4bVUJgaMGaBjFm1poLft6sigtFaPtI3GEg3tSwU8drbYnp/M555H2FWZJzXARdfB6onV/XqXhdNJ1813ZV4=
ZWRrmWKLkQWP/zOuseAP0ZAVylIzIJVqf31J9vki5600C1gKTGnlxAej2+3wmacomz155IZCklYJMNegFzgY5U8hjHkzzZhYoOLDvmBfiyBkfz3FfkIKJEyEx0KmOusxZy3UKU7FyaV944PORUCgsIBWU/kn6FOxu21dUx6MNwYueeWFxj/HP+TiSP+nnZuPNKzenpmCtLUo0ZdDPu8+hUyNt1t+bqFnb2klTk6djHxfskg/iov9HsIFFLW3voSMERIUqQy9FuM6P78/bRvaW7GaIoOyMDRnr7g9rQNCTxpWILquk5nt9JUERmCDhEWSL3g1wtytSEGYjjNi3/Jyoq+Tu9c/QCRSXsMYC4KZ0ejyQMnEktRyCdaPNfUqhvjEkyxS/SHTCOZnAiSvBHHyn3grqHcgD0YrMTEY1MklnBbqe6tjCSmm5ixM8bK2BN9yygJW9FoIkr8SgtAYa4uYEnGFBSgVTMPXbGR92IUoEXHWf9ACurT8IxzN12JG+vAwr8LO8uPmmcg3XeH3tz7T9oVEPHO8K1lG1O7sLTe56BCgB5qqa7F+QNsPjyXI8Ac/9GGxU7ciq8UgXDiQMa3tdWQhUE2IL62rnEREfUTZT/MLz54w8iF8FyPdTv45dx+vne9BFKoln8kDtia1T3BFCMlK3C8OWl1IPxkEfY0vOhnXylzLIVGZ9sdBu9TAQdhnGQhAO7FiJrlijbRoukUjaBhDcT59KsE1UGQ8WzaSfUFnT/vq60sVCd46b1ZhWfkFzf2jlKBxar0j38wxMnPuEFfaC6APr5aSBRuInszh18pC7tUEnM8HHrSzCcVZRZEViqyt668lOsugKpsNbwi8xvlfZXqhd5hq49NXk7JeCEAW1WoUm3SFsnjfUk1daAdskyth62u3ucVl+IMcaJUYmksoe9HTcWsMODBGuv12e8WOHzV0Q9KJupF6qqWr32wIdYv6+eSHygMfrYiqn8gah7+jsZ+V/heF6/oGMx0F6Eou8GsM31gXRFz+/AHyWybxE7bumhUQTKk5pA9rCPsAGQbizG7d1Vgm8Rhrc8xGZF40mTSWsgotBiRUgOkPDz85BuN5tzWIVtvXxfXgwR8q0O30kXbSGQ5UdMS13El0dpypACuUVy22hxK+y4RbdE0agFRhGUuqMGUPb63WPI9aTixxnbo/QkT5hfhs4oedZOT8qixoMiNAGXrDK1Fe0yIgQLCYjeYYPcNnBffi0YIHOBwFgYcHqQgS5r6r57jr7o717QwuKKnkl6iVuVmmx1ovzVl+UHC0leQR9uufNsFW+roJxY7OCG7m/44ec/C5R7j7sZnB9ySdBcLtfScn3bvX0S8DhVYJkPRfYSfAFMBSfibwtWO1ih4Ahk6//RSlqJPizHp5gU4B6KLLKdJjA+oQyhbX+pJqmkLTDdLMUIAx3hSTfuyKnd5MqCvgFm08/+KNNfwK05Vuh/T4h+3IINc7VXgUNUpTHkdOqwe5Bs1FhamT2Df8wf9O5/qdAg9gWVpLyl5CqYjQ10wCvt9v955AVrO7Uy1paQ+N/P9sqiSMtaVIHnEMMEqBgMsf4Dg7BI1XFq1diYNf2w3LpB+JBOG2VNEXHsfEBjfRPuADU8MK5ukcZfcg4i8MJmyYEnv8Q7IuldTQIo6NR6sbIKql2rOf0AgPj2P6rY+YQhB49G3+qAJ/AeHs1Vm4q7UbLwx+joGGqttM3Ns/vJqx01dbSVcEHn2eHfy3dDoVhvbsUuHIC74pCNeGeJaWUGu9jAPUeIZxWAFBDpIjZyA5AjFtOjuyFjWS68Dos0kbR6sW0Wy8SRuyBcG3y19V+vFVuUTiuZzb