nắm giới chủ quyền nơi mà chúng ta có thể ngon giấc thận trọng và tỉnh dậy tràn trề hạnh phúc.

Bạn đang xem: Chung tay tiếng anh là gì

Let us join hands to lớn create and

peaceful world where we can sleep in peace và wake in happiness.”.

Chúng ta hãy phổ biến tay để thay sức thiết kế một

cố giới hòa bình nơi mà chúng ta có thể ngon giấc bình an và tỉnh dậy tràn trề hạnh phúc.

Let us join hands khổng lồ try lớn create a peaceful world where

we can sleep in security và wake in happiness.

In this new year let us join hands khổng lồ build a peaceful & prosperous world for all leaving no one behind.

Mọi bạn cũng dịch

Chúng ta hãy thông thường tay và chế tạo ra nên" một trái đất tươi đẹp nhất hơn

hãy để các sản phẩm đi khắp chũm giới" như thể sứ mệnh của chúng ta để tạo thành một thế giới nhiều màu sắc hơn cùng đẹp hơn.

Let us join hands và make"a more beautiful world

let products travel all over the world" as our mission lớn create a more colorful & more beautiful world.

Let us join our hands to lớn try lớn create a peaceful world where we can sleep in security and wake in happiness.

Chúng ta hãy cùng chungtay vào hòa bình

liên minh và tình yêu cùng cùng gây ra một Zimbabwe mới cho tất cả!".

Let us join hands in peace unity và love

và together build a new Zimbabwe for all.".

Chúng ta hãy cùng chungtay trong hòa bình

câu kết và tình yêu cùng cùng xây cất một Zimbabwe mới cho vớ cả!".

Let us join hands in peace unity

love & together build a new Zimbabwe for all!”.

Chúng ta hãy cùng chungtay trong hòa bình

hòa hợp và tình yêu với cùng xây dựng một Zimbabwe mới cho tất cả!".

Let us join hands in peace unity và love

và together build a new Zimbabwe for all!".

Chúng ta hãy thuộc chungtay hòa bình

kết hợp và thân thương để bên nhau xây dựng một Zimbabwe bắt đầu cho toàn bộ mọi người!"

Let us join hands in peace unity

love and together build a new Zimbabwe for all!”.

Chúng ta hãy thuộc chungtay hòa bình

kết hợp và dịu dàng để cùng mọi người trong nhà xây dựng một Zimbabwe bắt đầu cho tất cả mọi người!" ông nói.

Let us join hands in peace unity & love

& together build a new Zimbabwe for all!” he said.

Chúng ta hãy cùng chungtay hòa bình

câu kết và thương yêu để cùng nhau xây dựng một Zimbabwe mới cho tất cả mọi người!" ông nói.

Let us join hands in peace unity và love

and together build a new Zimbabwe for all” he said.

Chúng ta hãy thuộc chungtay trong hòa bình

đoàn kết và tình yêu và cùng xây cất một Zimbabwe bắt đầu cho vớ cả!" Tổng thống Mnangagwa tuyên ba trên Twitter.

Let us join hands in peace unity & love

và together build a new Zimbabwe for all” Mnangagwa said on Twitter.

Chúng ta hãy cùng chungtay vào hòa bình

kết hợp và tình yêu với cùng xuất bản một Zimbabwe new cho tất cả!" Tổng thống Mnangagwa tuyên cha trên Twitter.

Let us join hands in peace unity and love

& together build a new Zimbabwe for all" Mr Mnangagwa said on Twitter.

Xem thêm: Tôi Bận Việc Gia Đình Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Chúng ta hãy thuộc chungtay trong hòa bình

câu kết và tình yêu cùng cùng phát hành một Zimbabwe new cho vớ cả!" Tổng thống Mnangagwa tuyên cha trên Twitter.

Let us join hands in peace unity & love

& together build a new Zimbabwe for all” Mr Mnangagwa added.

Mỗi bọn họ hãy cùng phổ biến tay để bảo đảm an toàn ngôi nhà đất của mình.

Let us all come together in order to lớn protect our home.

Cùng cùng với nhau họ hãy cùng bình thường tay vì một nước ta xanh tươi và phồn thịnh”.

Let us join together & work for a prosperous and united Zimbabwe.”.

Nếu các bạn không muốn tuyến đường mà

Obama đã đưa bọn họ vào mà núm vào kia muốn quay trở lại con con đường mà phụ thân ông chúng ta đã hình dung hãychung tay với tôi.

If you don"t want the

course that President Obama has put us on if you want instead a course that the Founders envisioned then join me in this effort.

Chúng tahãy thuộc chungtay để xây dựng một non sông phát triển đẩy lùi và xóa bỏ những không đúng trái tệ nạn đã và đang hoành hành trong cuộc sống chúng ta hiện nay.”.

Let"s give hands to lớn build a developed country repel and eradicate the wrong và evil things that have been & are raging in our lives today.".

Và từ hiện nay chúng tahãy bình thường tay vào việc tạo ra những cơ sở

hoá học quan trọng để biến đổi giấc mơ này thành hiện tại thương mại.”.

We are now starting to get a handle on the fundamental

chemistry needed to make this dream a commercial reality.”.

Hãychung tay cùng chúng tôi tạo nên bộ phim của bọn chúng ta.

Join hands with us to create our movie.

Hãy phổ biến tay bảo tồn nét trẻ đẹp văn hóa của nước nhà chúng ta.

We believe in preserving the beautiful culture of our Country.

Chúng tahãy cùng chung tay thực hiện kim chỉ nam của Tổ

chức Y tế cầm giới( WHO): bớt 10% hành vi lạm dụng rượu bia vào khoảng thời gian 2025.

We cốt truyện the goal of the World Health Organisation:

to lớn reduce harmful use of alcohol by 10% by 2025.

Chúng tahãy cùng thông thường tay thực hiện mục tiêu của Tổ

chức Y tế núm giới( WHO): giảm 10% hành vi lạm dụng rượu bia vào khoảng thời gian 2025.

We mô tả the goal of the World Health Organization:

khổng lồ reduce harmful use of alcohol by 10% by 2025.

Mơ mong giúp bọn họ giữ gìn trung thực niềm tin chắc chắn rằng của họ rằng một quả đât khác

thật sự là có thể và rằng họ được lôi kéo hãy chung tay

sẽ giúp đỡ xây dựng thế giới đó qua quá trình của họ những nỗ lực cố gắng và hành động của bọn chúng ta.

But young people must keep dreaming to"keep alive our

certainty that another world is indeed possible và that we are called to lớn get involved

to help build that world through our work our efforts và our actions.".

Ông kêu gọi:“ toàn bộ chúngta hãy thông thường tay góp sức để hoàn thành các kim chỉ nam của mình”.