Hướng dẫn viết hoá đối kháng quà biếu tặng, tiêu dùng nội cỗ giúp người kế toán tránh được rất nhiều rủi ro không đang sẵn có trong quá trình xuất lập, kê khai hoá đơn, thuế. Cùng đón đọc nội dung bài viết dưới phía trên của MISA anphukhanganchau.vn!


1. Pháp luật viết hoá 1-1 quà biếu tặng, hoá đơn hàng tiêu sử dụng nội bộ

Theo Khoản 7, Điều 3, Thông tứ 26/2015/TT-BTC:

Người bán phải khởi tạo hóa đối kháng khi bán hàng hóa, dịch vụ, tất cả trong trường phù hợp hàng hóa, thương mại dịch vụ sử dụng nhằm quảng cáo, làm hàng mẫu, sản phẩm khuyến mại, hay nhằm cho, biếu, tặng, điều đình hoặc trả lương cho tất cả những người lao động.

Theo Khoản 9, Điều 3, Thông tứ 26/2015/TT-BTC:

Đối với mặt hàng hóa, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả cụ lương cho người lao đụng thì phải lập hóa solo GTGT (hoặc hóa 1-1 bán hàng), trên hóa solo ghi vừa đủ các tiêu chí và tính thuế GTGT như hóa solo xuất hàng bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại cho khách hàng

Như vậy rất có thể kết luận rằng:

Nếu quý giá hàng hoá, thương mại dịch vụ đó thấp hơn 200.000 đồng, công ty rất có thể lập bình thường trên một hoá đơn kèm cùng với bảng kê danh sách người được nhận vào cuối ngày;Nếu giá trị quà tặng kèm từ bên trên 200.000 đồng thì doanh nghiệp cần lập hoá 1-1 riêng cho từng người nhận, trừ khi tín đồ đó không sở hữu và nhận hàng thì cuối ngày hoàn toàn có thể gộp phổ biến thành 1 hoá đơn;

*
*
*