Quá khứ tiếp tục là một trong 3 thì vượt khứ thường chạm chán nhất trong nhóm các thì quá khứ trong giờ Anh, thuộc Anh ngữ Ms Hoa xem thêm về thì thừa khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn: cấu trúc và cách dùng


Thì thừa khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng khi ý muốn nhấn mạnh tình tiết hay quy trình của sự vật hay sự việc hoăc thời hạn sự đồ vật hay vấn đề đó diễn ra và trên đây là thì tiếng Anh mà nhiều người nhầm lẫn nhất.

Để giúp các chúng ta cũng có thể tự tin về kiến thức thì giờ Anh vượt khứ tiếp nối cô đã chia sẻ chi tiết, công thức, bí quyết sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập... Bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho chúng ta bài viết Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan khá đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

 

 

 

 

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh tự số ít – was

- S= We/ You/ They/ Danh từ số những – were

Ví dụ

2. Câu đậy định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái nhân came yesterday. => Hôm qua anh ta đã không thao tác khi sếp của anh ấy ta đến.

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ:

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

*

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng tự chỉ thời hạn trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

- at + giờ + thời hạn trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu có “when” khi diễn tả một hành vi đang xẩy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì chị em tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc áp dụng thì thừa khứ tiếp diễn khi có lộ diện các trường đoản cú như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy đầm while I was singing (Cô ấy sẽ múa trong những khi tôi vẫn hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc kia người bọn ông sẽ gửi thư nghỉ ngơi bưu điện)

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì thừa khứ tiếp nối nhấn mạnh cốt truyện hay quy trình của sự thiết bị hay vấn đề hoăc thời gian sự đồ hay vụ việc đó diễn ra.

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ chiếu sáng hôm qua, anh ta vẫn xem bạn Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có biểu hiện – at + giờ + thời gian trong quá khứ à Ta phân tách động từ phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Miêu tả hành hễ đang xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ tiếp diễn

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi đã tắm thì cô ấy đang dung máy tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề chia thì thừa khứ tiếp diễn, ta phân tách mệnh đề còn sót lại theo thì thừa khứ tiếp tục để diễn đạt 2 hành vi xảy ra cùng 1 lúc trong vượt khứ

Chọn câu trả lời B

2. Miêu tả hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi sẽ nấu cơm thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất thần xen vào hành vi đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xẩy ra và bị xen vào ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn lời giải A

3. Diễn đạt hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành rượu cồn gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến bạn khác trong quá khứ

à Ta chia động từ bỏ này làm việc thì quá khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời B

4.Hành rượu cồn lặp đi tái diễn trong quá khứ và có tác dụng phiền đến người khác

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1: Biến đổi các câu sau sang lấp định, nghi ngại và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his trùm cuối went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân tách động từ ở dạng đúng để ngừng câu

I (walk)___________down the street when it began khổng lồ rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell & hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary và I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

 

 

 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1:

CÂUĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Redesigned 2023 Lexus Rx Buyer"S Guide, 2023 Lexus Rx 350

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa bé dại mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ hễ từ tức là “làm việc”, danh từ ko kể nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”
3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): trường phái tư tưởng
5

- He wasn"t typing a letter when his boss khủng went into the room.

- Was he typing a letter when his quái vật went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): không tính nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có chỗ trống cho một người nữa trên bàn đấy)

 

Bài tập 2: chia động từ làm việc dạng đúng để chấm dứt câu:

 

CÂUĐÁP ÁNPHÂN TÍCH ĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => biểu hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi dạo trên đường thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

Đi bộ trên tuyến đường ta ko nói là “walk on the street” cơ mà nói là “walk down / walk along the street”
2was attendingCó từ dấu hiệu At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì vượt khứ solo => bộc lộ 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào ( Jim đã ngồi dưới cội cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 
4was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì vượt khứ solo => biểu hiện 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Cậu nhỏ nhắn đang lái xe đạp thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe đồ vật ta áp dụng động từ “ride”

- Drive + car / truck: Lái xe hơi / xe pháo tải, ta áp dụng động trường đoản cú “drive”

5were living  
6was walking 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thứ ảnh, sản phẩm công nghệ quay

7was going Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe cộ tải
8was studying; was havingCó từ biểu hiện While + Mệnh đề chia ở thì vượt khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng sau ta cũng phân tách ở thì thừa khứ tiếp nối để miêu tả 2 hành động xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): các bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): các bạn tri kỷ

9were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ đối kháng => mô tả 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Marry cùng tôi sẽ múa thì điện thoại cảm ứng đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 
10were sittingDấu hiện tại là When + Mệnh đề thì quá khứ đối kháng có rượu cồn từ “saw” (Ai kia bị thấy được khi đang có tác dụng gì) => Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được thu xếp bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa chú ý đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong cách theo xu hướng thịnh hành

VI. LUYỆN TẬP

Để củng rứa thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì thừa khứ tiếp nối được kết quả nhất. Các bạn hãy có tác dụng thêm bài bác tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ sinh hoạt dạng thừa khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn để xong xuôi đoạn văn sau

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. To lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall and thin & his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to lớn me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 2: tra cứu lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của bao gồm bạn, áp dụng thì vượt khứ tiếp nối

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

VII. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went2. Was swimming3. Was drinking4. Saw5. Was
6. Beat7. Asked8. Told9. Stayed10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing2- Was…study => Were…studying3- Do => doing
4- Went => go5- Sleep => sleeping6- Have => had
7- Broke => break8- Go => went9- Am => was
10- Turn => turned  

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John.10. The television was on, but nobody was watching.

Trên trên đây là toàn cục kiến thức về thì quá khứ tiếp tục mà cô muốn chia sẻ tới các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp bạn làm sao đang mong học tiếng Anh, ôn thi TOEIC có kỹ năng nền tảng tốt nhất nhé! Chúc chúng ta học giỏi và chinh phục được giờ Anh hiệu quả.