Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay rất nhiều trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng when trong mệnh đề quan hệ


Mệnh đề quan liêu hệ (Relative clauses) là một nhà điểm kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm rõ trong giờ đồng hồ Anh. Bài bác Thi TOEIC hay ra đề trong một trong những chủ điểm sau: phân minh cách thực hiện giữa “that” với “which” cũng giống như “that” và “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề dục tình rút gọn cũng là một trong những chủ điểm thường xuyên được chú trọng áp dụng nhiều nhất. Trong bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ phân tách sẻ cụ thể cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan tiền hệ thuộc với bài tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC

Trước lúc đi sâu rộng về những mấu chốt trên đây, tôi mong mỏi đưa ra một cái nhìn tổng quan liêu về định nghĩa cũng như các một số loại mệnh đề quan liêu hệ công ty yếu. (Phần không ngừng mở rộng hơn về các chủ điểm trên, các chúng ta có thể tham khảo trong cấp độ 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ tốt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải ưa thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy một ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next lớn me. =>The girl who is sitting next to me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề tình dục thường được nối cùng với mệnh đề thiết yếu bằng những đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan lại hệ tất cả hai loại: mệnh đề quan hệ giới tính xác địnhmệnh đề dục tình không xác định

II. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được cần sử dụng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa ca câu; không tồn tại nó câu s không đ nghĩa. Tt c những đi t quan lại h được s dng vào mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không bao gồm dấu phẩy

b. Mệnh đ ko xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm tin tức v người hoc vt, không có nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không khẳng định có dấu phẩy cùng Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ tình dục (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Nước Dùng Bánh Bèo Nghệ An Thơm Ngon Đúng Vị

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ quan hệ giới tính trong tiếng Anh

1. WHO

- quản lý từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- làm túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề quan hệ xác định:

Là mệnh đề cần được có vào câu, nếu loại bỏ mệnh đề chính sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với các loại câu này, đại từ quan liêu hệ làm cho tân ngữ hoàn toàn có thể được bỏ đi. Ta có thể dùng từ that sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ tình dục không xác định:

Trước và sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường đúng theo này ta KHÔNG ĐƯỢC sử dụng từ “that” sửa chữa thay thế cho who, whom, which với không được bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

*

Trường hợp đề nghị dùng that và không được dùng that:

Trường hợp đề nghị dùng that: sau đó 1 danh từ các thành phần hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật dụng hoặc thiết bị vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going to the field

 - Sau đại tự bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong kết cấu It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi vẫn viết câu này.)

 Trường vừa lòng không dùng that: mệnh đề có dấu (,), ĐTQH có giới tự đứng trước.

Lưu ý: giới từ chỉ đứng trước whomwhich, không đứng trước who với that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng làm chỉ tải cho danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s