Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay phần đa trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng what trong mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề quan liêu hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kỹ năng ngữ pháp quan trọng những bạn cần nắm vững trong giờ đồng hồ Anh. Bài bác Thi TOEIC thường ra đề trong một số trong những chủ điểm sau: phân minh cách sử dụng giữa “that” cùng “which” cũng tương tự “that” với “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề tình dục rút gọn cũng là 1 chủ điểm hay được chú trọng áp dụng nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan lại hệ cùng với bài tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC

Trước khi đi sâu hơn về các mấu chốt bên trên đây, tôi mong muốn đưa ra một chiếc nhìn tổng quan lại về định nghĩa tương tự như các loại mệnh đề quan lại hệ nhà yếu. (Phần không ngừng mở rộng hơn về các chủ điểm trên, các chúng ta cũng có thể tham khảo trong level 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ giỏi có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải say đắm rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để làm xác định danh từ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn có một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét ví dụ như 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next to me. =>The girl who is sitting next khổng lồ me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ tình dục thường được nối cùng với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan liêu hệ bao gồm hai loại: mệnh đề quan hệ nam nữ xác định với mệnh đề quan hệ giới tính không xác định

II. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được sử dụng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa sâu sắc ca câu; không có nó câu s không đ nghĩa. Tt c những đi t quan liêu h được s dng vào mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không gồm dấu phẩy

b. Mệnh đ không xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm tin tức v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không khẳng định có vết phẩy cùng Mệnh đề này sẽ không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi thiết bị vật, động vật.

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Những Đoạn Nhạc Ngắn Vui Nhộn, Giai Điệu Mở Đầu Vui Vẻ, Ngắn Mp3

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ dục tình trong giờ đồng hồ Anh

1. WHO

- quản lý từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- quản lý từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề quan hệ tình dục xác định:

Là mệnh đề rất cần được có vào câu, nếu loại bỏ mệnh đề bao gồm sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với các loại câu này, đại từ quan liêu hệ làm tân ngữ hoàn toàn có thể được quăng quật đi. Ta rất có thể dùng từ bỏ that sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ không xác định:

Trước cùng sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường phù hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” sửa chữa cho who, whom, which với không được vứt đại từ quan hệ tình dục trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp yêu cầu dùng that cùng không được dùng that:

Trường hợp cần dùng that: sau một danh từ tất cả hổn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ trang bị hoặc đồ gia dụng vật). Ví dụ: We can see a lot of people and cattle that are going lớn the field

 - Sau đại tự bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi vẫn viết câu này.)

 Trường vừa lòng không cần sử dụng that: mệnh đề gồm dấu (,), ĐTQH gồm giới tự đứng trước.

Lưu ý: giới từ chỉ đứng trước whom cùng which, không đứng trước who với that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng để làm chỉ tải cho danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s