Be used to, get used to với used là những cấu trúc người học tiếng Anh liên tiếp nhầm lẫn mỗi lúc làm những bài tập ngữ pháp. Vậy sử dụng be used to, get used to tốt used to cố gắng nào đến đúng, hãy thuộc Hà Phong IELTS điểm lại các kiến thức và rèn luyện theo các bài tập tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng used to và get used toHaving moved to that house for just 2 days, he is still not used khổng lồ with the noise next door. (Mới chuyển mang lại được 2 ngày, anh ấy vẫn không quen với giờ đồng hồ ồn nhà bên.)


Trong tiếng Anh, bạn ta dùng kết cấu used lớn để biểu hiện ý mình đã từng có lần làm điều gì đấy trong thừa khứ (một thói quen hay như là 1 trạng thái trong vượt khứ).


Eg: He gets lung cancer because he used khổng lồ smoke when he was young. (Ông ấy bị ung thư phổi bởi vì thói quen hút thuốc lá thời trẻ.)When I was young, I used to lớn ………………… (swim) every morning.

She get used lớn …………………. (work) late.

He is used khổng lồ ……………………… (drink) coffee once a day.

David used khổng lồ ………………. (travel) a lot when he was single. But now, he get used lớn ………………… (stay) at home with his children.

Xem thêm: Linh Phụ Kiện Nintendo Switch Lite Chính Hãng, Phụ Kiện Switch Giá Tốt Tháng 8, 2022

I found it hard lớn get used to ………………………. (drive) on the left when I first moved to lớn Britain.

Even though having retired for 2 years, my grandmother can’t get used lớn ……………… (have) nothing to do everyday.

Didn’t he use khổng lồ …………… (have) that scar when I first met him?

He is used lớn ……………… (have) lunch at 11.30 A.M.

We are not used khổng lồ …………… (live) in a cold climate. We’re used khổng lồ a warm one.

I didn’t used lớn …………….. (dress) formally in my last job.

→ Đáp án:


1. Swim 2. Working 3. Drinking 4. Travel/staying


5. Driving 6. Having 7.have 8. Having


9.living 10. Dress


Các khóa học tại Ha Phong IELTS:


➤ Khóa IELTS nền tảng gốc rễ Level 1: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Preparation level 2: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Ready màn chơi 3: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Advance cấp độ 4: TẠI ĐÂY


➤ Lớp IELTS Online từ bỏ mất gốc cho 6.5 - 8.0 IELTS: TẠI ĐÂY


Kiểm tra trình độ miễn phí: http://bit.ly/testtrinhdoielts