Thì tương lai xong tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là trong số những 12 thì cơ phiên bản của giờ Anh. Việc nắm rõ công thức và giải pháp sử dụng cấu trúc này để giúp đỡ bạn phân biệt được phần đa dạng cấu tạo ngữ pháp khác. Bài viết này để giúp đỡ bạn tổng thích hợp kiến thức chi tiết về thì tương lai chấm dứt tiếp diễn để rất có thể sử dụng chúng một bí quyết hiệu quả. 


Nội dung chính

2. Cấu trúc3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp tục hoàn thành5. Bài xích tập ôn luyện

1. Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn là gì?

Thì tương lai ngừng tiếp diễn (Future Perfect Continuous) mô tả một hành động bắt đầu từ vượt khứ, kéo dãn đến một thời điểm mang đến trước ngơi nghỉ tương lai với vẫn không hoàn thành.

Bạn đang xem: Cách dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ: By September, I will have been working for this company for 3 years. (Đến tháng 9, tôi sẽ thao tác cho doanh nghiệp này được 3 năm rồi)

Mục đích sử dụng:

Nhấn khỏe khoắn tính liên tục của hành vi so cùng với một hành động khác trong tương lai.

Ví dụ:

My mom will have been cooking dinner for an hour by the time my dad leaves work và comes home. (Mẹ tôi sẽ vẫn nấu buổi tối được 1h vào tầm bố tôi tan sở và về nhà.)

=> Ta thấy được hành động “nấu bữa tối” sẽ tiếp tục trong “1 giờ” và bao gồm một hành động “bố tôi tan có tác dụng về nhà” làm mốc thời khắc đối sánh.

Diễn tả một hành động, vụ việc sẽ xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ví dụ:

I will have been watching the movie for 2 hours until he calls. (Tôi sẽ xem phim được 2 giờ tính đến thời điểm anh ấy gọi tôi.

=> hành động “xem phim” sẽ tiếp diễn trong tương lai “2 giờ” và dứt trước “khi anh ấy gọi”.

2. Cấu trúc

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will have been + V-ing

Ví dụ:

I will have been doing homework by 9pm tomorrow. (Tôi sẽ sẽ làm bài bác tập về nhà thời điểm 9h buổi tối mai.)

2.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + will not / won’t + have + been + V-ing

Ví dụ:

They will not / won’t have been living in Vietnam for 10 days by next week. (Họ sẽ không còn sống ở nước ta được 10 ngày tính cho tuần sau.)

2.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will. / No, S + won’t.

Ví dụ:

Will Mr. Hải have been teaching for 30 years when he retires? (Có phải ông Hải đã dạy học tập được 30 năm lúc ông ấy về hưu không?)

Yes, he will./ No, he won’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ:

How long will you have been playing volleyball by next year? (Bạn sẽ chơi bóng chuyền được bao thọ tính cho năm sau?)

2.4. Thể bị động

Cấu trúc: Will have been being + PII/V-ed

Ví dụ:

When she comes at 6PM, they will have been playing the piano. (chủ động)

=> The piano will have been being played when she comes at 6PM. (bị động)

3. Vệt hiệu nhận biết thì tương lai tiếp tục hoàn thành

3.1. Một số dấu hiệu để nhận biết câu dùng ở thì tương lai tiếp diễn hoàn thành

Dùng với những trạng trường đoản cú chỉ thời gian bước đầu bằng by:by then: tính đến lúc đóby this July,…: tính mang đến tháng 7 năm nayby the end of… (+ this week/ month/ year): tính đến vào buổi tối cuối tuần này/ tháng này/ năm này.by the time + 1 mệnh đề thì hiện tại đơn (Ví dụ: by the time she comes back)Ngoài ra “When” cũng thường được sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ:

When I am 30 years old, I will have been playing basketball for 20 years. (Khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ tennis được đôi mươi năm.)

3.2. Những xem xét khi sử dụng

Các mệnh đề ban đầu bằng đều từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng trong thì tương lai xong tiếp diễn. Cụ vào đó, bạn cũng có thể sử dụng thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn.

Xem thêm: Review Tẩy Da Chết Body Quế Hồi Cách Dùng, Cách Sử Dụng Tẩy Tế Bào Chết Quế Hồi

Ví dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Trang (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Trang. (đúng)

(Bạn sẽ không còn được thăng chức cho tới khi bạn thao tác lâu năm như Trang.)

Một số đụng từ không dùng ở dạng tiếp diễn:Động tự trạng thái: be, cost, fit, mean, suitĐộng từ bỏ sở hữu: belong, haveĐộng từ chỉ những cảm nhấn của giác quan: feel, hear, see, smell, taste, touchĐộng trường đoản cú chỉ cảm giác: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishĐộng từ chỉ sự nhận thức: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Hoa will have been having her driver’s license for over three years (sai)

=> Hoa will have had her driver’s license for over two years. (đúng)

Có thể cần sử dụng “be going to” thay thế sửa chữa cho “will” trong cấu trúc tương lai xong xuôi tiếp diễn để bộc lộ cùng một nội dung

Ví dụ:

You are going lớn have been waiting for more than three hours when his bus finally arrives. (Bạn chắc hẳn sẽ cần đợi hơn 3 giờ đồng hồ thì xe khách của anh ấy new đến)

Các trạng từ như always, only, never, ever, still, just được để sau trợ cồn từ will và trước nhiều have been Ving.

Ví dụ:

You will only have been waiting for a few hours when his train arrives.Will you only have been waiting for a few hours when his train arrives?

4. Biệt lập thì tương lai ngừng tiếp diễn với thì tương lai hoàn thành và sau này tiếp diễn

ThìTƯƠNG LAI HOÀN THÀNHTƯƠNG LAI TIẾP DIỄNTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúcS + will have + PIIS + will be + V-ingS + will have been + V-ing
2. Bí quyết sử dụngDùng để diễn đạt 1 hành vi sẽ kết thúc vào 1 thời điểm sinh sống tương lai, trước khi hành động hay vụ việc khác xảy ra.Ví dụ:I’ll have finished my work by night.Dùng để miêu tả 1 hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm ví dụ trong tương lai.Ví dụ:I’ll be doing homework at this time tomorrow.Dùng để diễn đạt 1 hành động bước đầu từ quá khứ, kéo dãn dài đến một thời điểm cho trước ngơi nghỉ tương lai với vẫn chưa hoàn thành.Ví dụ:By June, we’ll have been eating vegan food for 8 years.
3. Tín hiệu nhận biếtCác nhiều từ chỉ thời hạn đi cùng:– By + mốc thời gian (by the end of this month, by tomorrow)By thenBy the time + mốc thời gianCác các từ chỉ thời hạn đi cùng:– At this/ that + time/ moment + khoảng thời hạn trong sau này (at this moment next year,…)At + thời điểm xác định trong tương lai (at 5 p.m tomorrow)when + mệnh đề sinh hoạt thì bây giờ đơn (when she comes,…)Các cụm từ khác ví như In the future, next year, next week, next time, soon…Các cụm từ chỉ thời hạn đi cùng:– By … for (+ khoảng chừng thời gian)By thenBy the time

5. Bài tập ôn luyện


*

Chọn đáp án chia hễ từ đúng để điền vào chỗ trống

1. By February, I _____ for this company for trăng tròn years.

A. Will have workedB. Will have been working

2. By May 20, I ______ here for two months.

A. Will have beenB. Will have been being

3. By this time next week, he ______ his book for 4 months.

A. Will have writtenB. Will have been writing

4. _______ your homework by 9 tonight?

A. Will you have finishedB. Will you have been finishing

5. By 2025 we ______ in japan for đôi mươi years.

A. Will have livedB. Will have been living

6. She _____ a novel by the end of the week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

7. Dũng ______ this book for 3 months by the over of this week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

8. ____ for 6 months by the end of this year?

A. Are Hạnh and Trang going to lớn have been being marriedB. Will Hạnh và Trang going to have been being married

9. At 4PM, the baby ____ for one hour.

A. Will have been cryingB. Will have been cried

10. By the time my mom comes trang chủ at 5PM, we _____ computer games for 3 hours.

A. Will have been playingB. Will play

Đáp án

1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8. A9. A10. A

Hy vọng nội dung bài viết này đang là những thông tin hữu ích giúp đỡ bạn có thêm con kiến thức vững chắc và kiên cố cho giờ đồng hồ Anh nói thông thường và IELTS nói riêng.

Tham khảo 12 thì trong giờ đồng hồ Anh bởi The IELTS Workshop tổng hợp nhằm nhận nhiều kiến thức hữu dụng hơn nữa nhé! thế chắc ngay những kiến thức cơ bạn dạng ngữ pháp trong giờ đồng hồ Anh chỉ sau khóa học tập Freshman của The IELTS Workshop.