Cách đặt câu hỏi cũng như cách sử dụng các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh là chủ thể quen thuộc. Nhưng chưa phải sĩ tử làm sao cũng rất có thể nắm bắt trọn được loài kiến thức. Để kiêng trường hợp chúng ta sử dụng không đúng dẫn đến tình huống xấu hổ, nội dung bài viết dưới trên đây The IELTS Workshop sẽ đem lại kiến thức hữu ích, giúp chúng ta hiểu sâu hơn.

Bạn đang xem: Cách dùng từ để hỏi trong tiếng anh


Nội dung chính

1. Các từ nhằm hỏi trong giờ Anh2. Bí quyết sử dụng các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh2.3. Biện pháp đặt câu với những từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh3. Bài tập về các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh

1. Các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh

*
Các từ nhằm hỏi trong tiếng AnhWhat – dòng gì? (Được dùng trong trường phù hợp hỏi để đưa thông tin)

Ví dụ: What is your name? – Tên của bạn là gì?

Where – Ở đâu? (Hỏi về chỗ chốn, vị trí, địa điểm)

Ví dụ: Where is the nearest bank? – bank gần nhất ở đâu?

Who – Ai? (Hỏi bạn đóng vai trò nhà ngữ)

Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là người học giỏi nhất trong lớp của bạn?

Whom – Ai? (Để hỏi bạn ở dạng tân ngữ)

Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – tối hôm qua các bạn sẽ đi ra bên ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)

Ví dụ: Whose is the house? – tòa nhà này trực thuộc quyền tải của ai?

When – lúc nào? (Dùng để hỏi về thời gian)

Ví dụ: When will you go abroad? – lúc nào bạn đi nước ngoài?

Why – tại sao? (Hỏi nguyên nhân)

Ví dụ: Why are you nervous? – vì sao bạn lại lo lắng?

Which – loại nào? (Hỏi cho sự lựa chọn)

Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – các bạn sẽ uống mẫu nào: trà giỏi cà phê?

How – như vậy nào? (Hỏi về kiểu cách thức, tính năng của chủ thể)

Ví dụ: How old is your father? – Bố của bạn bao nhiêu tuổi rồi?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)

Ví dụ: How long have you worked here? – các bạn làm tại đây bao lâu rồi?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng tầm cách)

Ví dụ: How far is it from your house to lớn your school? – trường đoản cú nhà cho trường của doanh nghiệp bao xa?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)

Ví dụ: How many students are there in your class? – gồm bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?

Trường hợp đặc biệt

Phía trên là các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh thường chạm mặt nhiều độc nhất vô nhị mà bất kỳ người học đề xuất lưu ý. Trong tiếng Anh, quanh đó cách sử các từ nhằm hỏi cho việc đặt câu nghi vấn, bạn cũng có thể đặt thắc mắc Yes/No. Câu hỏi Yes/No đưa ra hai sự sàng lọc “Yes” hoặc “No” hay lặp lại thắc mắc như một sự khẳng định, thay vì phong phú câu vấn đáp như những câu hỏi khác. Ví dụ: Is he a student? – các bạn chỉ rất có thể lời theo các cách sau: No, he isn’t/No. He isn’t a student/Yes, he is/Yes. He is a student.

2. Biện pháp sử dụng các từ để hỏi trong giờ Anh

2.1. Những cách đặt câu với những từ nhằm hỏi trong giờ anh

Bước 1: Tự để câu khẳng định trước, cố gắng xác định thông tin trung tâm của câu ở chỗ nào.

Bước 2: Xác định thắc mắc là Yes/No giỏi sử dựng các từ nhằm hỏi.

Bước 3: câu hỏi Yes/No thì hoạt động từ tobe hoặc trợ đụng từ ra phía trước.

Bước 4: còn nếu như không phải thắc mắc Yes/No thì địa thế căn cứ vào dạng tin tức cần hỏi vào câu khẳng định để để câu. Tùy vào mục đích cũng như thông tin cần thâu tóm mà lựa chọn từ để hỏi mang lại phù hợp. Ví như chỉ người, có thể dùng dùng Who xuất xắc Whom, nơi chốn sử dụng từ để hỏi Where, thời hạn dùng When hoặc What time,…. Và liên tiếp áp dụng kết cấu dưới đây để đặt câu hỏi.

2.2. Bí quyết đặt câu hỏi Yes/No

Các câu để hỏi Yes/No bước đầu với cồn từ tobe: Is, Am, Are. Hoặc các trợ động từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should,…

Cấu trúc tổng quát lác với “tobe”:

Tobe + S + N/Adj/V_ing (thì lúc này tiếp diễn)/V-ed (động từ ở dạng bị động) + N ?

Ví dụ: Is your car being repaired now? – Xe của doanh nghiệp đang được sửa bây giờ phải không?

Cấu trúc tổng quát lác với trợ đụng từ:

Trợ rượu cồn từ + S + V (+ O)?

Lưu ý: Động từ trong câu hỏi Yes/No có thể chia các dạng không giống nhau.

Nếu trợ rượu cồn từ là Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… thì cồn từ làm việc dạng nguyên mẫu.

Xem thêm: Váy Đồng Phục Học Sinh Hàn Quốc Mùa Đông, Top 10+ Mẫu Đồng Phục Học Sinh Ở Hàn Quốc

Ví dụ: vị you want to lớn listen to a song? – Bạn có muốn nghe một bài nhạc không?


Will you eat dinner with me tonight? – buổi tối nay bạn cũng muốn ăn về tối với tôi không?

Nếu trợ cồn từ là Have/Has/Had thì động từ phân chia ở dạng “past participle”.

Ví dụ: Has Jenny finished the homework? – Jenny đã xong xuôi bài tập về nhà chưa?

2.3. Biện pháp đặt câu với các từ để hỏi trong tiếng Anh


*
Cách để câu với các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh
2.3.1. Đặt câu hỏi với “What” và “Who”

Đây là các từ để hỏi lấy thông tin về chủ ngữ hoặc công ty hành động.

Cấu trúc: Who/What + V + (+ O)?

Ví dụ:

Someone broke the oto last week. => Who broke the oto last week?

Sad story makes me cry. => What makes you cry?

2.3.2. Thực hiện từ để hỏi “Whom” với “What”

Câu hỏi được sử dụng khi hỏi về tân ngữ hoặc sự việc ảnh hưởng đến hành động.

Cấu trúc: Whom/What + trợ cồn từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V ?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

2.3.3. Đặt câu với từ để hỏi trong tiếng Anh: “When”, “Where”, “How” với “Why”

Dùng khi muốn biết thông tin về thời gian, vị trí chốn, phương thức và nguyên nhân.

Cấu trúc: When/Where/How/Why + trợ đụng từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V (+ xẻ ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go to the cinema with us by taxi. => How will she go to the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

3. Bài xích tập về các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh


*
Bài tập về các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Fill in the blank with a suitable question words

Question:

_______ vì you go trang chủ after school? – At 9.00 am._______ does she go lớn school everyday? – By bus._______ is the most beautiful girl in your class? – Lan._______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon._______ is better: tap water or bottled water? – Tap water._______ books are there on the shelves? – There are 100 books._______ does it take to go from your office khổng lồ the park? – 30 minutes._______ are you from? – I’m from Paris._______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars._______ does Tom go swimming? – Twice a week._______ vì chưng you want to eat? – Pizza._______ are they in? – They are in class 10A._______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school._______ bag is this? – This is mine._______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – bạn về nhà dịp mấy giờ sau thời điểm tan học?How – Cô ấy đi đến trường hằng ngày gì? (Hỏi về phương tiện đi lại di chuyển)Who – Ai là cô bé đẹp tốt nhất trong lớp của bạn?Why – vì sao bạn lại lo lắng đến vậy? (Câu trả bắt đầu với trường đoản cú “Because”, nên thắc mắc dùng nhằm hỏi nguyên nhân)Which – cái nào thì tốt hơn: nước máy hay nước đóng chai?How many – có bao nhiêu cuốn sách trên kệ?How long – Nó mất bao lâu để di chuyển từ văn phòng của khách hàng đến công viên?Where – Bạn tới từ đâu?How much – chiếc T-shirt này còn có giá bao nhiêu?How often – Tom thường đi bơi như thế nào? (Hỏi về tần suất)What – bạn có nhu cầu ăn chiếc gì?Which class – Họ sẽ học lớp nào?What – thương hiệu của trường chúng ta là gì?Whose – cái túi này của ai?What – Chuyện gì xảy ra tối ngày qua vậy?

3.2. Make questions for the underlined words

Question:

She did the homework with me yesterday.I usually eat my breakfast at 7.am.I live in Vietnam.My family has 5 members.Yes. I like this book very much.He is a teacher.My friend và I will go khổng lồ the zoo by bus.That is a new round table.

Key:

Whom did she do the homework with yesterday?What time vị you usually eat your breakfast?Where vày you live?How many members does your family have?Do you like this book?What does he do?How will your friend and you go lớn the zoo?What is that?

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức về nhà đề những từ đề hỏi trong tiếng Anh vày TIW công ty chúng tôi mang đến. ý muốn những tin tức trên hữu dụng đến các bạn. Đừng quên quan sát và theo dõi The IELTS Workshop để có thêm những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tương tự như các bí quyết làm bài thi trung học phổ thông Quốc Gia.

Nếu bạn vẫn gặp mặt khó khăn trong câu hỏi học ngữ pháp thì nên thử khám phá chương trình học tập Freshmantại TIW. Những bài học Ngữ pháp – từ bỏ vựng – gốc rễ tiếng Anh đã làm được xây dựng tinh tế – phối hợp với phương pháp giảng dạy sáng tạo, tác động trong lớp học sẽ giúp người mới ban đầu học giờ đồng hồ Anh bao gồm động lực học hành hơn khôn xiết nhiều.