giảm 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
postinor 2 1 I3544
*
postinor 2 7 N5651
*
postinor 2 9 N5120
*
postinor 2 8 C0823
*
postinor 2 6 M5052
*
postinor 2 13 O5705
*
postinor 2 12 C1507
*
postinor 2 11 E1281
*
postinor 2 14 S7336
*
postinor 2 10 E1207
*
postinor 2 3 H2083
*
postinor 2 2 B0618
*
postinor 2 4 R7316
*
postinor 2 5 I3853