Hãy thuộc IETLS Vietop tò mò cách áp dụng “that” trong mệnh đề quan lại hệ như thế nào cho đúng nhé!


*
*
Cách cần sử dụng that vào mệnh đề quan liêu hệ

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng THAT tuy vậy không bắt buộc

THAT thay thế cho đại từ quan tiền hệ cùng trang từ dục tình trong Mệnh đề dục tình xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Bạn đang xem: Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

Trường đúng theo bắt buộc áp dụng THAT

THAT sửa chữa cho danh từ:

vừa chỉ tín đồ vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great khuyễn mãi giảm giá of people và food that were really strange ever since I came here.

chỉ một vật dụng bất định.

Ex: He is hiding something that may be related to lớn you.

đại từ quan hệ tình dục sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in cảm biến until now.

Trường hợp không sử dụng THAT

THAT không thay thế cho đai từ quan hệ cùng trạng từ quan hệ tất cả giới từ bỏ đứng trướcTHAT không thay thế sửa chữa cho đại từ quan hệ với trạng từ quan hệ giới tính trong mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập thương hiệu của bạn
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không đúng
Đặt hẹn

Bài tập

Bài tập

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

Xem thêm: Nhà Hàng Cá Sấu Hoa Cà Phạm Văn Đồng Có Còn Không? Hoa Cà Farm

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d lượt thích to take you to lớn a café _______________ serves excellent coffee.

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to share the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money & other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. WhoseB. WhomeverC. WhomD. Who

11. That’s the mèo _________________ we saw yesterday.

A. ThatB. Either A or CC. WhichD. Whose

12. Vày you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. WhoseB. WhichC. ThatD. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ tiệc ngọt we went to last week?

A. ThatB. WhoseC. WhichD. Whom

Answers

C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.C – The police needed details that could help identify the robber.C – I’d lượt thích to take you lớn a café which serves excellent coffee.A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.A – You can choose one person, whomever you like, to cốt truyện the cruise with you.B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.C – The winners, when known, will receive money and other prizes.B – This is the place where we met.A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.B – That’s the cat which/that we saw yesterday.C – bởi vì you know the artist that painted this portrait?B – What’s the name of that guy whose party we went khổng lồ last week?

Trên đây là toàn bộ kiến thức về “that” vào mệnh đề quan tiền hệ đi kèm theo bài tập, IELTS Vietop hy vọng nó sẽ giúp đỡ bạn hiểu bao giờ dùng that vào mệnh đề quan tiền hệ? cũng tương tự cách sử dụng “that” vào mệnh đề quan lại hệ.