Các tự “So”, “Too”, “Either”, “Neither” được sử dụng không hề ít trong văn nói cùng ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đầy đủ được dùng để làm trả lời đống ý trong cả câu khẳng định và câu che định vậy buộc phải nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng chúng. Vậy nên, qua bài học kinh nghiệm dưới đây, IELTS Vietop hi vọng các chúng ta có thể nắm rõ và áp dụng thành thành thục cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng so và too trong tiếng anh


*
*
*

Với Either

Cấu trúc:

S + trợ động từ/tobe/ modal verbs + not +, either.

Trong cách làm này đề nghị lưu ý:

Nếu có to be/modal verb thì cần sử dụng to be/modal verb. Nếu là động từ thường xuyên thì nên mượn trợ rượu cồn từ và chia theo S, thì say mê hợp.Either đứng sống cuối câu hoặc mệnh đề với được phân cách bởi vết phẩy (,).

E.g.:: A: I don’t lượt thích camping

B: I don’t, either

→ Câu cội là câu bao phủ định nghỉ ngơi thì hiện tại đơn, tất cả động từ hay là lượt thích nên trợ rượu cồn từ sẽ là do/does. Chủ ngữ I đi với bởi nên vận dụng cấu trúc, ta bao gồm câu vấn đáp là I don’t, either.

Với Neither

Cấu trúc:

Neither + trợ cồn từ/tobe/modal verbs +S

Trong cấu trúc này đề nghị lưu ý:

Neither đứng nghỉ ngơi đầu câu hoặc đầu mệnh đề.Tuy nhiên lúc sử dụng, người tiêu dùng phải hòn đảo trợ đụng từ/tobe/modal verbs lên trước công ty ngữ.

E.g.: A: I don’t like camping

B: Neither bởi I.

→ Câu gốc là câu tủ định sống thì lúc này đơn, có động từ thường xuyên là like nên trợ động từ đang là do/does. Chủ ngữ I đi với do, mặc dù nhiên khi sử dụng neither, ta phải hòn đảo trợ cồn từ lên trước công ty ngữ, nên vận dụng cấu trúc, ta tất cả câu trả lời là Neither vì I.

*Lưu ý: Neither không đi cùng với not vị vì not… either = neither.

E.g.: A: I don’t play football.

Xem thêm: Các Kiểu Tóc Dài Duỗi Cúp - 10 Kiểu Tóc Duỗi Dài Đẹp Không Bao Giờ Lỗi Mốt

B: Neither vày I (I don’t neither)

EitherNeither
Giống nhau– Đều có nghĩa là “cũng không”- Chỉ dùng trong câu đậy định (negative statements)Đều có nghĩa là “cũng không”- Chỉ sử dụng trong câu đậy định (negative statements)
Khác nhau– Đứng cuối câu hoặc mệnh đề– phân cách bởi vết “,”➯ S + trợ động từ/to be + not +, eitherA: I don’t like eating fish.B: I don’t, either– Đứng đầu câu hoặc mệnh đề- Cần đảo trợ động từ tức khắc sau Neither và trước công ty ngữ➯ Neither + auxiliary verb + SA: I don’t lượt thích eating fish.B: Neither vì chưng I.

Bài tập

Điền So/too/either/neither phù hợp vào địa điểm trống

1. She can speak English very well. I …………………………………………..

2. Hoa will buy some oranges and pineapples. I ……………………………

3. Nam giới didn’t come khổng lồ the buổi tiệc ngọt last night, and Minh …………………….

4. The pineapples aren’t ripe, and the bananas………………………………

5. Jane won’t come. Peter…………………………………………………………..

6. Milk is good for your health. ………………….fruit juice.

7. I didn’t see her at the tiệc nhỏ last night. ………………..we.

8. These boys like playing soccer, and…………………..those boys.

9. Hoa can’t play the piano………………. Her parents

10. Her parents bởi exercises every morning and she ……………..

Đáp án:

1. I can, too2. I will, too3. Minh didn’t, either4. The bananas aren’t, either5. Peter won’t, either6. So is fruit juice7. Neither did we8. So vì those boys9. Neither can her parents10. She does, too

IELTS Vietop hy vọng sau bài học ngày bây giờ các bạn đã có thể nắm vững và thực hiện thành thành thục so/too/either/neither. Hẹn chạm chán lại chúng ta vào những bài học sau.