I lượt thích strawberry most, but vanilla is sweeterI don’t like vanilla, but strawberry is so delicious as orangeOrange is not as sugary as vanillaStrawberry is the best…

Có không hề ít cách nói khi so sánh hai hoặc các vật ngẫu nhiên trong giờ Anh. Thi thoảng bọn chúng ta hoảng sợ nên sử dụng luckier hay more lucky, better hay better than. Cùng Step Up tìm hiểu cấu tạo so sánh, những dạng câu đối chiếu trong giờ Anh với cách sử dụng trong thực tế tiếng Anh nhé!


1. Câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh

Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất lôi cuốn được sử dụng. Bên cạnh mục đích đối chiếu đơn thuần, câu so sánh sẽ được thực hiện khi muốn nhấn mạnh ý trong câu. Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Bạn đang xem: Cách dùng so sánh hơn trong tiếng anh

Vì vậy, để hoàn toàn có thể tự học giao tiếp tiếng Anh tốt, chúng ta nên và yêu cầu học cấu tạo câu so sánh. Tất cả 3 cách so sánh trong giờ Anh cơ bản gồm: đối chiếu bằng, đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất. Cùng tò mò về các dạng câu đối chiếu trong tiếng Anh nhé!


TÌM HIỂU NGAY

2. Kết cấu so sánh bằng trong giờ Anh 

1. Cấu trúc so sánh bằng trong giờ đồng hồ Anh với tính từ cùng trạng từ 

Công thức đối chiếu bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

I’m as good in Maths as in science.Harry sings as beautifully as a singer.Her oto runs as fast as a race car.This dress is as expensive as yours.This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một số trong những trường hợp, hoàn toàn có thể thay ráng “so” mang đến “as”. Tuy nhiên cách sử dụng này thường được không nhiều sử dụng.

*
*
*

So sánh hơn duy nhất trong tiếng Anh

2. Kết cấu so sánh hơn nhất trong giờ Anh với tính từ với trạng từ bỏ dài

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

The most boring thing about English course is doing grammar exercises.Lisa is the most careful person I ever have known.Of all the students, she does the most quickly.This is the most difficult case we have ever encountered.Linda is the most intelligent student in my class.

Lưu ý: có thể thêm “very” trước nhiều từ so sánh để mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ví dụ: Here is the very latest news about the accident


5. Một số trong những tính từ cùng trạng từ đặc biệt trong câu đối chiếu

Nếu tiếng Anh có động tự bất quy tắc thì vào câu so sánh, với các tính từ và trạng từ cũng có thể có bất nguyên tắc tiếng. Cùng tìm hiểu các tính từ với trạng từ thịnh hành thường gặp gỡ trong các dạng câu so sánh tiếng Anh dưới đây: 

 So sánh hơnSo sánh rộng nhất
good/wellbetterbest
bad/badlyworseworst
littlelessleast
many/muchmoremost
farfurther fartherfurthest/farthest

Để ghi nhớ các dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh trên, các bạn sẽ không thể chỉ học thuộc lòng. Bởi não bộ chúng ta sẽ ghi nhớ phần đông thứ gắn sát với cảm giác thay vì những từ ngữ, cấu tạo khô khan. Vậy đâu là cách để ghi nhớ những dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh trên? Step Up lời khuyên bạn học các cấu trúc so sánh tiếng Anh trong những bối cảnh nạm thể. 

Liệt kê các dạng so sánh với các cấu trúc, trường đoản cú vựng, tiếp nối sáng tạo nên những mẩu chuyện để kết nối những kết cấu và trường đoản cú vựng đó. Xung quanh ra, để chế tạo ra thêm cảm giác cho câu chuyện, hãy thêm số đông yếu tố màu sắc, hình ảnh, các yếu tố để tạo nên tuyệt vời mạnh, các bạn sẽ ghi lưu giữ được các kiến thức tương quan đang đề xuất học. 


6. Áp dụng làm bài tập với câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh

Sau khi ghi nhớ các dạng đối chiếu trong giờ Anh, các cấu tạo khác nhau cùng với tính từ, trạng từ ngắn và dài. Cùng thử thách bạn dạng thân với những bài tập sau đây để áp dụng những kiến thức vẫn học nhé.

Bài 1: Hãy điền dạng đúng của từ bỏ vào chỗ trống sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)

2. She lives in a really … villa. (beautiful)

3. She is the … tennis player of Australia. (good)

4. This luggage is … than mine. (heavy)

5. He runs … than his sister. (quick)

6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)

7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)

8. France is as … as London. (beautiful)

9. My brother is three years … than me. (young)

10. This was the … movie I have ever seen. (bad)

11. I speak France … now than two years ago. (fluent)

12. Could you write…? (clear)

13. Cameroon can run … than John. (fast)

14. Our team played … of all. (bad)

15. He worked … than ever before. (hard)

Đáp án: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly – faster – worst – harder.


 

Bài 2: Hãy sắp xếp lại câu so sánh 

1. Julia/ tall/ her friend.

2. A banana/ not sweet/ an apple.

3. A fish/ not big/ a elephant.

4. This dress/ pretty/ that one.

5. The weather/ not hot/ yesterday.

6. A rose/ beautiful/ a weed.

7. A cat/ intelligent/ a chicken.

Xem thêm: Bộ Sách Lớp 3 Năm 2022 2023, Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 3 Mới Năm Học 2022

8. Hung/ friendly/ Minh.

Đáp án:

1. Julia is as tall as her friend.

2. A banana is not as sweet as an apple.

3. A fish is not as big as a elephant.

4. This dress is as pretty as that one.

5. The weather is not as hot as yesterday.

6. A rose is more beautiful than a weed.

7. A cát is more intelligent than a chicken.

8. Hung is more friendly than Minh.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi

 1. I’ve never met any more handsome person than Gind.

=> Gind is…………………………

2. In my opinion, there is nobody as kind-hearted as my grandmother.

=> In my opinion, my grandmother is ……………………

3. There is no more intelligent student in this school than John.

=> John is……………………………..

4. This is the most delicious dish I’ve ever tasted.

=> I’ve…………………………..

5. Have you got any bags smaller than that one?

=> Is this…………………………………?