Mạotừ trong giờ Anh là từ cần sử dụng trước danh từ và cho biết thêm danh trường đoản cú ấy đề cập đếnmột đối tượng xác định hay là không xác định.

Bạn đang xem: Cách dùng mạo từ a an the zero


"The" là mạo từ khẳng định dùng cho tất cả danh từ bỏ đếm được (số không nhiều lẫnsố nhiều) cùng danh từ không đếm được.


*


- Trước so sánh cực cấp, Trước "first" (thứ nhất),"second" (thứ nhì), "only" (duy nhất).... Khi các từ nàyđược dùng như tính từ hay đại từ.

Xem thêm: Danh Sách Phim Lịch Sử Việt Nam : Niềm Tự Hào Dân Tộc, Danh Sách Phim Lịch Sử Việt Nam


- "The" dùng Trước đầy đủ danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo,dãy núi, tên gọi số nhiều của những nước, sa


- South Africa (Nam Phi), North America (Bắc Mỹ), West Germany (Tây Đức),mặcdù The north of Spain (Bắc Tây


b. Lúc danh từ ko đếmđược hoặc danh tự số những dùng theo nghĩa thông thường nhất, chứ không chỉ có riêngtrường đúng theo nào.


Nóichung, có thể thiếu "The" nếu đi mang lại các địa điểm đó mà lại ko nhằm mục tiêu mụcđích sử dụng những dịch vụ hay công dụng của nó.


*


Jump to... Jump to... Announcements trường đoản cú mới chọn lọc Unit 1 - Lớp 6 Thì bây giờ đơn Unit1 - Lớp 6 Thì hiện nay tại tiếp diễn Unit 1- Lớp 6 từ mới tinh lọc Unit2 - Lớp 6 There is - There are Unit 2 - Lớp 6 Prepositions of Places (Giới từ chỉ địa điểm) Unit2 - Lớp 6 từ mới tinh lọc Unit 3 - Lớp 6 Thì hiện tại tại tiếp diễn mang nghĩa sau này Unit 3 - Lớp 6 sử dụng To be cùng Have để biểu đạt Unit 3 - Lớp 6 tự mới tinh lọc Unit 4 - Lớp 6 đối chiếu với tính tự Unit 4 - Lớp 6 tự mới chọn lọc Unit 5 - Lớp 6 Dạng đối chiếu hơn và so sánh hơn độc nhất của tính từ bỏ ngắn. Unit 5 - Lớp 6 Modal Verb: Must Unit 5 - Lớp 6 trường đoản cú mới tinh lọc Unit 6 - Lớp 6 Thì tương lai solo Unit 6 - Lớp 6 Đưa ra lời khuyên với Should và Shouldn"t. Unit 6 - Lớp 6 tự mới chọn lọc Unit 7 - Lớp 6 các từ nhằm hỏi Unit 7 - Lớp 6 Liên từ bỏ Unit 7 - Lớp 6 trường đoản cú mới chọn lọc Unit 8 - Lớp 6 Thì vượt khứ 1-1 với động từ to lớn be. Unit 8 - Lớp 6 Thì vượt khứ đơn với động từ thường. Unit 8 - Lớp 6 trách nhiệm thức Unit 8 - Lớp 6 tự mới chọn lọc Unit 9 - Lớp 6 so sánh hơn độc nhất vô nhị của tính từ dài Unit 9 - Lớp 6 Thì hiện nay tại dứt Unit 9 - Lớp 6 từ bỏ mới chọn lọc Unit 10 - Lớp 6 Thì tương lai đối chọi Unit 10 - Lớp 6 Might for future possibility Unit 10 - Lớp 6 từ bỏ mới tinh lọc Unit 11 - Lớp 6 Câu điều kiện loại 1. Unit 11 - Lớp 6 từ bỏ mới chọn lọc Unit 12 - Lớp 6 Cách sử dụng "Could" trong giờ anh Unit 12 - Lớp 6 Cách áp dụng "Will be able to" trong tương lai. Unit 12 - Lớp 6 từ mới chọn lọc Unit 1 - Lớp 7 Thì hiện tại đơn Unit 1 - Lớp 7 Thì Tương Lai 1-1 Unit 1 - Lớp 7 tự mới chọn lọc Unit 2 - Lớp 7 Mệnh lệnh phương pháp với "more" cùng "less" Unit 2 - Lớp 7 Câu ghép Unit 2 - Lớp 7 từ bỏ mới tinh lọc Unit 3 - Lớp 7 quá Khứ solo Unit 3 - Lớp 7 Thì hiện tại Tại xong xuôi Unit 3 - Lớp 7 từ bỏ mới chọn lọc Unit 4 - Lớp 7 so sánh Unit 4 - Lớp 7 Câu đống ý Unit 4 - Lớp 7 từ bỏ mới chọn lọc Unit 5 - Lớp 7 Danh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được Unit 5 - Lớp 7 bí quyết dùng How much với How many Unit 5 - Lớp 7 biện pháp dung a, an, some, any Unit 5 - Lớp 7 từ bỏ mới chọn lọc Unit 6 - Lớp 7 Câu bị động Unit 6 - Lớp 7 từ bỏ mới chọn lọc Unit 7 - Lớp 7 cấu tạo Used to + Infinitive Unit 7 - Lớp 7 từ mới tinh lọc Unit 8 - Lớp 7 Cách áp dụng "Although, Despite, In spite of" Unit 8 - Lớp 7 Cách thực hiện "However, Neverthrless" Unit 8 - Lớp 7 từ bỏ mới tinh lọc Unit 9 - Lớp 7 các trạng từ Unit 9 - Lớp 7 từ bỏ mới chọn lọc Unit 10 - Lớp 7 Thì Tương lai tiếp tục Unit 10 - Lớp 7 bị động của thì Tương lai đối kháng Unit 10 - Lớp 7 trường đoản cú mới tinh lọc Unit 11 - Lớp 7 Will dùng cho dự đoán tương lai Unit 11 - Lớp 7 từ mới tinh lọc Unit 12 - Lớp 7 thắc mắc đuôi Unit 12 - Lớp 7 đối chiếu định lượng Unit 12 - Lớp 7 tự mới tinh lọc Unit 1 - Lớp 8 những động từ diễn đạt sở thích cá nhân Unit 1 - Lớp 8 từ mới chọn lọc Unit 2 - Lớp 8 Dạng đối chiếu hơn của tính từ với trạng trường đoản cú Unit 2 - Lớp 8 từ mới chọn lọc Unit 3 - Lớp 8 các từ để hỏi Unit 3 - Lớp 8 Mạo tự a / an / the Unit 3 - Lớp 8 tự mới chọn lọc Unit 4 - Lớp 8 Đưa ra lời khuyên răn với Should cùng với Shouldn"t Unit 4 - Lớp 8 cách dùng "Have to" Unit 4 - Lớp 8 từ mới tinh lọc Unit 5 - Lớp 8 Câu đối chọi Unit 5 - Lớp 8 Câu ghép Unit 5 - Lớp 8 Câu phức trong tiếng anh Unit 5 - Lớp 8 từ mới chọn lọc Unit 6 - Lớp 8 Thì vượt khứ đơn Unit 6 - Lớp 8 Thì vượt khứ tiếp nối Unit 6 - Lớp 8 tự mới chọn lọc Unit 7 - Lớp 8 Câu đk loại I Unit 7 - Lớp 8 Câu đk loại 2 Unit 7 - Lớp 8 từ bỏ mới tinh lọc Unit 8 - Lớp 8 những thì hiện tại trong tiếng anh Unit 8 - Lớp 8 trường đoản cú mới chọn lọc Unit 9 - Lớp 8 Câu thụ động Unit 9 - Lớp 8 Thì quá khứ xong xuôi Unit 9 - Lớp 8 từ mới tinh lọc Unit 10 - Lớp 8 Thì Tương lai tiếp diễn Unit 10 - Lớp 8 biện pháp dùng Verb + khổng lồ - infinitive Unit 10 - Lớp 8 từ mới tinh lọc Unit 11 - Lớp 8 Câu trần thuật Unit 11 - Lớp 8 từ bỏ mới chọn lọc Unit 12 - Lớp 8 May / Might Unit 12 - Lớp 8 câu hỏi gián tiếp Unit 12 - Lớp 12 trường đoản cú mới chọn lọc Unit 1 - Lớp 9 Câu phức Unit 1 - Lớp 9 các động từ Unit 1 - Lớp 9 tự mới chọn lọc Unit 2 - Lớp 9 đối chiếu hơn của tính từ, trạng trường đoản cú Unit 2 - Lớp 9 một số Phrasal verbs hay sử dụng Unit 2 - Lớp 9 trường đoản cú mới chọn lọc Unit 3 - Lớp 9 Câu tường thuật Unit 3 - Lớp 9 Từ nhằm hỏi trước hễ từ "to - infinitive" Unit 3 - Lớp 9 tự mới chọn lọc Unit 4 - Lớp 9 kết cấu "used to lớn - infinitive" Unit 4 - Lớp 9 Câu cầu (Wish) Unit 4 - Lớp 9 từ bỏ mới tinh lọc Unit 5 - Lớp 9 Câu bị động bao gồm động trường đoản cú tường thuật Unit 5 - Lớp 9 Suggest + V-ing / Clause with "should" Unit 5 - Lớp 9 tự mới tinh lọc Unit 6 - Lớp 9 Tính tự theo sau vì một động từ nguyên mẫu hoặc một mệnh đề Unit 6 - Lớp 9 trường đoản cú mới chọn lọc Unit 7 - Lớp 9 Lượng từ bỏ (Quantifiers) Unit 7 - Lớp 9 Câu đk loại 1 Unit 7 - Lớp 9 từ bỏ mới tinh lọc Unit 8 - Lớp 9 trường đoản cú mới tinh lọc Unit 9 - Lớp 9 Câu điều kiện loại 2 Unit 9 - Lớp 9 Mệnh đề quan hệ giới tính Unit 9 - Lớp 9 tự mới chọn lọc Unit 10 - Lớp 9 Thì thừa khứ đối chọi Unit 10 - Lớp 9 Thì quá khứ ngừng Unit 10 - Lớp 9 Mệnh đề quan lại hệ xác định và không xác minh Unit 10 - Lớp 9 từ bỏ mới chọn lọc Unit 11 - Lớp 9 Câu thụ động Unit 11 - Lớp 9 Mệnh đề quan liêu hệ xác minh và không xác định Unit 11 - Lớp 9 trường đoản cú mới tinh lọc Unit 12 - Lớp 9 Mệnh đề dục tình chỉ sự nhượng bộ: tuy nhiên (Although) Unit 12 - Lớp 9 Dạng của rượu cồn từ (Verb) Unit 12 - Lớp 9