Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP cùng hàm IF trong Excel là nhị hàm có giá trị không giống nhau. Hàm VLOOKUP là 1 hàm dùng để làm tra cứu tác dụng trả về theo hàng dọc. Vậy, làm thế nào để hàm IF phối hợp vớiVLOOKUPchuẩn? bài viết này sẽ trả lời cho chúng ta và góp bạnhọc Excelhiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm vlookup kết hợp hàm if

1. Hàm IF vào Excel là gì?

Hàm IF vào excel thường được thực hiện với mục tiêu kiếm các giá trị thỏa mãn điều kiện được mang đến trước trong chuỗi. Vào trường vừa lòng nếu vừa lòng điều khiếu nại thì hàm trả về quý giá TRUE ko hàm trả về cực hiếm FALSE

Cú pháp hàm IF trong excel:

=IF(logical_test, , )

Trong đó:

- logical_test: điều kiện được gửi ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn nhu cầu điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

Bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu như sau:

=IF (điều kiện, cực hiếm 1, quý giá 2)

Nếu như thỏa mãn nhu cầu “điều kiện” thì tác dụng hàm trả về là “giá trị 1”, trái lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

*

Cách áp dụng hàm If

Trong đó: C2 là vị trí ô của vấn đề cần xét, nếu điểm lớn hơn 8 thì vẫn hiện cực hiếm “Giỏi”, còn lại là “Khá”. Chú ý vì giỏi, hơi là chữ vì vậy cần được cho vào ngoặc kép nếu không sẽ ảnh hưởng báo lỗi.

*

Kết trái khi sử dụng hàm If

2. Hàm Vlookup trong Excel

Hàn vloolup có tên gọi là hàm dò tìm giá chỉ trị, được áp dụng trong trường đúng theo 2 bảng,bảng 1 bắt buộc dò tìm giá bán trị, bảng 2 là bảng cất giá trị chuẩn. để ý hàm Vlookup là hàm dò tra cứu theo cột không giống với Hlookup là dò tìm cực hiếm theo hàng.

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,

Trong đó:

-lookup_value: giá bán trị dùng làm dò tìm

-table_array: Bảng quý giá dò

-col_index_num: Là thiết bị tự cột nên lấy tài liệu trên bảng giá trị dò.

-range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm giá chỉ trị. TRUE tương tự với tiên phong hàng đầu (dò tìm kiếm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm xuất xắc đối).

Ví dụ: Bảng điểm thi đh của các học sinh thuộc các khối thi không giống nhau. Bảng 1 là danh sách các học viên và điểm thi, bảng 2 là điểm chuẩn. Yêu cầu dò tìm quý giá từ bảng 2 để điền tin tức vào bảng 1 những học viên đỗ.

=> Cú pháp:=VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

Trong đó:

- D6: ô cất giá trị nên tìm làm việc bảng 1(ô thứ nhất ở bảng 1 đựng giá trị tương tự với giá trị ô trước tiên ở bảng 2).

-$D$17:$E$20: phạm vi ô chứa bảng 2

- 2: trang bị tự cột bắt đầu cần rước ở bảng 1 nhằm dò

- 0: dò tìm xuất xắc đối

*

Hàm Vlookup

*

Kết quả khi áp dụng hàm Vlookup

3. Cách làm hàm IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP trong EXcel là 1 hàm có tác dụng tra cứu vớt theo mặt hàng dọc cho tới khi tìm kiếm thấy công dụng tra cứu vãn khớp. Còn hàm IF tiến hành kiểm tra lô ghích và trả về một quý hiếm cho công dụng TRUE và quý hiếm khác cho kết quả FALSE. Việc sử dụngkết hợp hàm if với vlookup vẫn như sau:

Cú pháphàm vlookup if.

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, )

Trong đó:

- Lookup value: Giá trị này đề cập đến giá trị ô hoặc văn phiên bản mà bọn họ đang tìm kiếm kiếm.

- Table_ array: xác định phạm vi ô hoặc vùng dữ liệu mà họ muốn tra cứu kiếm giá chỉ trị.

- Col_index_number: số cột mà bọn họ muốn trả về giá trị.

- Range_lookup: thông số này là True hoặc False, nhận công dụng khớp chính xác hoặc dữ liệu tương tự.

4. Những trường hợpsử dụng hàm IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUPcó đk IFcó 3 ngôi trường hợp đề nghị chú ý, ví dụ như sau:

+ Trường hòa hợp 1: dùng làm so sánh kết quả VLOOKUP,

+ Trường vừa lòng 2: cách xử trí lỗi

+ Trường vừa lòng 3: giúp tra cứu dựa trên hai giá trị.

Lưu ý: Để sử dụng những hàm IF cùng VLOOKUP cùng nhau, chúng ta nên lồng hàm VLOOKUP phía bên trong hàm IF.

Xem thêm: Cách Làm Gì Khi Bạn Trai Giận Và Yêu Bạn Nhiều Hơn, Phải Làm Gì Khi Bạn Trai Giận Dỗi

5. Desgin cú pháp mang đến hàm VLOOKUP

- xác minh giá trị bạn có nhu cầu tra cứu

- xác định dải ô cất giá trị bạn muốn tra cứu. ( lưu ý: cực hiếm tra cứu luôn luôn nằm sinh hoạt cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP mới trả về giá chỉ trị chính xác )

- Số cột cất giá trị trả về trong dải ô. Hoặc hoàn toàn có thể chỉ định TRUE nếu tác dụng khớp tương đối hoặc FALSE với 1 kết quả đúng đắn ở quý hiếm trả về. Tuy vậy nếu không những định bất cứ giá trị nào thì Excel đã mặc định là TRUE hoặc kết quả trả về tương đối

Sau khi xác minh được những giá trị ta tổng đúng theo lại theo phương pháp hàm VLOOKUP như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô cất giá trị tra cứu, số cột vào dải ô cất giá trị trả về, kết quả khớp giao động (TRUE) hoặc công dụng khớp đúng chuẩn (FALSE)).

6. Lấy một ví dụ về sự phối kết hợp của hàm VLOOKUP phối kết hợp IF

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Có ví dụ sau: áp dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF

Mô tả: phụ thuộc vào cột tài liệu có trong những ô A1: B6, hãy tìm hiểu xem tên được nói trong ô D2 bao gồm phần thưởng dựa trên doanh số to hơn 2500$ tuyệt không?

Các bước thực hiện:

- cách 1: Kích con chuột vào địa chỉ cửa hàng ô E2

- cách 2: Áp dụng vào hàm ta dìm đượccông thức tính:=IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)

- bước 3: nhận Enter được hiệu quả trả về như hình phía bên dưới

*
Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để cách xử lý lỗi

Yêu cầu: áp dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tìm ra các lỗi

Mô tả hàm IFVLOOKUP:

- cách 1: Gán quý giá Jason Williams đến ô D2.

- bước 2: Để tìm kiếm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.

Khi thực hiện xong xuôi sẽ trả về lỗi #N/A. Tức là tên Jason Williams ko tồn tại trong những ô A2:A6.

Vì vậy, để cách xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng phương pháp lồng hàm VLOOKUP và ISNA vào bên trong hàm IF.

- cách 1: Kích chuột vào ô E2

- cách 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.

- cách 3: dìm Enter được tác dụng trả về như hình dưới

*
Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để xử trí lỗi

Cách làm cho này vẫn trả lại tên không tìm thấy. Thực hiện hàm ISNA để giúp kiểm tra xem công dụng của VLOOKUP gồm phải bị lỗi #N/A hay không và thực hiện điều kiện IF tương ứng. Chúng ta có thể đặt tin nhắn văn phiên bản khác hoặc thậm chí một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tra cứu hai giá chỉ trị

Xét ví dụ, những ô A1:A6 chứa giá trị mang đến các sản phẩm ở nhì hàng khác nhau.

Để tìm quý giá của sản phẩm trong ô E2, bạn thực hiện như sau:

- bước 1: Kích chuột vào ô E2.

- bước 2: Trong ô G2 nhập phương pháp sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))

- cách 3: Ấn Enter được kết quả như hình dưới.

*

Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhằm tra cứu vớt hai giá trị

Khi tiến hành cách này đang trả lại $ 3,50. Hàm IF bình chọn xem giá trị trong ô F2 là cửa hàng 1 tuyệt 2. Theo vlookup có đk if này, VLOOKUP sau đó trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Ví dụ 4: Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF nhằm trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 cùng 0

Quan giáp bảng dữ liệu dau, dựa vào số lượng dánh sách hàng hóa trong kho và con số các loại hàng hóa này, nếu như coi số lượng 0 là không còn hàng, to hơn 0 là còn mặt hàng thì chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp như sau:

= IF(VLOOKUP(E1,A2:B6,2,FLASE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Công thức trên dùng để làm tra cứu số lượng của sản phẩn NHO, giả dụ số lượng to hơn 0 thì có nghĩa là "còn hàng", nếu như không tác dụng sẽ là "hết hàng".

*

Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF để trả về giá trị TRUE/FALSE hoặc 1 với 0

7. Một số xem xét khi thực hiện hàm IF kết phù hợp với Vlookup

- Để hàm Vlookup hiển thị đúng kết quả, cực hiếm Lookup luôn luôn phải nằm trong cột bên ngoài cùng phía bên trái của bảng dữ liệu khi chúng ta nhập công thức Vlookup.

- chúng ta có thể sử dụng hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF để sửa những lỗi vào Excel.

Trên đây, tôi đã hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP chuẩn chỉnh một cách cụ thể qua những ví dụ. Hi vọng rằng với lấy ví dụ minh hoạ cùng lời giải cụ thể về hàm VLOOKUP chắc hẳn rằng đã giúp bạn hiểu được chức năng cũng như áp dụng hàm VLOOKUP kết quả nhất.