Excel mang lại anphukhanganchau.vn 365 Excel đến anphukhanganchau.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép bạn chế tác một so sánh lô-gic giữa một giá trị và một cực hiếm dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một đk và trả về hiệu quả rằng đk đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if có 2 điều kiện

=IF(Điều gì đó là True, thì có tác dụng gì, nếu như không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu như bạn cần đánh giá nhiều điều kiện, trong những số đó giả sử toàn bộ điều kiện đều bắt buộc là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một đk có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của doanh nghiệp hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng mà lại trường hợp sử dụng cặp với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi máu Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR với NOT để thực hiện nhiều đánh giá xem các điều khiếu nại là True giỏi False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan về cách kết cấu từng hàm AND, OR và NOT. Khi bạn kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì văn bản hàm vẫn như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đấy là True, Điều nào đó khác là True), quý hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đó là True, Điều nào đấy khác là True), quý giá nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đấy là True), giá trị nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Các hàm and và OR rất có thể hỗ trợ tối đa 255 đk riêng lẻ mà lại dùng rất nhiều hàm không hẳn cách làm xuất sắc vì câu hỏi xây dựng, soát sổ và bảo trì các bí quyết lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở đề nghị khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường đúng theo này, 25 không to hơn 50, vì chưng vậy cách làm trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều có dấu đóng góp ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại tiếp đến được duy trì làm 1 phần của câu lệnh IF bên ngoài. Bạn có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Cách Xem Các Máy Đang Dùng Chung Wifi, 5 Công Cụ Kiểm Tra Xem Ai Đang Dùng Chung Wifi

Sau đấy là một số lấy ví dụ như về việc áp dụng AND, OR với NOT để đánh giá các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, A5 to hơn B2, vì thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT thuộc Định dạng bao gồm điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR cùng NOT để thiết lập cấu hình tiêu chí Định dạng Có đk với tùy lựa chọn công thức. Khi thực hiện việc này, bạn cũng có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, click chuột Định dạng Có đk > phép tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng phương pháp để xác minh ô yêu cầu định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy một ví dụ Ngày lúc nãy, sau đó là những công thức cần dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì format ô đó, nếu không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) to hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả. Trong trường hợp này, A5 to hơn B2, vì chưng vậy kết quả trả về FALSE. Giả dụ bạn biến hóa công thức thành =NOT(B2>A5) thì công thức sẽ trả về TRUE với ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập bí quyết vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và vệt ngoặc kép vào cách làm - ="OR(A4>B2,A4, vì chưng vậy bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép nhằm công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.