Excel mang lại anphukhanganchau.vn 365 Excel mang lại anphukhanganchau.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm đếm ký tự trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn hy vọng tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào nấu dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong các ô trường đoản cú A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị trong A2) với cam (giá trị trong A3) trong những ô từ A2 cho tới A5. Hiệu quả là 3. Công thức này sử dụng COUNTIF nhì lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn 255 ký kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì Mới Nhất, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì

Không trả về công dụng khi bạn hy vọng đợi gồm kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác đóng và những ô được xem toán. Để bản lĩnh này hoạt động, sổ thao tác khác cần được mở.

Những phương pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không biệt lập chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một cam kết tự cá biệt bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm hầu hết trường hợp có "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu không chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng và cong hoặc ký kết tự không in ra. Trong số những trường vừa lòng này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về quý giá không ước ao muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi sẽ đặt tên trong phương pháp (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc trường đoản cú sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do fan dùng xác định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các làm việc anphukhanganchau.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta cũng có thể Đếm số ô tất cả màu ô cố thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.