Trạng từ gia tốc (Adverb of frequency) là trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó, trạng tự tần suất (Adverb of frequency) diễn tả mức độ liên tiếp của một hành động.

Bạn đang xem: Cách dùng các trạng từ chỉ tần suất


1. Trạng từ tần suất được dùng trong những trường thích hợp sau:

Trạng từ bỏ tần suất mô tả mức độ thường xuyên của một hành vi (thường thường, luôn luôn luôn, ít khi…).

E.g. John is always on time. (John luôn đúng giờ.)

He seldom works hard. (Anh ấy thảng hoặc khi thao tác làm việc chăm chỉ.)


Trạng từ tần suất được dùng để trả lời thắc mắc với: “How often?” (Có…thường?).

E.g. We sometimes go to lớn the beach.(Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)

ĐỌC THÊM những cách để biểu đạt trạng thái sở hữu trong tiếng Anh

We hardly ever see you at home. (Hầu như không bao giờ chúng tôi thấy anh nghỉ ngơi nhà.)

2. Các trạng từ gia tốc thông dụng

AdverbMeaning
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
Normally

Generally

Thông thường, thường lệ
Often

Frequently

Thường thường
SometimesĐôi khi, song lúc
OccasionallyThỉnh thoảng
Hardly everHầu như không bao giờ
RarelyHiếm khi
NeverKhông bao giờ

Để ghi nhớ nhanh trạng từ tần suất chúng ta sẽ học tập theo bảng sau nhé.

*
Trạng từ gia tốc trong tiếng Anh

3. địa điểm trạng từ tần suất:

Trạng từ gia tốc thường xuất hiện thêm ở 3 vị trí: sau động từ khổng lồ be, trước cồn từ thường, và sau trợ rượu cồn từ.

Xem thêm: Nữ Sát Thủ Gợi Cảm - Top 13 Xem Phim Nữ Sát Thủ

Trạng từ tần suất đứng sau đụng từ lớn be

E.g. He is always late for school.

(Anh ta luôn đến trường muộn).

Trạng từ tần suất đứng trước cồn từ thường:

E.g. I usually visit my grandparents.

(Tôi thường trở lại thăm ông bà.)

He sometimes writes to me.

(Thỉnh phảng phất anh ta có viết thư cho tôi.)

Trạng từ gia tốc đứng giữa trợ rượu cồn từ và hễ từ chính:

E.g. I have never been abroad.