Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là hầu như liên từ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Tuy nhiên mang nghĩa như thể nhau tuy nhiên chúng lại sở hữu ngữ pháp biệt lập nhau. Ở bài viết này, Step Up sẽ đưa ra phương pháp phân biệt cấu trúc Despite, In Spite of, Although, Though và Even though.

Bạn đang xem: Cách dùng because of va in spite of

Để dễ dãi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức hơn, họ chia ra làm 2 nhóm từ nhé:

Nhóm 1: Despite/In spite ofNhóm 2: Although, Though và Even though
*

I. Although/ Though/ Even though

1. Bí quyết dùng

- Although/ Though/ Even though là phần lớn liên từ bỏ nối chỉ sử tương làm phản và có nghĩa là “ mặc dù”

2. Cấu trúc

* Theo sau là 1 trong những mệnh đề tất cả chủ ngữ và hễ từ

Although/ Even though/ Though+ S+ V (chia theo thì thích hợp hợp)

Ví dụ:

She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

⟹Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.

He decided to go though I begged him not to.

⟹Anh ấy đã ra quyết định đi, tuy vậy tôi tha thiết muốn anh ngơi nghỉ lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy vẫn tới vào buổi tối nay, tuy vậy tôi không biết đúng mực thời gian.

**Có thể đứng làm việc đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered khổng lồ help.

hoặcShe still offered lớn help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹Mặc dù không thực sự tất cả thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý ước ao giúp đỡ.

***Chú ý

➤Khi đảo Although/ Though/ Even though lên mở đầu câu, ta phải áp dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Trái lại nếu đứng trung tâm câu thì không bắt buộc dấu phẩy.

➤Mặc dù là nghĩa hoàn toàn giống nhau và hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau nhưng sắc đẹp thái diễn tả và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần không giống nhau.


- Although thường xuyên được áp dụng nhiều vào văn viết, với sắc đẹp thái long trọng (formal) còn Though lại được sử dụng thông dụng trong văn nói, với nhan sắc thái informal. Và trong đa phần trường hợp, Though hay đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided to go fishing though.

⟹Trời đang mưa nhưng shop chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

- Even though được sử dụng để biểu đạt sự tương phản mạnh khỏe hơn so với Although và Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided to lớn go fishing.

➤Trong văn nói văn viết trang trọng, họ còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn gàng với Although và Though để giới thiệu mệnh đề sau mà không phải động từ.

Ví dụ:

Peter,although workingharder this term, still needs to lớn put more work into mathematics.

Raymond,although very interested, didn’t show any emotion when she invited him khổng lồ go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer và more efficient.

➤ Trong một vài trường vừa lòng Though/ Although hoàn toàn có thể mang nghĩa tương đương “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

II. Inspite of/ Despite

1. Cách dùng

- Inspite of/ Despite là hầu như liên tự nối có nghĩa tương phản bội và có nghĩa là “ mặc dù”. Tuy nhiên, nó có cấu tạo khác với những từ Although/ Though/ Even though.

2. Cấu trúc

Despite/ In spite of + N/ Noun- phrase/ Ving

Ví dụ:

The trò chơi continued despite the rain.

⟹Trận đấu vẫn tiếp tục mặc mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to lớn work.

⟹Mặc cho dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹Anh ta mang lại muộn khoác dù có tương đối nhiều thời gian nhằm di chuyển.

Xem thêm: Download 32 Font Chữ Calligraphy Font Việt Hóa Full, Download Font Chữ Calligraphy Việt Hóa Full

Chú ý

Giống với Though/ Although/ Even though, Despite với In spite of đều hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.


Có thể đi với “the fact that”

Khi mong mỏi viết lại câu từ đội 1 sang đội 2, họ chỉ việc thêm các từ “the fact that” vào phía đằng sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S+ V ( phân tách theo thì)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the kết thúc of April.

⟹When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the end of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Viết lại câu với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted khổng lồ the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went to school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went to lớn school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

– bài 2: xong xuôi các câu bên dưới đây bằng phương pháp sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. The story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. The film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.

4. I went lớn see the film …………………. Feeling really tired.

5………………….. Careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.


Đáp án:

1. Although

2. Although

3. Although

4. Despite

5. In spite of

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube Tôi


PDF

1. đối chiếu Though, Although, Even though cùng với Despite, In spite of

Điểm thông thường của Though, Although, Even though với Despite, In spite of:

Điểm bình thường của hai nhóm liên từ bỏ này đó là chúng đều diễn đạt ý nghĩa “dù…”. Nói một cách chi tiết hơn, hai đội liên từ bỏ này đều thể hiện mối đối sánh tương quan là bất chấp sự trường thọ của tình trạng A, thì tình trạng B cũng ko bị hình ảnh hưởng.

Ví dụ: Although/ Though/ Even though she had a headache, she went to work.⟶ cho dù cô ấy bị đau đầu, cô ấy đã từng đi làm.Despite/ In spite of her headache, she went to lớn work.⟶ bỏ mặc cơn đau đầu của cô ấy, cô ấy đã từng đi làm.

Phân tích: nhì câu trên mặc dù có cấu trúc khác nhau và chân thành và ý nghĩa khi dịch ra cũng có thể có chút khác biệt về mặt từ ngữ mà lại đều miêu tả việc sự tồn tại của một tình trạng – “cô ấy đau đầu” cũng ko làm ảnh hưởng đến một triệu chứng khác – “cô ấy đi làm”.

Điểm khác biệt của Though, Although, Even though đối với Despite, In spite of:

Sự khác hoàn toàn giữa team liên tự ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ cùng nhóm ‘despite’ – ‘in spite of’ ở ở cấu trúc câu lúc ta áp dụng chúng. Để khám phá về sự khác biệt này, các bạn hãy tiếp tục đọc nội dung bài viết nhé.


1. Cấu trúc câu Though, Even if, Although và Even though là gì?

Cả 4 các từ đang được nhắc đến mọi mang nghĩa: “mặc dù, tuy” nhằm chỉ sự tương bội nghịch khi hai sự vật, sự việc, hiện nay tượng không giống nhau hay đối lập nhau. Với theo sau nó luôn luôn là 1 clause (mệnh đề)

Cấu trúc:

Although/ Even though/ Even if/Though + S + V,…….

Vị trí: Đứng sinh hoạt đầu câu hoặc trung tâm hai mệnh đề hồ hết được.

Ví dụ:

She decided to lớn go out, although it’s raining heavily.Even though/even if he got low score, he was still lazy.