Nắm vững vàng cách áp dụng các thì trong giờ đồng hồ Anh chính là chìa khóa đặc biệt giúp bạn rèn luyện ngữ pháp của môn nước ngoài ngữ này. Vào thực tế, kỹ năng về các thì giờ Anh không thật phức tạp với đồ sộ. Tuy nhiên, trường hợp muốn mày mò kỹ càng thì hẳn là vẫn phải yêu cầu đến một phương thức học tập với tiếp cận thiệt sự phù hợp.

Bạn đang xem: Các thì và cách dùng trong tiếng anh

Xem ngay video clip bài giảng trọn bộ kiến thức và kỹ năng về thì.

Ngay sau đây, họ sẽ thuộc đi vào tìm hiểu cách dùng các thì trong tiếng Anh một cách ví dụ nhất. Hi vọng, cùng với những thông tin này, câu hỏi học tiếng Anh của bạn sẽ phần như thế nào trở nên dễ ợt và hiệu qua hơn.

Thì bây giờ đơn- Present simple

*

Công thức

Thể khẳng định: S + am/is/are + O (Đối với động từ Tobe) hoặc S + do/does + V + O (Đối với rượu cồn từ thường)

Thể lấp định: S+ am/is/are + not + O (Đối với rượu cồn từ Tobe) hoặc S + don’t/doesn’t + V + O (Đối với đụng từ thường)

Thể nghi vấn: Am/is/are + S + O? (Đối với cồn từ Tobe) hoặc Do/Does + S + V + O? (Đối với rượu cồn từ thường)

Cách dùng

+ dùng để mô tả 1 chân lý hay một sự thiệt hiển nhiên, một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên. Ví dụ: Mary comes from America.

+ diễn tả một thói quen, một hành vi có đặc thù lặp đi lặp lại thường xuyên ở hiện tại. Ví dụ: I often go to school by bus.

+ diễn tả năng lực của nhỏ người. Ví dụ: She plays piano very well.

+ Dùng mô tả một chiến lược được bố trí trước sau này gần tuyệt có đặc thù như thời khóa biểu, định kỳ trình. Trường phù hợp này thường dùng với những động từ di chuyển.

+ diễn tả sở thích, kiến thức của nhỏ người

Dấu hiệu nhấn biết

Trong câu thực hiện thì bây giờ đơn thường mở ra các dấu hiệu để nhận biết là những trạng từ tần suất như: always, every, often, generally, frequently,…

Video giảng chi tiết và bài bác tập thì bây giờ đơn.

Thì hiện tại tại tiếp nối – Present continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + am/is/are + V-ing + O

Thể bao phủ định: S + am/is/are + not + V-ing + O

Thể nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing + O?

Cách dùng

+ cần sử dụng để biểu đạt 1 hành vi đang xảy ra và kéo dài một thời hạn ở hiện tại tại. Ví dụ: nam is playing football now.

+ Thì bây giờ tiếp diễn thường được sử dụng ngay sau câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Ví dụ: Look! The car is coming.

+ miêu tả 1 hành vi lặp đi tái diễn với phó trường đoản cú Always, dẫu vậy thường là chỉ kinh nghiệm xấu. Ví dụ: She allways borrowing my money & then she doesn’t remember.

+ cần sử dụng để biểu đạt 1 hành vi sắp xẩy ra ở sau này gần, một hành động có ý định trước. Ví dụ: She is coming tomorrow.

Dấu hiệu dìm biết

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện nay tại tiếp nối thường mở ra các trạng từ bỏ chỉ thời hạn như: now, right now, at the moment,…

Lưu ý

Không áp dụng thì bây giờ tiếp diễn với các động tự chỉ dìm thức chi giác như: tobe, see, hear, understand, like, want, know, love, smell, feel, seem, remember, forget,…

Video giảng cụ thể và bài bác tập thì bây giờ tiếp diễn.

Thì hiện tại tại chấm dứt – Present perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + Have/has + V-past participle + O

Thể lấp định: S + Have/has + not + V-past participle + O

Thể nghi vấn: Have/has + S + V-past participle + O?

Cách dùng

+ Diễm tả một hành vi đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra ở 1 thời điểm không xác minh rõ trong quá khứ.

+ mô tả 1 hành động xảy ra tự trong quá khứ tuy nhiên vẫn còn tiếp nối ở lúc này và tương lai.

+ Chỉ 1 hành động vừa xảy ra.

+ sử dụng thì hiện tại tại dứt để nói đến kinh nghiệm, trải nghiệm.

+ mô tả sự lặp đi lặp lại có một hành hễ ở vượt khứ

+ Thì hiện nay tại kết thúc được cần sử dụng với since, for

Since + mốc thời gian bắt đâu

For + khoảng tầm thời gian ra mắt hành động

Dấu hiệu nhấn biết

Ngoài since và for, thì hiện tại dứt còn thường xuyên sử dụng các dấu hiệu như: already, not…yet, just, ever, never, recently, before,…

Video giảng cụ thể và bài bác tập thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn.

Thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn – Present perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + have/has+ been + V-ing + O

Thể bao phủ định: S +have/has + not + been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Have/has + S + been + V-ing + O

Cách dùng

+ dùng để làm nhấn mạnh dạn tính thường xuyên của khoảng thời hạn xảy ra một hành vi từ trong quá khứ với vẫn liên tục ở hiện nay tại,có thể tới tương lai.

+ Chỉ hành động vừa hoàn thành nhưng ao ước nhấn mạnh hiệu quả của hành động đó.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Khi tò mò cách sử dụng những thì trong giờ Anh, về thì hiện tại ngừng tiếp diễn bạn cũng có thể nhận biết qua những dấu hiệu như: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Thì thừa khứ đơn – Past simple tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + was/were + O (động từ bỏ tobe) hoặc S + V-ed +O (động từ thường)

Thể tủ định: S + was/were + not + O (động tự tobe) hoặc S + didn’t + V-ed + O (động tự thường)

Thể nghi vấn: Was/were + S +O? (động trường đoản cú tobe) hoặc Did + S + V-ed + O? ( cồn từ thường)

Cách dùng

+ Thì vượt khứ 1-1 dùng miêu tả các hành vi đã xẩy ra và ngừng trong quá khứ với thời gian xác định. Ví dụ: I went to lớn the library yesterday.

Xem thêm: Thành Tích, Lịch Sử Đối Đầu Colombia Vs Chile, Lịch Sử Đối Đầu Giữa Colombia Vs Paraguay

+ miêu tả các hành vi liên tiếp xảy ra tại thời gian trong vượt khứ.

+ Diển tả một hành vi xen vào 1 hành vi khác đang xảy ra ở trong thừa khứ.

Dấu hiệu nhấn biết

Để phân biệt thì vượt khứ đơn, bạn có thể dựa vào những dấu hiệu: yesterday, yesterday morning, last week, last month, last night, last year.

Video giảng chi tiết và bài tập thì thừa khứ đơn.

Thì thừa khứ tiếp tục – Past continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + was/were + V-ing + O

Thể đậy định: S + wass/were+ not + V-ing + O

Thể nghi vấn: Was/were + S + V-ing + O?

Cách dùng

+ cần sử dụng để miêu tả các hành động xảy ra thuộc lúc. Nhưng hành động trước tiên đã xẩy ra sớm hơn cùng đang thường xuyên thì hành động thứ hai xảy ra.

+ Thì quá khứ tiếp nối chỉ hành vi xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ. Ví dụ: I was doing homework at 9.00 last night.

+ miêu tả 1 hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào trong thừa khứ.

Dấu hiệu nhấn biết

Dấu hiệu thừa nhận biết bạn có thể tham khảo khi tìm hiểu cách sử dụng các thì trong giờ đồng hồ Anh. Với thì quá khứ tiếp diễn, kia là: while, at that very moment, at 10.00 last night, và this morning, at this time + thời gian quá khứ,…

Thì quá khứ kết thúc – Past perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + had + V-past participle + O

Thể bao phủ định: S + had not + V-past participle + O

Thể nghi vấn: Had + S + V-past participle + O?

Cách dùng

+ Thì thừa khứ kết thúc dùng để chỉ 1 hành động đã xảy ra và ngừng trong vượt khứ trước một hành vi khác cũng đã xảy ra và ngừng trong quá khứ. Ví dụ: I had read book before went to bed last night.

+ diễn đạt về 1 hạnh động đã kết thúc trước 1 thời điểm khác trong vượt khứ.

Dấu hiệu dìm biết

Để phân biệt thì vượt khứ trả thành, bạn cũng có thể dựa vào những dấu hiệu sau: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for, until then,….

Video bài bác giảng và bài bác tập về thì quá khư hoàn thành.

Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn – Past perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + had + been + V-ing + O

Thể đậy định: S + had not + been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?

Cách dùng

+ Thì vượt khứ dứt tiếp diễn dùng làm nhấn to gan lớn mật khoảng thời hạn của 1 hành vi đã xảy ra trong thừa khứ và hoàn thành trước 1 hành vi khác cũng xảy ra và ngừng trong quá khứ.

+ diễn tả về 1 hành vi xảy ra liên tiếp trước 1 thời điểm trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Về biện pháp sử dụng những thì trong giờ Anh, với thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn chúng ta có thể nhận biết thông qua các vết hiệu: until then, by the time, prior to that time, before, after,…

Thì tương lai đối kháng – Simple future tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + V – infinitive + O

Thể đậy định: S + shall/will + not + V-infinitive + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + V-infinitive + O?

Cách dùng

+ Dùng để dự đoán một hành động rất có thể xảy ra trong tương lai. Trường vừa lòng này, bạn có thể dùng cấu trúc will hoặc be going to. Khi chúng ta chỉ hành động có dự tính trước, các bạn dùng be going to, không sử dụng will.

+ Dự đoán không tồn tại căn cứ xác định.

+ Thì tương lai 1-1 dùng chỉ 1 dự đinh hốt nhiên xuất xảy ra ngay trong lúc nói.

+ miêu tả sự tự nguyện hoặc sẵn sàng, lời hứa hẹn, kiến nghị hay bắt nạt dọa

Dấu hiệu dấn biết

Dấu hiệu nhận biết thìtương laiđơn: next time, next week, tomorrow, next year, in the future, in + thời gian,…

Video bài xích giảng cụ thể và bài xích tập thì sau này đơn.

Thì tương lai tiếp nối – Future continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + be + V-ing + O

Thể phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + be + V-ing + O?

Cách dùng

Về biện pháp sử dụng các thì trong giờ Anh, với thì tương lai tiếp tục là dùng làm chỉ các hành vi sẽ xẩy ra ở 1 thời điểm khẳng định trong tương lai. Hoặc cũng rất có thể dùng để chỉ 1 hành động đang xảy ra sau này thì có hành động khác xen vào.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Nhận biết thì sau này tiếp diễn rất có thể dựa vào những dấu hiệu sau trong câu: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Thì tương lai kết thúc – Future perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + have + V-past Participle

Thể che định: S + shall/will + not + have +V-past participle

Thể nghi vấn: Shall/will + S + have + V-past participle?

Cách dùng

+ dùng chỉ 1 hành động kết thúc trước một thời điểm xác minh trong tương lai

+ diễn đạt 1 hành động kết thúc trước 1 hành vi khác trong tương lai

Dấu hiệu dìm biết

Thì tương lai kết thúc thường đi cùng các từ: prior to the time, by, by the time, by the kết thúc of + thời hạn trong tương lai,…

Thì tương lai xong tiếp diễn – Future perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall /will + have been + V-ing + O

Thể tủ định: S + shall/will + not + have been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + have been + V-ing + O?

Cách dùng

Dùng để chỉ 1 hành vi xảy ra từ trong vượt khứ, tiếp diễn liên tục đến 1 thời điểm cho trước sống tương lai.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Trong câu sử dụng thì tương lai ngừng tiếp diễn thường có chứa: For + khoảng thời hạn + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,…

Tóm lại

Trên đó là một số kỹ năng cơ bản xoay quanh biện pháp sử dụng các thì trong giờ đồng hồ Anh được Anh ngữ Athena tổng hòa hợp từ tài liệu bao gồm quy cùng với độ chuẩn chỉnh xác cao. Hi vọng, nhờ vào đây các các bạn sẽ có được thêm thông tin hữu ích để ship hàng cho việc rèn luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thêm phần hiệu quả.

Bài tập về những thì trong giờ Anh

Link tải: bài xích tập về các thì trong giờ đồng hồ Anh