Sự nghiệp của bạn gặp cản trở vì chưng tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? bạn khó có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao với mức lương lớn chỉ vì trình độ tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy tiếp thu ngay cho doanh nghiệp kho từ vựng cùng thuật ngữ giờ Anh chăm ngành xuất nhập khẩu cùng Topica dưới đây.

*

Hãy biên chép và vận dụng trong công việc để lưu giữ từ vựng chăm ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, mặt nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): fan giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự vận động hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): quá trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chính sách xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): bản thảo xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): hàng hóa chở trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản giải ngân cho vay không đảm bảoFreight lớn collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước mức giá trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước tổn phí trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí giao dịch thanh toán tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước giá tiền theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): hàng nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): sản phẩm giao nguyên xe tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu đựng tiền lãi chũm định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): không thể hủy ngang, thiết yếu hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): giá thành bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): giá tiền vận chuyển nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên cấp dưới điều vậnLoan at hotline /ləʊn æt kɔːl/( n): mặt hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): chi phí nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): chi phí vay ko kỳ hạn, khoản vay ko kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản cho vay vốn cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua với bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): cố kỉnh cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đường bộ đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): mặt hàng xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗ

P

Packing list /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): chuyển động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo đảm như đang thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm dìm hàng nhằm chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi giao hàng cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng toá hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): giao hàng từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự gửi hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): tín đồ giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: nhất thời nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: tạm thời xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): chi phí cước, chi phí chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để trường đoản cú tin giao tiếp trong công việc xuất nhập khẩu, hãy tiếp thu ngay Tổng hợp mẫu mã hội thoại tiếng Anh chăm ngành xuất nhập khẩu.

2.

Bạn đang xem: Bộ phận xuất nhập khẩu tiếng anh là gì

Từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành hải quan

Nếu các bạn đang làm việc trong ngành hải quan và liên tục phải tiếp xúc với tiếng Anh hoặc đang xuất hiện ý định học tập tiếng Anh, học về ngành hải quan để hoàn toàn có thể dễ dàng giao tiếp với những khách quốc tế. Hoặc bạn muốn tham khảo thêm về vốn tự vựng mới tương quan đến Hải quan hãy đọc tổng hợp tiếp sau đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận đối kháng (danh sách cụ thể hàng hóa bên trên tàu chở hàng)C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước chi phí nhưng không bao hàm bảo hiểmC.I.F.

Xem thêm: Jagger Là Gì ? Nghĩa Của Từ Jagger Là Gì

(cost, insurance và freight): bao hàm giá sản phẩm hóa, bảo hiểm và cước phíCargo: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc thiết bị bay)Certificate of origin: Giấy triệu chứng nhận xuất xứ hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng phệ (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo hàng (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng ko gồm túi tiền chất mặt hàng lên tàu.F.o.b. (free on board): tín đồ bán chịu trách nhiệm đến lúc hàng đang được chất lên tàuFreight: sản phẩm & hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: quan trọng hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không diệt ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thư(hình thức mà lại Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu khẳng định với tín đồ xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá đã trả tiềntrong thời gian qui định khi người xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá xuất trình những triệu chứng từ cân xứng với chế độ trong L/C sẽ được bank mởtheo yêu cầu của người nhập khẩu)Merchandise: sản phẩm & hàng hóa mua cùng bánPacking list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được nhờ cất hộ kèm với sản phẩm & hàng hóa để diễn đạt rằng bọn chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa đối kháng tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực gần cạnh bến cảng)Ship: chuyển động (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không; tàu thủyShipment (việc giữ hộ hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận 1-1 (cung cấp tin tức về sản phẩm & hàng hóa được giữ hộ đi)

3. Từ bỏ vựng chuyên ngành vận tải quốc tế / logistics

Khi kể tới vận tải quốc tế (logistics) là nói đến giao dấn forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong các hợp đồng vận tải (freight agreement), các khai báo manifest, các thông tin hàng đến… cùng TOPICA khám phá những tự vựng cùng thuật ngữ siêng ngành logistics trong tiếng Anh nhé!