Danh sách các đại lý , hiệu thuốc phân phối tại Tây Ninh

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Tp. Tây Ninh Tân Tế An 106 Võ Văn Truyện, KP1, P2, Tp.Tây Ninh 066 382 7656
An Lạc 638 P.Hiệp Ninh, Hiệp Nghĩa, Điện Biên Phủ, Tp.Tây Ninh 0169 679 5407
Vĩnh Xuân Hoà 1094 CMT8, Tp.Tây Ninh 0918 985 997
Hòa Thành Phương Đông KP4, TT Hoà Thành, Tây Ninh 0917 074 431
Tòng Sơn Dược Phòng TT Hoà Thành, Tây Ninh 0913 880 542
Châu Thành Lệ Khanh Bình Phong, X.Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 0962 039 037
Tân Châu Thiên Phong Chợ Tân Châu, Tây Ninh 066 373 1209
Tân Biên Mộng Tuyền TT Tân Biên, Tây Ninh 066 3874 583
Đức An Đường Chợ Mỏ Cong, Tân Biên, Tây Ninh 066 387 4845
TT Tân B Minh An Đường 12 Nguyễn Chí Thanh, TT Tân B, Tây Ninh 0907 044 120