Danh sách các đại lý , hiệu thuốc phân phối tại Đồng Tháp

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Sa Đéc Quãng Triều Thái 311 Nguyễn Huệ, P2, TP Sa Đéc, T.Đồng Tháp 0939 861 944
Vạn Đức 294 Nguyễn Huệ, P2, Tp.Sa Đéc, T.Đồng Tháp 0277 3212 215
Lai Vung Ích Thọ Đường 601 Long Thành, Long Hậu, Lai Vung, T.Đồng Tháp 0907 656 434
Cao Lãnh Đức Phát Đường Chợ Bình Hàng Tây, H.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp 0277 3914 337
QT Hoàng Châu 012 Khóm 12, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp 01282 919 646
Vạn Hưng Chợ Mỹ Ngãi, P1, TP Cao Lãnh, T.Đồng Tháp 0908 011 077
Vĩnh Phát Đường Chợ Thống Linh, H.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp 0919 879 499
Tháp Mười Thọ An Đường 1 Khóm 4, TT Mỹ An, Tháp Mười, T.Đồng Tháp 0277 3824 326
Lập Linh Đường Chợ Hưng Thạnh, Tháp Mười 0905 964 054
Phước Thiện Đường Chợ Đường Thét, Tháp Mười, T.Đồng Tháp 0943 343 879
Lấp Vò Thái Hưng Chợ Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, T.Đồng Tháp 0277 3670 450
Vạn Hòa Đường Chợ Lấp Vò, Lấp Vò, T.Đồng Tháp 01247 427 979
Thanh Bình Xuân Hòa Đường Chợ Thanh Bình, H.Thanh Bình, T.Đồng Tháp 0913 621 772
Nông, Tam Nông Vạn Hưng Chợ Tam Nông, Tam Nông, Đồng Tháp 0277 3827 037
Hồng Ngự Dân Sanh Đường 1 30 Thiên Hộ Dương, TX Hồng Ngự, T.Đồng Tháp 0277 3561 656