Danh sách nhà thuốc phân phối tại Mê Linh

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc Minh Quang Xóm Nam, thôn Khê Ngoại, Văn Khê, Mê linh, Hà Nội 0972783869
Quầy Thuốc Lê Mai Đội 8 Thôn 2 Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội  0983 362 117
Quầy thuốc Hà Minh Sân bóng Giai Lạc – Tổ 1 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội 0936 475 556
Quầy thuốc Thu Hương(0978 259 009) Chợ Khê – Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội (0978 259 009)
Quầy thuốc Thu Nga 01678 511 138 Tổ 8 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội 01678 511 138
Quầy Thuốc Liên Quý Tổ 7 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội 0932 291 882