Danh sách Đại lý, nhà phân phối An Phụ Khang tại Bến Tre

 

Quận/ Huyện Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ
Nhà Thuốc Vạn Phát Bến Tre
nhà Thuốc Đức Tế Hưng Bến Tre
Chợ Lách PCT YHCT Đức Chợ Lách, Bến Tre
Ba Tri Đại Lý Nguyễn Thái Bình TT Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre