Danh sách Đại lý, nhà phân phối An Phụ Khang tại Bến Tre

Quận, Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ  Số điện thoại
Bến Tre Chánh An Đường Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
PCTYHCT BS Thuỳ Linh P6, Tp.Bến Tre, T.Bến Tre
Đức Tế Hưng Ba Vát, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Thái Bình TT Ba Tri, T.Bến Tre
Thái An Bình Đại, T.Bến Tre