Danh sách đại lý, hiệu thuốc phân phối tại Ninh Bình

Quận, Huyện Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Gia Viễn Hiệu thuốc Gia Viễn Thị trấn Me – Gia Viễn – Ninh Bình 0918 0111 66
Kim Sơn Quầy thuốc số 4 Bùi Thị Cúc Xóm 5 Quang Thiện – Kim Sơn – Ninh Bình 0948 668 458
Nho Quan Nhà thuốc Anh Tiến Đường 477, Cầu Đế, Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình 01699 181 796
Quầy thuốc Trần thị Thu Phố Tân Tiến, Thị Trấn Nho Quan, Ninh Bình 0916 076 671
TP Ninh Bình Nhà thuốc Mai Dung 23 Vân Giang – Phường Vân Giang – Thành Phố Ninh Bình – Ninh Bình 0229 3897 545
Yên Mô Nhà thuốc Quỳnh Nguyệt Chợ Bến – Khánh Thượng – Yên Mô – Ninh Bình 0983 709 665
Yên Mô Nhà thuốc Bộ Anh Chợ Bút – Yên Mỹ – Yên Mô – Ninh Bình 0303 863029