Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Phúc Thọ

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc Oanh Long Cụm 7 , Ngọc Tảo , Phúc Thọ , HN 01646952728
Nhà thuốc Anh Phái  Cụm 12 , Tích Giang , Phúc Thọ , Hà Nội(Mt 10.17) 0982169126
Quầy thuốc tân dược Cụm 10 , Võng Xuyên , Phúc Thọ , Hà Nội 01638298638
Quầy thuốc Dương Dung Cụm 7 – thôn Đông – Phụng Thượng – Phúc Thọ – Hà Nội 01652 278 825
Quầy thuốc Lê thị Hằng Cụm 11 – Võng Xuyên – Phúc Thọ – Hà Nội 0972 890 873
Quầy thuốc Chính Hoàn  Cụm 4, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0977 416 015
Quầy thuốc Giang Hiền Cụm 5, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 01682 936 982
Quầy thuốc Thúy Hoàn Cụm 4, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0965 068 882
Quầy thuốc Thuyết Trang Đối diện ủy ban xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0979 561 546