Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Mỹ Đức

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc tân dược Kênh Đào – An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội 01693 958 427
Quầy thuốc 24h Xã Lê Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội 0962 882 128
Quầy thuốc Tùng Nhung Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, HN 0163289 3166
Quầy thuốc Chuyên Loan Thôn Đoài , Xuy Xá, Mỹ Đức, HN 0962 882 128
Quầy thuốc GPP Đạt Thư Thôn Hiền Lương, Xã An Tiến , Mỹ Đức 097332 4869
Quầy thuốc Quốc Việt Đội 5, Thôn Ải, Xã Hợp Thành, Mỹ Đức 09844024 31
Quầy thuốc Đăng Huê Đội 4, Thôn Thượng, Phùng Xá, Mỹ Đức 0168 480 8502