Danh sách các đại lý, nhà phân phối tại Lạng Sơn

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Bắc Sơn Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thị trấn Bắc Sơn – Huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn
Văn Quan Quầy thuốc Lộc Thị Duyên Điềm He, Văn An, Văn Quan, Lạng Sơn 0987877442