Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thường Tín

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc tân dược 30 Thụy Ứng – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội 0972 167 21
Quầy thuốc Lâm Hậu Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 0904727737
Quầy thuốc tân dược Đào Xá – Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội  0979 670 570
Quầy thuốc Bích Hà (Ds Dương thị Bích Hà) Đường 71A – Vĩnh Lộc – Thư Phú – Thường Tín – Hà Nội 0972 714 135
Quầy thuốc Cường An Đường 71A – Khê Hồi – Thường Tín – Hà Nội 01665 461 761
Quầy thuốc Long Đơm Ngõ nhà thờ, thôn Khôn Thôn, Xã Minh Cường , Thường Tín, HN 0989 098 531
Quầy Thuốc Nhật Minh Cụm 9 , số 24 , Duyên Thái , Thường Tín , HN 0967 121 380
Quầy thuốc Thu Hà Xóm 5, Vân Động , Vân Tảo , Thường Tín 0973 021 933
Quầy thuốc tân dược 30 Thụy Ứng – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội  0972 167 216
Quầy thuốc Minh Sơn Thôn Nội, Vân Tảo , Thường Tín 0988 208 938