Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Tây Hồ

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Nhà thuốc Liên Phúc 26 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 0968 513 968
Nhà thuốc Bảo Lam 34 Xuân La , Tây Hồ, Hà Nội 02438362586
Nhà thuốc tư nhân 49 Xuân La , Tây Hồ , Hà Nội 0968665811
Nhà thuốc Linh 106 Nghi Tàm , Tây Hồ , Hà Nội 0916819893
Quầy thuốc Đức Hiếu Ngõ 30 Số 40 An Dương , Tây Hồ , Hà Nội 0989 832 490
Nhà thuốc Gia Đình 692 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội 0975 404 065
Nhà thuốc Khánh Toàn (Dược sĩ Ngô thị Thu Hà) 132 An Dương – Yên Phụ – Tây Hồ – Hà Nội 0964355369
Nhà thuốc Minh Đức 102 Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hà Nội 0975456768
Nhà thuốc Quang Anh 25 Phú La, Phú Gia, Phú Thượng,Tây Hồ, Hà Nội 01682658615
Nhà thuốc Hoàng Phúc 31 Phú Gia, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 0978 066 874